Kis késéssel, de megnéztem az 1917-es bolsevik forradalom évfordulójára készített nyolcrészes filmsorozatot, amelynek középpontjában Lev Trockij személye áll. A Trockij stilizált képi világgal, számos remek párbeszéddel, valamint erőteljes és találó szimbólumokkal mutat be egy mélységesen démoni történetet, a bolsevik forradalom történetét, amely száz éve feldúlta és átformálta lényegében az egész modern világot. Senki ne várjon az orosz sorozattól dokumentarista pontosságot vagy akkurátus történetvezetést, mert nem ez volt a célja. A sorozat értéke sokkal inkább Trockij életművének művészi megfogalmazása, a jelszavak és a valóság folyamatos ellenpontozása, egy kommunista elme szavakban és képekben való feltárása. A hatás olyan, mint mikor a strandon fekve leöntenek egy pohár jéghideg vízzel.

A filmsorozat fő metaforája telitalálat (akkor is, ha én magam helytelenítem a vásznon a meztelenséget): a bolsevik forradalom egy fallikus páncélvonat, amely durván és erőszakosan hatol be az orosz tájba, Oroszország pedig egy szép nő, akit csábítanak, megcsalnak, megerőszakolnak, akarata ellenére felszabadítanak. Még úgy is megterhelő azt a végtelen szenvedést végiggondolni, amit a bolsevik forradalom Oroszországra hozott, hogy a sorozat alig mutat belőle valamit. A rendező a sztyeppéken robogó páncélvonat képével égeti a retinánkba, hogy mire képes az irigység és a keserűség, milyen hatalma van istentelen, gonosz ideológiáknak, és milyen borzalmakra hajlamos az ember, ha önmagát teszi meg végső vonatkoztatási ponttá.

A sorozat egyik síkja Trockij mexikói száműzetése, ahol Sztálin utasítására 1940-ben lecsapott rá a halálát okozó jégcsákány. A másik sík a bolsevik forradalom ideje, annak előzményei, eseményei és utóélete. Mexikóban egy (ál)újságíró beszélget az idősödő Trockijjal, együtt elevenítik fel történelmi szerepének legfontosabb mozzanatait. A freudi szimbólumok mellett a párbeszédek adják a sorozat erejét. Hogy juthat egy ember oda, hogy a forradalom ügyéért beáldozza hűséges barátját, kommunista bajtársait, saját családját, sőt, milliók életét, akik még csak nem is akarták, hogy felszabadítsák őket? Hogy válhat egy ember valóságos démonná, és mi történik, ha egy ilyen ember (mert mégiscsak ember) rendkívüli hatalmat kap? A párbeszédekből fokozatosan rajzolódik ki egy beteg elme, amely kizárólag önmagát szereti, és egy beteg ideológia, amely az emberek legrosszabb ösztöneire építve rombolja le mindazt, ami jó és nemes, és ismétli meg mindazt, ami rossz és nemtelen.

Trockij nem volt Sztálin. A bolsevizmus valódi arcának megmutatásához a szörnyeteg generalissimus kézenfekvő téma, a sorozat készítői azonban a művelt, nyugaton is ügyködő, zsidó származású Trockij személyéhez nyúltak, az 1905-ös forradalom hőséhez, a Vörös Hadsereg létrehozójához, Frida Kahlo szeretőjéhez. Ahhoz a forradalmárhoz, akit Sztálin idején a forradalom árulójaként bélyegeztek meg. Ahhoz a kommunistához, akinek a kabátja alól bújtak ki az észak-amerikai neomarxisták és progresszívek, hogy más eszközökkel, de ugyanazt a permanens forradalmat folytassák a szabadság és egyenlőség nevében. Trockij portréjának a megrajzolása sokkal merészebb és bonyolultabb feladat, mint a paranoiás Sztáliné (bár Robert Duvall alakítása is felejthetetlen a Sztálin c. filmben), de sokkal fontosabb is, ha a jelenség lényegét akarjuk megérteni. Az orosz rendező arra tett kísérletet, hogy Trockij személyén keresztül, bravúros metaforákkal fesse meg a bolsevik forradalom démoni természetét. Az eredmény egy kifinomult, de határozott üzenet, amit nehéz elfelejteni.

A sorozat utolsó kockája meglepő (vagy éppen nem meglepő) módon egy igevers a Bibliából. A történetben a rendező szerint tehát valahogyan az Isten bölcsessége nyer igazolást. Dosztojevszkijtől tudjuk, hogy démon csak akkor van, ha van Isten is. A rossz csak az abszolút Jó fényében lehet ténylegesen rossz. Talán ez a magyarázata az intróban megjelenő keresztnek is: a vörös csillag igazi természete a robogó vonat orrán a kereszt által tárul fel előttünk. Nem a vörös csillag értelmezi a keresztet, ahogy a bolsevikok gondolták, hanem a kereszt győz a démonok felett, ahogy a Biblia tanítja.

Hozzászólás

Moderálási elvek
Új hozzászólók kommentjei és a több linket tartalmazó kommentek automatikusan moderálósorba kerülnek. Moderálási elveimről a Magamról fül alatt lehet olvasni.
Archívum