„Kezdetben volt az Ige” – mondja János az evangéliuma első mondatában. „Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött” – folytatja pár mondattal később. „Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága” – teszi hozzá, jelezve, hogy az élő az élőtől származik, és az élet világosságot teremt, és az embereknek szükségük van erre a világosságra. A további versekből kiderül, hogy az élet, amely létrehozta a világot, képes megosztani az emberekkel az örökkévaló életet is, amely átvisz a halál sötétségéből az élet világosságába. János azonosítja az Igét: ő a Názáretből való Jézus Krisztus, az Isten egyszülött Fia, aki testté – vagyis emberré – lett. Ő az Ige, ő általa teremtetett a világ, mert ő Isten szavaként kezdettől Istennél volt és egyenlő Istennel.

Egy teológiai kurzuson megkérdeztem egyszer a hallgatóimtól, hogy mi jut eszükbe János első mondatairól. Többen (köztük jelenlevő muszlimok is) azonnal rávágták: a Genezis. A Genezis első mondatai valóban így szólnak: „Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten Lelke lebegett a vizek fölött. Akkor ezt mondta Isten: Legyen világosság!” A hasonlóság nem véletlen, János szándékosan utal vissza a Genezisre, amikor az Igéről ír. A Genezis beszámolója szerint Isten szava teremtett világosságot, és aztán minden mást, beleértve az élőket is. János ugyanezt mondja, kiegészítve az evangéliummal, amely az Ige emberré lételéről szól.

Ma már a természet vizsgálatából is tudjuk, hogy az anyag és az energia nem a végső valóság, hiszen mindkettő mögött ott van az információ, „a filozófia Hamupipőkéje”, ahogy nemrég Luciano Floridi nevezte. A valóság végső összetevője az információ. Az információ nem anyagi természetű, de még csak nem is energia, hiszen mind az anyag, mind az energia függnek tőle. Az információ logosz. Ige. A Genezis és János szerint kezdetben volt az Ige, az információ, Isten szava, amely létrehozta a világot és formát adott (in-formáció) a tohuvavohunak. Az információ határozza meg az anyagot és az energiát, általuk pedig a világot és mindent, ami benne van. A világ az információ által jött létre és az információ által létezik. „Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött.”

A tudomány fejlődésével rohamosan tárul fel előttünk, hogy az univerzum és az élet mögött milyen mennyiségű és komplexitású információ áll. Napról napra ámulunk el ennek az információnak az összetettségén, rendszerezettségén, felfoghatatlan precizitásán és célszerűségén. Akár a Hubble űrteleszkópba nézünk, akár a nanotechnológia által feltárulkozó mikrovilágba, csodákat látunk, összefüggő rendszereket, felfoghatatlan méretekben, mennyiségben és minőségben. A Genezis szerint a teremtett világ mögött álló információ Istentől van, aki szólt, és akinek a szava által minden, ami van, lett. A Szó Istenhez tartozik, és a Szó Isten. A Szó minden előtt volt, ami csak létrejött, mert minden általa jött létre.

Amerikai tudósok nemrég publikálták a bizonyítékaikat, hogy egy 1982-ben talált 3.5 milliárd éves kőzetben valóban mikroorganizmusokat azonosítottak, ahogy azt előre sejtették. Ebből arra következtetnek, hogy a 4.5 milliárd évesre becsült Földön nagyon hamar megjelent az élet. A kőzetben talált élőlények egy része már ekkor fotoszintetizált, ami egészen megdöbbentő, mert a fotoszintézis rendkívül összetett, információ-vezérelt biokémiai folyamat. W. Schopf professzor szerint, aki a vizsgálatban részt vett, az eredmény azt mutatja, hogy az élet 3.5 milliárd évnél sokkal korábban kialakult, „másrészt megerősíti, hogy a primitív életformák könnyen kialakulnak és nem jelent számukra nagy kihívást, hogy jóval fejlettebb mikroorganizmusokká alakuljanak”.

Schopf professzor első következtetése logikus és helytálló, a második azonban nem következik a megfigyelésből és minden bizonnyal téves. A lelet valójában azt mutatja, hogy a természetnek sokkal kevesebb ideje volt arra, hogy az élet rendszerének amúgy is fantasztikus csodáját előrelátás nélkül, pusztán a véletlennek köszönhetően összebarkácsolja. Talán csak néhány százmillió év. Ez a feladat nagyságához és a kombinatorikai problémákhoz mérten borzasztó kevés. Ha valaki eleve azt feltételezi, hogy az élet magától jött létre, annak az idő rövidségére való tekintettel persze azt kell hinnie, hogy a primitív életformák kialakulása nem lehetett kihívás a természetnek, hiszen látjuk, hogy nagyon hamar megjelentek. Csakhogy ez körkörös érvelés. A bizonyítékok alapján ma éppenhogy sokkal-sokkal nehezebb azt hinni, hogy az élet magától létrejöhetett, mint bármikor korábban.

Van-e okunk arra, hogy az élet spontán keletkezésében higgyünk? Egy biztos: tapasztalatunk nincsen erről. A 20. század közepén Miller és Urey kísérlete azt a reményt keltette, hogy a kezdeti földi körülmények között aminosavak spontán létre tudtak jönni. Ez a felfedezés persze körülbelül olyan közel visz az élet eredetének magyarázatához, mint ha egy Móricz-regény keletkezését magyaráznánk azzal, hogy a Balaton partján a hullám egy C betűt meg egy D betűt rajzolt egymás mellé, de Miller és Urey kísérletét azóta ráadásul cáfolták is. A földi körülmények biztosan másmilyenek voltak, mint azt a kísérletben feltételezték. Akik aztán az RNS-világ hipotézisbe vetették a bizalmukat, néhány hete szintén csalódottan olvashatták, hogy a Nobel-díjas J. W. Szostak professzor visszavonta az RNS sikeres önreprodukciójáról szóló publikációit. Az egyébként sem túl ígéretes RNS-világ hipotézis saját súlyától összeroppant.

A materializmus bajban van, mert nincs semmilyen értelmes magyarázata az élet keletkezésére. Ha az életet a vak természet produktumának tekintjük, nem is igen lesz magyarázatunk. De van magyarázatunk, ha az élet eredetének okát nem egy zárt univerzumban keressük, amelynek végső összetevője az anyag és az energia, hanem abban az univerzumban, amely ténylegesen létezik. Ha az anyag mögött az információ áll, ahogy számos fizikus és kozmológus (Plancktól és Einsteintől, Heisenbergen át, Daviesig és Wheelerig) gondolja, akkor az életet is információ hozta létre, az az információ, amely ma is működteti azt. Keresztényként hisszük, hogy ez az információ kezdettől Istennél van. És az információ maga az Élet. Minden általa lett, és semmi nincs, ami nem általa jött létre.

Az evangélium üzenete azzal kezdődik, hogy az Ige, amely által a világ és az élet teremtetett, kétezer évvel ezelőtt testté lett. Hogy általa éljünk. Nem csak úgy, ahogy a teremtés következtében élünk, hanem egészen más formában is: örökké, megszabadulva a halál uralmától. Az Ige testté lett, hogy általa új, örök életre támadjunk. Először a lelkünkben, mintegy az eljövendő előízeként, végül pedig a világ újjáteremtésével együtt, feltámasztott testünkben is, elmúlhatatlanul. „Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága.” Ez a Jézus születéséhez kapcsolódó örömhír János evangéliumában. Az elképzelhető legjobb hír.

Boldog Karácsonyt mindenkinek!

2 hozzászólás a “Az élet Igéje lett testté!” bejegyzéshez

 • Gergely Erzsébet says:

  “……… Az Ige testté lett, hogy általa új, örök életre támadjunk. …….”

  Hálával adózom Istennek, hogy azok közé tartozhatom, aki a feltámadott testé
  lett Igét befogadta, és így örök értékű kincs hordozója lehet. Hálám fokozza,
  ha személyes, vagy virtuális kapcsolatba kerülhetek azon kortársaimmal, akik –
  nek szívében szintén felragyogott a Krisztus, az élet világossága. Ha pedig
  horizontom azokra is kiterjesztem, akik a jelen kor előtt, vagy ezt követően
  lettek, vagy lesznek földi életükben Krisztus hordozóvá, örömem nőttön nő.

  Én is kívánok áldott ünnepnapokat és hétköznapokat!

 • Gyenes Kati says:

  Áldott Karácsonyt kívánok. 🙂

Hozzászólás

Moderálási elvek
Új hozzászólók kommentjei és a több linket tartalmazó kommentek automatikusan moderálósorba kerülnek. Moderálási elveimről a Magamról fül alatt lehet olvasni.
Archívum