Hadd mutassak egy példát arra, amikor nyilvánvalóan másolási hiba került a bibliai szövegbe. A Krónikák második könyve 21,20-ban ezt olvassuk Jórámról: „Harminckét esztendős volt, amikor király lett, és nyolc évig uralkodott Jeruzsálemben. Elment örömtelenül, és eltemették Dávid városában, de nem a királyi sírba.” A 22. fejezetben így folytatódik a leírás: „Utána Jeruzsálem lakói a legkisebb fiát, Ahazját tették királlyá, mert az idősebbeket mind legyilkolta az a rablócsapat, amely az arabokkal a táborra tört. Így lett királlyá Ahazjá, Jórámnak, Júda királyának a fia. Negyvenkét éves volt Ahazjá, amikor király lett, és egy évig uralkodott Jeruzsálemben.” (2Krón 22,1-2) Ha összerakjuk az adatokat, a következőt kapjuk: Jórám mindössze negyven évig élt, ebből az utolsó nyolcban uralkodott. A fia, Ahazjá két évvel apja, Jórám születése előtt (!) megszületett, majd negyvenkét éves korában, apja halálakor ő került a trónra. Ez nyilvánvalóan képtelenség.

A Királyok második könyve 8. rész 26. versében helyesen ezt olvassuk: „Huszonkét éves volt Ahazjá, amikor király lett, és egy évig uralkodott Jeruzsálemben.” Egyértelmű, hogy ez (a huszonkettő) a helyes adat, nem a negyvenkettő. Ebben az esetben Jórám tizennyolc évesen nemzette Ahazját, ami reális. Miért olvasunk akkor a krónikásnál mást? Vajon a krónikás tényleg azt gondolta volna, hogy Ahazjá negyvenkét éves volt, amikor király lett? Ezt józan ésszel természetesen kizárhatjuk, egészen biztos, hogy a krónikás sem hitte, hogy a fiú két évvel apja születése előtt jött a világra. A hiba minden bizonnyal a szöveghagyományozás korai fázisában keletkezhetett, amit a későbbi maszoréta másolók hűségesen megőriztek. Mivel a számokat a héberben betűvel jelölték, és a 20 (= כ) meglehetősen hasonló a 40 (= ם) jelöléséhez, a kéziratok másolásakor könnyű volt őket felcserélni, pláne, ha az adott ponton esetleg nem is volt könnyen kiolvasható az előző másoló írása.

A bibliafordítások többsége korrigálja a hibát, ezért a 2Krón 22,2-ben már a huszonkettő szerepel, nem a negyvenkettő. A hiba nem „magas” kritikai, hanem szövegkritikai probléma, amit könnyű beazonosítani. Mivel a bibliai szövegek ihletettségébe és megbízhatóságába vetett hit nem a másolatokra, hanem az eredeti szövegre vonatkozik, a 2Krón 22,2 ortográfiai hibája nem érinti ezt a hitet.

***

Kapcsolódó cikk:

Nem stimmelnek a számok?

3 hozzászólás a “Amikor nyilvánvaló a másolási hiba” bejegyzéshez

Hozzászólás

Moderálási elvek
Új hozzászólók kommentjei és a több linket tartalmazó kommentek automatikusan moderálósorba kerülnek. Moderálási elveimről a Magamról fül alatt lehet olvasni.
Archívum