J. I. Packer szerint a helyettes bűnhődésben való hit „a világméretű evangéliumi testvériség egyik megkülönböztető jegye”. A kétezres évek közepén azonban egy ismert evangéliumi vezető – Steve Chalke – „kozmikus gyermekbántalmazásnak” nevezte a hagyományos evangéliumi nézetet. A brit evangéliumi mozgalom legjelentősebb ernyőszervezete, a többezer különböző felekezetű gyülekezetet képviselő British Evangelical Alliance (Brit Evangéliumi Szövetség) ennek hatására nyilatkozatot adott ki a helyettes bűnhődésről, amit magyar fordításban is szeretnék most közzétenni. A British Evangelical Alliance (BEA) rendkívül tág platformra épülő evangéliumi szövetség. (Konzervatívabb párja az annak idején Martyn Lloyd-Jones által támogatott British Evangelical Council – mai néven Affinity, amely jelenleg több mint 1200 gyülekezetet és több tucat felekezetet és missziós társaságot tömörít.) Azért tartom fontosnak hangsúlyozni, hogy a BEA a szélesebb platformon működő csoportosulás, mert a most következő nyilatkozatot nem a konzervatívabb Affinity, hanem ez az ernyőszervezet adta ki.

A BEA vezetősége (board) az alábbi bevezetéssel látta el a nyilatkozatot:

Jelentős vita indult 2004-től Steve Chalke és Alan Mann The Lost Message of Jesus (Jézus elveszett üzenete) c. könyve miatt. A könyvben Chalke és Mann megkérdőjelezték a helyettes bűnhődésről szóló hagyományos evangéliumi tanítást, bírálva annak „kegyetlen és torz képét az apáról, aki ártatlan fiának esik, hogy megbüntesse őt”. A Szövetség 2004 októberében nyílt vitát tartott erről a témáról, 2005 júliusában pedig a London School of Theology-val közösen egy szimpóziumot rendezett, ahol a helyettes bűnhődés nézetét vallók egyetértettek, hogy ez a jellemzés problémás, azonban kitartottak amellett, hogy nem is pontosan adja vissza a tan teológiai jelentését. 2006 februárjában – öt hónappal a módosított Hitvallás megjelenése után – a Szövetség vezetősége kiadott egy nyilatkozatot, amelyben megerősíti, hogy a helyettes bűnhődés általi engesztelés érvényes modell, mégpedig úgy, ahogy a 4. és 6. pont fogalmaz: a bűn „minden embert megrontott”, ez a bűn „Isten haragját és ítéletét eredményezi”, és Jézus a kereszten bemutatott áldozatával engesztelést szerzett a bűnért azzal, hogy „meghalt helyettünk” és „megfizette a bűn árát”.

A bevezetést az alábbi nyilatkozat követi:

Az Evangelical Alliance vezetősége

1. Egyöntetűen megerősíti a Szövetség 2005 szeptemberében módosított és elfogadott Hitvallását.

2. Megjegyzi, hogy a Hitvallás szerint „a bűn minden embert megrontott”, hogy ez a bűn „Isten haragját és ítéletét eredményezi’” és hogy Jézus a kereszten bemutatott áldozatával engesztelést szerzett a bűnért azzal, hogy „meghalt helyettünk” és „megfizette a bűn árát”.

3. Jézus halálának ezeket a megfogalmazásait úgy érti, hogy az megerősíti a helyettes bűnhődés általi engesztelést.

4. Elfogadja, hogy a Biblia több más módon is beszél a keresztről, de nem a helyettes bűnhődés általi engesztelés kárára, hanem azt kiegészítve.

5. Hangsúlyozza, hogy a Hitvallás a helyettes bűnhődés mellett vallja az engesztelés más modelljeit is, mint a Christus Victor, az erkölcsi hatás vagy a recapitulatio modellek, de ezeket a helyettes engesztelés kiegészítéseiként, nem tagadásaiként kell látni.

6. Elkötelezett annak biztosításában, hogy továbbra is a Hitvallás határozza meg a Szövetség tanítását és gyakorlatát.

7. Aláhúzza azt a követelményt, hogy a vezetőség, a választmány, az állandó munkatársak és a Szövetség minden tagja évente kifejezze egyetértését a Hitvallással, és ezt szívből tegye.

Ez tehát a széles spektrumot átfogó Brit Evangéliumi Aliansz álláspontja. A helyettes bűnhődés tagadása még náluk sem fér bele az evangéliumi hitbe. Az evangéliumi hit és a helyettes bűnhődés elválaszthatatlanok egymástól, hiszen az evangélium és a helyettes bűnhődés is elválaszthatatlanok. Az, hogy Krisztus a bűneink jogos büntetését szenvedte el helyettünk, az evangélium és az evangéliumi hit szíve. Aki szívátültetést javasol, az maga lép ki a lehető legszélesebben vett evangéliumi egységből. Steve Chalke es az Evangelical Alliance útjai el is váltak egymástól.

2 hozzászólás a “A Brit Evangéliumi Aliansz nyilatkozata a helyettes bűnhődésről” bejegyzéshez

 • Éva says:

  Általános a “gonosz apa” képe és botrányt okoz, akik a szeretetet kérik számon az Istentől: hogy lehet ilyen bosszúálló saját fián (?) akit nem kímélt (?) aki elszenvedte más bűnét sőt az összest ?

  Megmagyarázhatnánk végre, miért a Fiú, mint isteni személy. Nem jutnak el Isten Lelkéig, akik az adok-veszek világból nem tudnak kilépni, egy mérleg két – mechanikus – serpenyőjére gondolnak szóljon az helyettes bűnhődésről.

  Isten SAJÁT MAGÁT büntette a mi bűneinkért ! És mindenhol az evangéliumban, minden paradoxon ugyanerre a “rugóra” jár …

  Gondoljuk csak el: a kisgyerek tesz valami nagy rosszaságot, az anya felkiált “kisfiam, mit tettél” ?! Erre RÖGTÖN – az anya – akkora pofont ad magának, hogy a fal adja a másikat. Mire a gyerek: de, anya, ÉN VOLTAM ! Ekkor a gyerek MEGÉRTETTE a helyettes büntetést 🙂

 • Son Of Noon says:

  wow.. az illető / Steve Chalke/ azóta eléggé messzire ment… D. Wilkerson próféciájába teljesen beleillik ez a fajta hamis tanítás és trend..

  https://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Chalke

Hozzászólás

Moderálási elvek
Új hozzászólók kommentjei és a több linket tartalmazó kommentek automatikusan moderálósorba kerülnek. Moderálási elveimről a Magamról fül alatt lehet olvasni.
Archívum