Amennyire ódzkodom a team teaching rossz hatásfokú tanítási módszerétől, annyira üdvözlöm viszont egy gyülekezetben a néha szintén rossz hatásfokú, de a közösség számára nagyobb biztonságot jelentő team leadership modellt, a többes vezetést. Bár ez a modell is rendelkezik azokkal a potenciálisan frusztráló tulajdonságokkal, amelyekkel a team teaching gyakorlata, úgy tűnik, azt maga Isten találta ki, hogy a keresztény gyülekezetek élén érett férfiak álljanak, többes számban. Az újszövetségi közösségekben mindenütt többes vezetést látunk megvalósulni: Jeruzsálemtől (ApCsel 21,18) Efézusig (ApCsel 20,17), Antiókhiától (ApCsel 13,1-2) Ikóniumig (ApCsel 14,23), Filippitől (Fil 1,1) Krétáig (Tit 1,5), az összes kisázsiai gyülekezetben (1Pt 5,1), és azon is túl (Jak 5,14). Már az ószövetségi zsidó közösségi életben és a zsinagógákban is vének álltak az élen, az Újszövetség a team leadership ószövetségi modelljét vette át, amikor a vezetés felelősségét minden gyülekezetben a presbiterek testületére helyezte.

A keresztény gyülekezetek számára a jól megvalósított többes vezetés biztonságot és kiegyensúlyozottságot ad. Az egyszemélyes vezetés többnyire hatékonyabb, de tapasztalatból (is) tudom, hogy nem szerencsés, ha a döntés lehetősége és felelőssége egyetlen ember vállát nyomja. Egy-két évig kényszerűségből egyedül vezettem a gyülekezetemet, nem volt jó. Tudatosan vettem társakat magam mellé, hogy a döntéshozatal és a felelősség terhe szétterüljön. Azonnal jobb lett a helyzet. Bölcs, hosszútávon is érvényes döntések megérnek egy-egy jó lelkületű vitát, egy kis halogatást, érlelést, egymás győzködését, egymás akarata előtti meghajlást. Egy gyülekezetet nem a szolgálatok hatékonysága méri meg, hanem a tagok közötti szeretet, a tanítványságban való előrehaladás, az igazságban való meggyökerezés, az evangéliumból merített, közösen átélt öröm.

A többes vezetéshez természetesen olyan vezetők kellenek, akik képesek alárendelni saját akaratukat a többiek akaratának. A presbiter ne legyen akaratos ember – figyelmeztet Pál. Az akaratos presbiterrel nem lehet együttműködni. Alázat nélkül sincs jó vezető. Az alázat hiánya katasztrofális akkor is, ha az illető egyedül vezet, és akkor is, ha másokkal együtt teszi ezt. Valamelyik középkori szent adta szolgatársának azt a tanácsot, hogy ha vezetőt választ, válassza azt, akinek van a feladathoz ajándéka, és alázatos. Ha nincs olyan, akiben mindkettő meglenne, akkor válassza azt, aki alázatos. Vezetők esetében Pál apostol minden alkalommal a jellemet hangsúlyozza, nem az ajándékokat. Másokkal együtt vezetni érett jellemet igényel, az apostol ezért felsorolja azokat a tulajdonságokat, melyek elengedhetetlenek ehhez. Ilyen például a józanság, a tisztesség, a vendégszeretet, a megfontoltság, a higgadtság, a békülékenység. A közös döntéshozatal és felelősségvállalás az ilyen emberek számára öröm forrása lehet, megfelelő jellem nélkül viszont könnyen rémálomba fordul.

Azt hiszem, az is elengedhetetlen, hogy a teamben legyen valaki, akinek a többi vezetőnél kiemelkedőbb vezetői karizmája van, és ezt a többiek felismerjék és elismerjék. A közös vezetés nem azt jelenti, hogy mindenki ugyanazt csinálja. A vezetésen belül is megoszlanak az ajándékok, képességek, lehetőségek; a bölcs vezetők úgy osztják le maguk között a feladatokat, hogy lehetőleg mindenki azt csinálja, amihez leginkább ért. Egyiküknek össze kell tartani a a csapatot, ki kell jelölnie az irányt, vitára kell bocsátania a kérdéseket. Enélkül a team leadership a felelősséget egymásra tologató, tehetetlen bénázássá válhat, mely a gyülekezet számára inkább tehertétel, mint áldás. A többes vezetésben a csapattagok jól teszik, ha felismerik, melyikük a vizionárius, ki a szervező, a lelkigondozó, a részletek embere, a problémamegoldó, és ki az, aki a lényeget és a nagy képet látja. A többes vezetés akkor sem jelent egyformaságot, ha paritásos alapon működik (ha mindenkinek egy szavazata van). Jézus Pétert tette valamiféle vezetővé az apostolok között, és Jakabnak is látható tekintélye volt a jeruzsálemi vének körében. Ezzel nincs semmi gond, amíg Péter és Jakab alá tudják rendelni az akaratukat a többieknek: szeretetben, alázattal, józanul és engedelmesen veszik magukra a többes vezetésben rájuk osztott „első az egyenlők közt” szerepet.

Team teaching: ha nem muszáj, ne. Team leadership: gyülekezetekben feltétlenül!

Hozzászólás

Moderálási elvek
Új hozzászólók kommentjei és a több linket tartalmazó kommentek automatikusan moderálósorba kerülnek. Moderálási elveimről a Magamról fül alatt lehet olvasni.
Archívum