Hogyan érhetjük el az egyházon és a gyülekezeteinken belüli egységet és békességet? Bunyan a következő tanácsokat adja ehhez.

1. Ha egységben és békességben akarunk élni, imádkoznunk kell érte. Pál apostol is imádkozik a gyülekezetekben lévő békéért, és hogy a békesség és a kegyelem sokasodjék közöttük.

2. Ha egységre és békességre akarunk törekedni a gyülekezetekben, ügyelnünk kell arra, hogy kiknek a gondjaira bízzuk a gyülekezetek felügyeletét.

a. Olyanoknak kell Isten egyházában a gyülekezetek felügyeletét ellátni, akik értelmes és bölcs emberek. Ahol tudatlanok vezetnek, ott tudatlanok lesznek a vezetettek is, nem lesz gyógyír a betegségekre, és nem lesz világosság, amely utat tudna mutatni a sötétben.

b. Olyanokat kell a gyülekezetek élére választani, akik bátran tudnak vezetni. Egyeseket bölcsen és szelíden el kell hordozni, másokat szigorúan meg kell inteni. Ahol nincs ez utóbbihoz bátorság, ott a gyülekezetek veszélyben vannak.

c. Olyanokat kell vezetőkül választani, akik békés emberek. A vitatkozó, harcias vezetőket sokan követik, de azoknak a jövetelét mondja áldottnak az Úr, akik jó hírt hoznak.

3. Az egység és békesség érdekében figyelembe kell vennünk azokat a dolgokat, amelyeket a Szentírás homályosan jelentett ki előttünk. Ha tudatosítjuk magunkban, hogy nem ismerünk mindent, az egyrészt segít azokra a dolgokra figyelni, amelyeket tudunk, másrészt békességre int azokkal szemben, akik velünk együtt még mindig felfedezőúton vannak.

4. Ha egységre és békességre akarunk törekedni a gyülekezetekben, vegyük figyelembe, hogy Isten úgy szerkesztette egybe a testet, hogy a kevésbé látványos tagjai is tisztességben részesüljenek.

5. Ha békességben szeretnénk élni, úgy gondoljunk Istennel való kapcsolatunkra, mint apa-fiú kapcsolatra, egymással való kapcsolatunkra pedig mint testvér-testvér kapcsolatra. Ennek tudata megőrizhet bennünket a megoszlástól.

6. A békesség megőrzése érdekében gondoljunk azokra az ajándékokra, erényekre és a kegyelem azon munkáira, amelyeket egymásban látunk. Inkább ezekre tekintsünk, mintsem a hiányosságokra és tökéletlenségekre.

7. Ha egységre és békességre akarunk törekedni, tegyük félre a bántó és megoszlást okozó nyelvezetet, és bocsássunk meg azoknak, akiktől ilyet hallunk.

8. Ha egységet és békességet szeretnénk a gyülekezeteinkben, egymás szavainak és cselekedeteinek a lehető legjobb értelmezést adjuk. A szeretet jót feltételez. Ha a másik szavainak és tetteinek lehet jóhiszemű értelmezése, akkor azt fogadjuk el, ne a rosszhiszemű értelmezést.

9. Légy kész arra, hogy meghallgasd azokat, akiket Isten a gondviseléséből föléd helyezett, tanulj tőlük, és engedelmeskedj szavuknak. Ez jó módja annak, hogy az egységet és a békességet megőrizzük a gyülekezeteinkben. Ha az emberek bölcsebbnek tartják magukat tanítóiknál (ó, mennyire gyakori ez!), akkor ez biztos út a pártoskodás és a szakadások irányába.

10. Ha szeretnéd megőrizni a Lélek egységét a szeretet kötelével, emlékezz arra, hogy Isten, akit szolgálsz, a békesség Istene, Krisztus a békesség fejedelme, aki a lábainkat a békesség útjára akarja igazítani.

11. Vedd figyelembe a hit ellenségei között lévő egységet. Az ördög királysága legyen egységes és Krisztusé megosztott?

12. Emlékezz arra, hogy a Bíró az ajtó előtt áll!

Ha Bunyan pontjaiból akár csak egyet vagy kettőt megfogadunk, lényegesen nagyobb egységet és békességet élhetünk át gyülekezeteinkben. A békesség Istene legyen velünk, és segítsen abban, hogy az egységet munkálhassuk a szentek közösségeiben! Oda küld áldást és életet az Úr, ott érzi jól magát a Szentlélek, ott hallgattatnak meg az imádságok.

5 hozzászólás a “Bunyan a hívők egységéről (3)” bejegyzéshez

 • Tihamér says:

  Egy időben nagyon sokat tépelődtem az egység és a szakadás kérdésén. Mára békességem van ezen a területen. Már nem akarok más lenni, mint aminek születtem: katolikus keresztény. Ma már a kereszténység sokféleségét ajándéknak, gazdagságnak látom és tartom, mely’ gazdagságból rengeteget meríthetek. Mert az egyik felekezetben van ami a másikban nincs és fordítva és ez csodálatos. Feleségemmel (ő protestáns) együtt mi elmondhatjuk, hogy sikerült tökéletesen megvalósítanunk az egységet. Mindenhol, bármelyik gyülekezetben és felekezetben jól tudjuk érezni magunkat és nem azt nézzük, keressük ami elválaszt, hanem azt ami, AKI! összeköt mindnyájunkat: Jézus Krisztust. A többi nem annyira lényeges, egyedül az Ő személye! Ámen!

 • endi says:

  Egység… remélem nem gond, hogy a Bartus-féle weboldalt linkelem, de ezt a cikket sajnos nagyon igaznak tartom. És nagyon szomorúnak azt, amiről ír…
  Annak idején, több mint 10 éve, nyitottam egy topikot az index fórumon, valami olyasmi címmel, hogy “a református és evangélikus is római katolikus”, abban is hasonló témáról keseregtem…

  https://nepszava.us/blogs/news/pozsar-laszlo-a-megtagadott-reformacio

 • Mirjám says:

  Kedves Endi, sajnos Bartus nem jó példa a poszthoz, ő ugyanis erősen megosztó személy, azonkívül nem is az igazmondásáról ismert.Több cikkét olvastam az Amerikai Népszavában is, ahol az országunk ellen lázít, hívő oldalakon pedig azt a bizonyos gyülekezetet vádolja még mindig, ahonnan kijött.
  Én is úgy gondolom,mint Bunyan, hogy az egységért tenni, imádkozni kell,s ezzel egyúttal azt is kifejezzük, hogy békességre törekszünk a testvérekkel. Jézus is imádkozott értünk és ma is munkálja, hogy az Ő megismerésében egyféleképpen lássunk. A válaszfalakat le kell bontani, de nem megalkuvással, hanem úgy, hogy növekszünk az Igazság megismerésében.

 • Gergely Erzsébet says:

  “…..
  Én is úgy gondolom,mint Bunyan, hogy az egységért tenni, imádkozni kell, ….
  ……”

  Egyetértek. Mélyen megérint, ha valahol az imádságra való buzdításról hallok,
  olvasok. Ilyenkor hálával gondolok elsősorban az Úr Jézus Krisztusra, aki népéért Istennél közbenjár , továbbá azon testvéreimre, akik nekem ilyen mó –
  don segítenek. Nekik is köszönhetem, hogy hitem és reménységem mint erős hor –
  gony, egyre mélyebben hatol Istenbe. Jelentőségteljes útmutatás számomra Jakab
  apostol levelének 5:16/b verse:

  “…………………….: Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének.”

  Társul szegődöm azokhoz, akik buzgón könyörögnek a hívők egységéért, mely nagy
  erővel zeng fel Isten trónjánál.

 • dzsaszper says:

  @endi:
  Nem fejtetted ki, miért releváns ez a poszt alatt a cikk tartalma.
  (Épp ezért meg sem nyitottam.)

Hozzászólás

Moderálási elvek
Új hozzászólók kommentjei és a több linket tartalmazó kommentek automatikusan moderálósorba kerülnek. Moderálási elveimről a Magamról fül alatt lehet olvasni.
Archívum