Megjelent az Evangéliumi Fókusz – Teológia és Társadalom folyóirat második, tavaszi száma. Az Evangéliumi Fókusz lektorált folyóirat, amely kétszer egy évben jelenik meg. Ahogy a neve is utal rá, a folyóirat nézőpontja evangéliumi, fókusza a teológia és a társadalom. Azzal a reménységgel és céllal indult, hogy hozzájáruljon a magyarországi evangéliumi teológiai gondolkodás erősödéséhez, és lehetőséget adjon a teológiával és/vagy társadalomtudománnyal foglalkozó szakembereknek, hallgatóknak vagy lelkes érdeklődőknek, hogy adott témával kapcsolatos elmélyült kutatásukat színvonalas, sok ember által olvasható formában tegyék közzé. Részlet Baji Péter második lapszámhoz írt főszerkesztői köszöntőjéből:

Kedves Olvasó, újra nagy örömünkre szolgál, hogy az Evangéliumi Fókusz immár második számát (2. évfolyam 1. szám) közre adhatjuk a magyar evangéliumi világ épülésére. Reményeink továbbra is erősek abban, hogy e folyóirat felekezettől függetlenül egy tudásbázist és vitaplatformot adhat az evangéliumi hitű protestáns gyülekezet tagjainak, és kutatásokban elmélyülni vágyó íróinak.

(…) A mostani tavaszi számban három tanulmányt teszünk közzé, melyből az első egy színvonalas eredeti kutatómunka eredménye, a másik kettő pedig egy jelentős teológiai témával kapcsolatos fordítás. Békefi Bálint az első cikkben Ézsaiás próféta könyvének történelmi hitelességét vizsgálja a jelenleg elérhető legújabb kutatási eredmények tükrében. A tanulmány arról tesz tanúságot, hogy a Biblia tévedhetetlenségébe vetett evangéliumi hitünket hogyan lehet tudományos igényességgel bizonyítani, jelen esetben Ézsaiás próféta könyvének egységes és korhű ézsaiási szerzőségét.

A második két tanulmányt Márkus Tamás András fordította az 1910-1915 között megjelenő ún. „Fundamentumok” (The Fundamentals) egyik kötetéből. Az első tanulmány ezek közül Franklin Johnson, a második Dyson Hague tollából érkezik az olvasók számára. E tanulmányok jelentőségét az adja, hogy mindketten Jézus engesztelő áldozatának evangéliumi, protestáns ortodox értelmezését fejtik ki, melyek mind a reformátorokra, mind a korai egyházatyák tanítására is visszavezethetők. Célunk ezzel, hogy a Jézus áldozatának lényegével kapcsolatos hazai és nemzetközi szinten is újra és újra fellángoló teológiai vitákra és tévedésekre megadjuk a teológia nyelvén kifejtett válaszunkat.

Kitekintő rovatunkban újra a Lausanne Global Analysis folyóirat két kiválasztott korábbi cikkét adjuk közre annak érdekében, hogy lássuk azokat a globális felismeréseket a misszióval kapcsolatban, melyek segítségünkre lehetnek a saját helyi szolgálatainkban is. A rovat részeként az ún. MoveIn missziós szervezetről és projektsorozatról is beszámolunk, mellyel új, inspiráló ötleteket szeretnénk adni a nagyvárosi misszióhoz. Végül pedig recenzió rovatunkban a római katolicizmus protestáns megítéléséről és a városon belüli missziókról írott fontos könyvekről adunk közre 1-1 rövid bemutatást, értékelést /előbbi Nagy Gergelytől, utóbbi Lovas Andrástól – SZÁ/.

Minden olvasónk számára kívánjuk, hogy folyóiratunk építő módon szolgálja életét és szolgálatát a mi Urunk Jézus Krisztusban!

A szerkesztőbizottság tagjaként én is ezt kívánom. A lapszám itt olvasható.

7 hozzászólás a “Evangéliumi Fókusz – második lapszám” bejegyzéshez

Hozzászólás

Moderálási elvek
Új hozzászólók kommentjei és a több linket tartalmazó kommentek automatikusan moderálósorba kerülnek. Moderálási elveimről a Magamról fül alatt lehet olvasni.
Archívum