Az elmúlt két évben is sok érdekes, izgalmas és hasznos könyvet olvastam. Néhányat ezek közül minden évben csokorba gyűjtök. Tavaly ez elmaradt, mert Amerikában voltam, ezért most 2009. és 2010. legjobb olvasmányaiból egyszerre fogok szemezgetni. (Most először a Divinity-n!)

1. Szépirodalmi olvasmányaim közül egyértelműen Mikszáth A fekete város c. regénye volt a legjobb. Gyönyörű nyelvezete, lélekelemzései, természetes bölcsessége megmelengette a szívemet, főleg úgy, hogy nagyon távol voltam szülőföldemtől.

2. A filozófia terén négy fontos könyvet emelnék ki.

Elsőként Michael Polanyi (Polányi Mihály) Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy c. tanulmányát, mely nem csak rám, de a tudomány és a filozófiai gondolkodás történetére is maradandó hatást gyakorolt. Polányi amellett érvel, hogy a tudomány és a megismerés nem szakítható el a személyességtől, a megfigyelés folyamatában nem lehetséges az objektum és a szubjektum szétválasztása.

Másik nagy élményem Kevin Vanhoozer Is There A Meaning In This Text? c. könyve volt. Vanhoozert vendégprofesszorként személyesen is megismerhettem a Covenanten. Gondolkodásmódja, megközelítése mély benyomást tett rám. Ebben a könyvében a modern hermeneutikai elméletekkel kezd párbeszédet, és azt hangsúlyozza, hogy a szövegek jelentése kommunikációs térben értelmezhető: a szerző, a szöveg és az olvasó szerves egységet alkotnak.

Harmadikként egy régebbi professzorom, C. Stephen Evans Kierkegaard-ról szóló új könyvét (Kierkegaard: An Introduction) említem. Evans Mittersillben tanított engem, és azóta is megmaradt vele a kapcsolatom. Ezt a könyvét ajándékként küldte el postán; természetesen elolvastam. Evans Kierkegaard-értelmezése tiszta és követhető, jó volt újragondolni mindazt, amit tőle annakidején tanultam, és amit Kierkegaard írásaiból azóta a magam számára leszűrtem.

Végül John W. Cooper Body, Soul & Life Everlasting c. könyvét emelném ki, amit Dórától kaptam. Cooper bibliai és filozófiai alapon amellett érvel, hogy az ember lélek és test kettős egysége. Szisztematikusan halad előre, mindig csak annyit állít, amennyit a szöveg alapján biztosan mondhatunk, a végén mégis egy biblikus és filozófiai szempontból is koherens kép áll össze. Szerintem meggyőző az érvrendszere.

3. Az elmúlt két évben rengeteg bibliai teológiai könyvet olvastam, ezek közül hármat választottam, bár legszívesebben majdnem mindegyik olvasmányomból kiemelnék valamit.

Thomas Schreiner The Law and Its Fulfillment c. monográfiája az eddigi legjobb írás, amit a keresztény ember és a törvény kapcsolatáról olvastam. Schreiner Pál-szakértő, méltó vitapartnere az Új Perspektíva teológusainak. Néhány kérdésben ez a könyve segített nekem, hogy tisztábban láthassam a törvény szerepét.

Sokat jelentett Iain Provan, Phil Long és Tremper Longman közös A Biblical History of Israel c. munkája. Történészekként vizsgálják az ókori Izráel irodalmi és régészeti forrásait. A könyv legértékesebb része az első száz oldal, melyben a történészi szakma módszertanáról értekeznek.

Christopher Wright könyveit mindig szerettem, idén The Mission of God c. kötete adott sok örömet. Wright az Ószövetség alapján átfogó képet nyújt Isten üdvtervéről. Azt bizonyítja több mint ötszáz oldalon át, hogy a Biblia alapja Isten missziója. Bár a gondolat maga nem volt számomra új, a megközelítését frissnek és inspirálónak találtam.

4. A spiritualitás terén két meghatározó könyvet emelnék ki.

Először a Leland Ryken által szerkesztett The Christian Imagination című antológiát. A könyv rengeteg író, költő, esszéíró és teológus gondolatát fogja egybe. A keresztény hit és a képzelet szerepének kapcsolatáról, valamint az irodalom, a művészet és a teológia összefüggéseiről szól. Igazi kincsesbánya volt!

A keresztény élettel kapcsolatban Sam Storms Convergence: Spiritual Journeys of a Charismatic Calvinist c. vallomását tartottam a legérdekesebbnek. A könyv nem csak érdekes volt, de felkavaró is, mélyen megmozgatott bennem valamit, ami aztán közelebb vitt Istenhez. Ismét megállapítottam, hogy Sam Storms lelkisége és teológiai látása rendkívül rokonszenves.

Legfőbb olvasmányom természetesen idén is a Biblia volt, de azt nem említem egy lapon ezekkel a könyvekkel.

4 hozzászólás a “Legjobb olvasmányaim 2009-2010-ben” bejegyzéshez

Hozzászólás

Moderálási elvek
Új hozzászólók kommentjei és a több linket tartalmazó kommentek automatikusan moderálósorba kerülnek. Moderálási elveimről a Magamról fül alatt lehet olvasni.
Archívum