Most fejeztem be egy újabb Kálvin-kommentárt a református egyház által kiadott sorozatból. Mivel a gyülekezetemben a Timóteushoz írt második levélről tartok igehirdetéseket (most vasárnap lesz az utolsó), elolvastam a levélről Kálvin gondolatait is. Meg kell mondjam, újból és újból lenyűgöz ennek az embernek a világos, tiszta gondolkodása. Természetesen nem mindenben értek egyet vele, és azt sem akarom állítani, hogy mindig és minden tekintetben példa lenne a számomra. Nem titkolom ugyanakkor, hogy csodálom Kálvin Isten igéje iránti tiszteletét. Valami ilyesmit nevezek én evangéliumi biblicizmusnak. Egy nagyon nehéz és zavaros korban kész volt rábízni magát a Szentírás tanítására és követni a szent szövegeket abba az irányba, amerre azok vitték őt.

Kálvin minden kommentárjának van polemikus éle. Érződik a magyarázatain, hogy tisztában van a következtetései súlyával és tétjével. Tudja, hogy sokan figyelnek a tanításaira, hallgatnak rá, és nagy árat fizetnek ezért. Ráadásul Kálvin a katolikus Franciaország ijesztő közelségének árnyékában élt. Úgy olvasta a Bibliát, hogy tudta, ha katolikus csapatok átlépik a svájci határt, bármikor ő is egy máglyán végezheti. A teológiai viták, melyekben részt vett, nem csak a résztvevők intellektusát, hanem a bátorságát és odaszánását is kipróbálták. Mégis, Kálvin kommentárjait olvasva végig az az érzésem, hogy a reformátor megérteni akarja a szöveget, nem használni. Kálvin számára a Biblia érthető könyv. Hiszi és a példájával demonstrálja, hogy ha valaki rábízza magát a Szentírásra, a szöveg megnyílik előtte. Nincs benne semmi, ami rettenetesen bonyolult lenne. Vannak nehéz csomók, melyek megoldásával elbíbelődik az ember, de nem olyan misztikus nehézségekről van szó, melyeket az alázattal és értő módon közelítő olvasó ne tudna kezelni. Különösen, ha az evangélium központi igazságairól van szó.

Kálvin természetesen nem volt tévedhetetlen, ezt nem is gondolta magáról, de a bibliamagyarázatai feltétlenül figyelmet érdemelnek. Éppen egyszerűségüknél fogva. Kálvin nem akar semmi bombasztikusat mondani, nem próbál eredetinek tűnni, nem kívánja intellektusát csillogtatni. Megérteni akarja az igét, és aztán megértetni másokkal is, mert nem önmagában hisz, hanem Isten igéjében. Az eredeti bibliai nyelvekkel dolgozik, de nem terheli meg az olvasót túl sok technikai részlettel; csak akkor hivatkozik a görög nyelvtanra, ha ez megkerülhetetlen. Megfigyelései viszont a modern exegetikai kommentárok fényében is többnyire megalapozottak és helytállóak.

Kálvin időnként türelmetlen a más véleményekkel szemben, sőt, néha egyenesen goromba a vitapartnereivel. Ez a mai környezetben, amikor a viták tétje már nem a máglyákon dől el, kissé arrogánsnak hat. Talán az is. Lehet, hogy Kálvin bűnös türelmetlensége és jellemének megszenteletlen konoksága jön át egy-egy karcosabban megfogalmazott mondatán. Szerintem lehet (és kell) szelídebben és barátságosabban érvelni, mint ahogy számos alkalommal ő teszi. Ennek ellenére az a benyomásom, hogy Kálvin nem a vita kedvéért vitázik, hanem azért, mert hallatlanul tiszteli Isten könyvét, és nem tudja megérteni, amikor valaki nem így viszonyul a szent szövegekhez. Kálvin számára Isten dicsősége a tét.

Egyébként Kálvin sem mindig polemizál. Sokszor inkább gyönyörködik, gyönyörködtet és ünnepel. Szép metaforákat használ, melyek általában találóak is. Egy-egy szóképe egyenesen megnevettet. Kálvin mesterien bánik a humor és az irónia eszközeivel, bár főleg az utóbbival. Az irónia jobban fekszik neki, mint a humor. Ez gyengéje, de egyben erőssége is. Gondolatai úgy találnak be az ember szívébe, ahogy Nátán próféta szavai eltalálták a bűnére vak Dávid királyt. Kálvin azonban nem csak fedd és int. Van a magyarázataiban kedvesség és pásztori melegség is, talán több is, mint amennyi a polemikus él. A Kálvin-kommentárok nem szürke és borongós olvasmányok, és még csak nem is unalmasak.

Szóval mindenkinek ajánlom, hogy egyszer vegye a kezébe Kálvin valamelyik kommentárját és olvassa végig. Rettenetesen ronda a református sorozat borítója, de aki túl tudja tenni magát ezen, az sok értékes kincset talál a könyvekben.

9 hozzászólás a “Nem vicc: olvassatok Kálvintól kommentárokat!” bejegyzéshez

 • Lucianus says:

  Ahogy írod, az irónia és a humor valóban kellemes -akár délutáni- olvasmánnyá teszik Kálvin kommentárjait. Véleményem szerint ugyanígy van az Institutio-val. A barátságtalan stílus korjellemző volt, nem hiszem, hogy számon lehet kérni rajta, gondoljunk csak Luther néha nyomdafestéket nem tűrő szavaira. Igaz, hogy a mai vitakultúra nem tolerálja ezt a hangnemet, de azért nem, mert az igazságot sem keresi és akarja megtalálni olyan hévvel és tűzzel, ahogy akkor keresték és akarták. A mai vitakultúra lábvíz meleg lett a tolerancia luxusában. Egyébként érdekes, hogy Kálvin kommentárjait és szavait szeretik emlegetni -persze mindig alkalomhoz illő, durva megrostálással- de a kálvini harcos, kemény keresztyén mentalitás már olyan ritka, mint a fehér holló.

 • Fábián Gábor says:

  Kálvin ma mit tenne ? Amit Jézus a kufárokkal tett!

 • Gábor says:

  Találtam online Kálvin kommentárokat:
  http://www.scribd.com/miklos_szabo58/documents
  Csak “néhány” Bibliai könyvhöz van (mondjuk azt sem kevés idő elolvasni). Tényleg hány könyvhöz írt kommentárt? Jó lenne ha meglennének valahol pdf-ben, mert általában az ilyen régi könyveket már nem könnyű beszerezni.

 • Gábor says:

  Találtam angol nyelvű kommentárokat, ez bővebb, mint a magyar.
  http://www.ccel.org/ccel/calvin/commentaries.i.html
  Nem fordították le mindet magyarra? A Harmony of the Gospels részben van a három szinoptikus evangélium magyarázata (engem most pont a Mátéból érdekelt volna valami). Ez nincs meg magyarul Ádám? Pláne jó lenne pdf-ben.

 • Szabados Ádám says:

  Magyarul nekem ezek vannak meg: ApCsel (I-II), Róma, Filippi, I-II Timóteus és a Zsidókhoz írt levél, valamint egy másik sorozatban Ámósz, Jóel, Mikeás, Abdiás és Jónás. Lehet, hogy megjelent más is, de az nekem nincs meg.

 • Gábor says:

  Írtam a Kálvin Kiadónak a szinoptikus evangéliumokkal kapcsolatban, hogy megjelenik-e magyarul. Azt írták, hogy a jövőben tervezik az összes Újszövetségi Kálvin kommentárokat kiadni. A szinoptikus evangéliumok magyarázata az jövőre várható, idén még a katolikus leveleket adják ki. Ez utóbbi gondolom talán ez: http://www.ccel.org/ccel/calvin/calcom45.html
  Szerettem volna megnézni, hogy mit ír a Máté 5,17-re:
  Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem.
  És ezzel összefüggésben, hogyan kommentálja ezeket az igéket
  Mert a papság megváltozásával szükségképen megváltozik a törvény is. Zsid 7,12
  Az ellenségeskedést az Ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén; hogy ama kettőt egy új emberré teremtse Ő magában, békességet szerezvén; Ef 2,15

 • Amatőr fordításban és PDF formátumban sok Kálvin-kommentár letölthető magyarul innen is:

  http://refkossuthter.hu/index.php/letoeltesek/konyvek

 • Molnár Ferenc says:

  Kedveseim!

  Teológiai tanulmányokhoz megköszönnék még kommentár elérhetőségeket!

  Áldjon az Úr!

  Feri

 • Szabó Miklós says:

  Az alábbi linkről is elvihetők (főleg Word formátumban):

  https://drive.google.com/drive/folders/0B9PSnQuow3GXTl8wQVFoenpZYzA?usp=sharing

Hozzászólás

Moderálási elvek
Új hozzászólók kommentjei és a több linket tartalmazó kommentek automatikusan moderálósorba kerülnek. Moderálási elveimről a Magamról fül alatt lehet olvasni.
Archívum