„Isten volt az Ige”: határozatlan, határozott vagy kvalitatív jelentés?

2010 dec. 20. | Divinity, Exegézis, Rendszeres teológia | 8 hozzászólás

János evangéliuma prológusában Jézus Krisztusról mint Igéről (Logoszról) beszél. Azt állítja, hogy a Logosz kezdetben, mikor minden létrejött (ἐγένετο), már volt (ἦν). Nem is akárhol, hanem Istennél (πρὸς τὸν θεόν). Ezután váratlan fordulattal hozzáteszi: „és Isten volt a Logosz” (καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος). Erről a mondatról fog szólni ez a bejegyzés.

A görög nyelv egyik nehézsége a főnevek és a névelő kapcsolata. A magyarhoz hasonlóan a görög sem teszi ki mindig a névelőt. A névelő nélküli főnév lehet határozatlan, határozott vagy kvalitatív. A magyar nyelvben az „alma” szó jelentése akkor határozatlan, amikor azt mondom: „Ez egy alma.” Ha viszont azt mondom: „Ez az alma”, akkor a főnév jelentése határozott lesz. Ha csak annyit mondok: „Ez alma”, akkor a főnevet vagy megint határozatlan értelemben használom, vagy kvalitatív értelemben, arra utalva, hogy a kezemben lévő tárgy minősége, jellege, lényege az, hogy alma.

A görög nyelvben nem pont ugyanígy működik a főnevek és névelők kapcsolata, de ez a három jelentés lehetséges, ha a főnév előtt nincsen névelő. Ha megfigyeljük a καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος mondatot, a λόγος (logosz, Ige) főnév előtt láthatjuk a határozott névelőt jelző betűt (ὁ), ugyanakkor ilyen betű nem áll a θεὸς (theosz, Isten) szó előtt. Vajon miért? És mit jelent ennek fényében ez a mondat? Határozatlan, határozott vagy kvalitatív jelentéssel bír a névelő nélküli θεὸς (Isten) főnév?

Azzal minden exegéta egyetért, hogy a mondatban a Logosz az alany, Isten az állítmány. Tehát a Logoszról állítjuk azt, hogy Isten, nem Istenről állítjuk, hogy a Logosz. Sokkal fogósabb kérdés, hogy a névelő nélküli „Isten” szó vajon mit jelent ebben a mondatban.

Jehova Tanúinak Új Világ (ÚV) fordítása határozatlan főnévként veszi az Isten szót: „és a Szó isten volt” (az angol New World Translation szerint: „a god”). A kis kezdőbetűvel (angolban ráadásul határozatlan névelővel) nyilvánvalóan el akarják kerülni a következtetést, hogy Jézus Krisztus maga Jehova Isten volt. Szerintük Krisztus nem volt Isten, hanem csak egy isten volt, a Jehovánál alacsonyabb rendű istenek „panteonjában”. Fontos tudni, hogy egyetlen fordítás sem követi az ÚV fordítást, sőt, görög tudósok számos esetben kimutatták az ÚV fordítás szakmaiatlanságát és tendenciózus, elfogult voltát. (Ajánlom ezt a linket, ahol egy másik blog szerzője összeszedte a fordítók – döbbenetes szakmai inkompetenciára utaló – névsorát, bár infaustus forrásainak nem tudtam utánanézni.)

Jehova Tanúinak fő érve az, hogy a θεὸς szó előtt nincs névelő. Ez egyrészt a görög nyelv mélyebb ismeretének a hiányáról tanúskodik, hiszen abból, hogy nincs névelő, egyáltalán nem következik, hogy a főnév jelentése határozatlan lenne. Másrészt az ÚV fordítás sem következetes ebben, mert a 18. versben az első θεὸς szó előtt szintén nincs névelő, Isten nevét ott mégis nagy betűvel írták (igaz, hogy a mondat elején szerepel, de JT angol fordításában a mondat közepén is nagybetűvel, határozatlan névelő nélkül találjuk). Bár a görög szövegben máshol is hiányzik főnevek előtt a névelő, az angol New World fordításban mégsem látunk határozatlan névelőt sem a „kezdet” (1,1. 2), sem az „élet” (1,4), sem az „Istentől” (1,6), sem a „János” (1,6) szavak előtt.

Jehova Tanúit kivéve gyakorlatilag az egész szakma egyetért abban, hogy a καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος mondatban a θεὸς főnév nem határozatlan, hanem vagy határozott vagy kvalitatív. Vajon melyik az utóbbiak közül?

1933-ban megjelent egy tanulmány a görög névelő használatáról, mely azóta minden görög nyelvtan fontos részévé vált. A szerzője, Ernest Cadman Colwell arra a következtetésre jutott, hogy igék előtt a határozott jelentésű, állítmányként funkcionáló főnevek általában nem rendelkeznek névelővel. A névelő hiányából tehát nem következik, hogy a főnév jelentése határozatlan vagy kvalitatív lenne. A határozott jelentés a kontextusból derül ki, és amennyiben a kontextus ezt sugallja, ne hiányoljuk a névelőt! Ezt azóta Colwell-szabálynak nevezik.

Hívő bibliakutatók megörültek ennek, mert a János 1,1-ben a θεὸς ἦν ὁ λόγος mondat éppen ilyennek tűnt. Azért nincs névelő az Isten (θεὸς) szó előtt – szűrték le a következtetést –, mert ha a határozott jelentésű állítmány az ige előtt van, általában nincs névelője. Az amúgy sem valószínű határozatlan jelentés tehát erőteljes cáfolatot kapott.

A Colwell-szabály alapján azonban arra nem kaphattak bibliamagyarázók választ, hogy a mondatunkban határozott vagy kvalitatív értelemben kell-e a θεὸς szót venni, hiszen a szabályt fordítva alkalmazták. (Colwell nem azt mondta, hogy ha nincs névelő, akkor a jelentés határozott, hanem azt, hogy határozott főneveknél az adott feltételek mellett általában nincs névelő.) A határozott jelentés némi kényelmetlenséget is okozott, hiszen a Logosz és Isten azonossága felvetette a modalizmus (szabellianizmus) lehetőségét is. Az „és a Logosz az Isten volt” jelentheti azt is, hogy az Atya és a Fiú ugyanaz (nincs köztük különbség). Daniel Wallace görög nyelvtanában ki is mondja a problémát: „Azzal, hogy Colwell szabályát a János 1,1-re alkalmazták, az arianizmus serpenyőjéből a szabellianizmus tüzébe ugrottak.”

1973-ban újabb tanulmány jelent meg Philip B. Harnertől, melyben rámutatott a Colwell-szabály hiányosságára. Harner nem tagadta a Colwell-szabály érvényességét, de felhívta a figyelmet arra, hogy Colwell a határozott-határozatlan dichotómiában gondolkodott, és figyelmen kívül hagyta a kvalitatív jelentésű főneveket. Ráadásul Harner szerint a Colwell-szabályban érintett főnevek 80%-a sem határozott, hanem inkább kvalitatív főnév, és csak 20%-a határozott. Paul Stephen Dixon János evangéliumában tanulmányozta a névelő nélküli, állítmányként funkcionáló főneveket, és hasonló következtetésekre jutott. Harner és Dixon szakmai körökben elfogadott kutatásai azt a gyanút erősítették, hogy a János 1,1 θεὸς ἦν ὁ λόγος mondatában is inkább kvalitatív, nem pedig határozott (pláne nem határozatlan!) főnévről van szó.

A θεὸς ebben az esetben a Logosz természetét mutatja meg, nem a Logosz identitását. (Emlékezzünk az almás mondatokra: a kvalitatív jelentésnek az „Ez alma” mondat felel meg.) „Isten volt a Logosz.” Nem egy isten volt, nem az Isten volt, hanem Isten volt. A minősége, természete az, hogy Isten. Mondhatnánk úgy is: Istenből van.

Ha a Logosz lényege az, hogy Isten, akkor lehetne talán úgy is fordítani a mondatot, hogy „a Logosz isteni volt”? Exegéták ezt általában elvetik. Az „isteni” melléknévre egyrészt lett volna egy másik görög szó: a θεῖος, másrészt egyéb jelentései miatt (pl. „Isteni ez a pörkölt!”) elmosná János szavainak valódi jelentőségét, azt, hogy a Logosz Isten természetében osztozott.

A niceai hitvallás viszont eltalálta János szándékát, amikor úgy fogalmazott: a Fiú egylényegű az Atyával. A niceiai zsinat „egylényegű” kifejezésével csak egy probléma volt: nem zárta ki a modalizmus lehetőségét. János szavai ebből a szempontból egyértelműek, főleg, ha nem határozott, hanem kvalitatív jelentést tulajdonítunk a θεὸς szónak. De hogy eleve kizárja a gondolat modalista értelmezését, János hozzáfűz még egy mondatot: „Ő kezdetben az Istennél volt.” (οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν.)

János tehát úgy tanítja a Logosz Istenségét, hogy közben különbséget tesz közte és az Atya között. A mondat nem sugall sem arianizmust, sem modalizmust. János prológusában a Szentháromság legrövidebb, legpontosabb megfogalmazását láthatjuk.

 

8 hozzászólás

 1. infaustus

  “…bár infaustus forrásainak nem tudtam utánanézni.”

  Akkor segítek egy kicsit. A fordítók névsora egy ex-tanú leveléből derült ki, akit M. James Penton-nak hívnak (életrajza az apologia.hu-n). A levele magyarul és angolul is megtalálható Szalai András Jehova és a Szervezet c. könyvében. Épp munkahelyen vagyok, és nincs nálam a könyv, ezért nem tudok oldalszámot mondani.

  A google-ben keresgéltem, és több oldalt is találtam, ahol ugyanezek a fordítók voltak megnevezve. Raymond Franz és James Penton (mindketten ex-jt-k) egyaránt őket nevezte meg fordítóként.

  Ld. pl.:
  http://www.freeminds.org/doctrine/bible/translators-of-the-new-world-translation.html

 2. Szabados Ádám

  Köszönöm, hálás vagyok a kiegészítésért!

 3. Zsotza

  Ádám,hónapok óta olvasom Blogodat. (Infaustus blogjáról találtam ide.) Köszönöm,hogy ilyen erős,és nehéz-de Jézus személyének megértéséhez nagyon fontos témáról Írtál! Mint szabadult,megtért ex-Jehova Tanúja vallom:nagy szükség van minél több ilyen színvonalas tanulmányra!Köszönöm! Zsotza (Kovács Zsolt)

 4. Szabados Ádám

  Köszönöm, Zsotza! Isten áldjon!

 5. Olvasó

  „…Ernest Cadman Colwell arra a következtetésre jutott, …a János 1,1-ben a θεὸς ἦν ὁ λόγος mondat éppen ilyennek tűnt…dichotómiában gondolkodott, és figyelmen kívül hagyta a … hasonló következtetésekre jutott. Harner és Dixon szakmai körökben elfogadott kutatásai azt a gyanút erősítették, …lehetne talán úgy is fordítani a mondatot, hogy „a Logosz isteni volt”? Exegéták ezt általában elvetik. … János prológusában a Szentháromság legrövidebb, legpontosabb megfogalmazását láthatjuk…”
  Kérem, a maga érvelése pontosan olyan, mint az evolucionistáké, a saját filozófiai gondolatmenetüket rakosgatják egymásra, hogy kijöjjön az, amit ki akarnak hozni belőle. Magának is azért kellenek ezek a felvezetett (gondosan és egyoldalúan szelektált) idézetek, mert ezzel akar eljutni ahhoz, amihez el kar jutni, vagyis hogy János a János 1:1-ben a szentháromságot fogalmazta meg. Az magát nem zavarja, hogy itt csak az Istenről (Aki a legfelségesebb Isten: A hüpszisztosz (legfőbb, legmagasztosabb, legmagasabban lévő, strong száma: G5310). Előfordulási helyek: Máté 21:9; Mk 5:7; 11:10; Lukács 1:32,35,76; 2:14; 6:35; 8:28; 19:38; Cselekedetek 7:48; 16:17; Zsidók 7:1), és az Igéről van szó, aki az egeknél magasságosabb (üpszéloterosz) lett (vö. Zsid 7:26), de ez csupán annyit jelent, hogy a mennyei/isteni „Felségnek” (megalószünész) jobbjára ült. (vö. Zsid 1:3) A Zsidók 8:1 ugyanezt mondja: „Fő dolog pedig azokra nézve, a miket mondunk, az, hogy olyan főpapunk van, a ki a mennyei Felség (megalószünész) királyi székének jobbjára üle,”. Ezek után már nem meglepő, hogy akit „megalószünész-”nek nevez a Szentírás, az megint csak nem Jézus Krisztus, hiszen a harmadik hely, ahol ez a szó használva van, a Júdás 1:25-ben található, és ott sem rá vonatkozik.” Továbbá a „nagy (mega) Isten” kifejezés is következetesen az Atyára vonatkozik, és sohasem Jézus Krisztusra, (lásd: Tit 2:13; Jel 19:17); ill. a „nagy (megalú) Királynak városa” hasonlóképpen. – Máté 5:35; vö. Zsolt 48:2.
  Ennélfogva Jézus Krisztus theosz volta egyáltalán nem azonosítja őt a Magasságos Istennel, soha nincs is magasságos Istennek nevezve, hiszen a hüpszisztosz szó következetesen csak az Atyára alkalmazza ezt a jelzőt. De ha az volna, akkor hüpszisztosznak is kellene lennie, vagyis Magasságos Istennek – ha közöttük semmi különbség nincsen. Márpedig a maguk által kitalált szentháromság egylényegűségre (nem szentírási kifejezés!) alapozott dogmája szerint semmi különbség nincsen. Azonban az igazság az, hogy van különbség, mégpedig sok és alapvető különbség (lásd a fentieket is, stb…), – amiket előszedni nyilván magának és a maga mellett felzárkózó gyengén látó filozófusoknak nem érdeke. Ajánlanám önöknek a 2Péter 3:16 versét, hogy amikor filozofálnak, a fél szemük ezen legyen, és ne csupán azokat a nyelvszabályokat felállító, Szentírást elegánsan kicsavaró következtetésekkel bíró filozófusokon, akik szemrebbenés nélkül szembe mennek a Kolossé 2:8 kijelentésével, nem beszélve Jézuséról, aki világosan tanította, hogy az imádat az Atya felé irányul (vö. János 4:21-24), nem pedig háromfelé!!! Maga a filozofálásban perfekt, az igaz imádatban meg kókler. Meg a maguk mellett felzárkózók szintúgy.

 6. Hozzászóló
 7. Steve

  Daniel Wallace nyelvtankönyve a szórendre is felhívja a figyelmet a névelőhasználat mellett – szerinte János más szórenddel (és más névelő használattal) eltérő hangsúlyokat és jelentést adhatott volna a mondatnak, ha akart volna.

  “Ahogy Luter Márton mondta, a névelő hiánya a szabellianizmus ellen, a szórend az arianizmus ellen van.”

  καὶ ὁ λόγος ἦν ὁ θεός
  “és az Ige volt az Isten” (szabellianizmus, Ige=Atya Isten)

  καὶ ὁ λόγος ἦν θεός
  “és az Ige (egy) isten volt” (arianizmus)

  καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος
  “és Isten volt az Ige” (ortodox nézet).

  “John’s wording here is beautifully compact! It is, in fact, one of the most elegantly terse theological statements one could ever find. (…) Jesus Christ is God and has all the attributes that the Father has. But he is not the first person of the Trinity. All this is concisely affirmed in καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος.”

Egy hozzászólás elküldése

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Facebook Pagelike Widget

Archívum

LEGUTÓBBI HOZZÁSZÓLÁSOK