Ekkor azt kérdezte Kaintól az ÚR: Miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed?” (1Móz 3,8)

Csak találgathatunk, miért nem tekintett Isten Kain áldozatára, miközben Ábelét viszont elfogadta. Azt tudjuk, hogy Ábel a juhok közül vitt Istennek áldozatot (az elsőszülött kövérjét), Kain pedig a föld gyümölcséből. Ábel áldozata tehát véresáldozat volt, Kainé pedig a munkája gyümölcse. Ábel talán megfigyelte, hogy Isten maga is állat feláldozása árán takarta be az ősszülők mezítelenségét, és megértette, hogy helyettes engesztelésre van szükség ahhoz, hogy Isten rá és az áldozatára tekinthessen. Ebben az esetben Ábel a tulajdonított igazság példája, Kain pedig azé, amikor a saját igazságunk által akarjuk Isten tetszését elnyerni. Az Újszövetségből tudjuk, hogy az Isten báránya veszi el a világ bűnét, nem a mi kezünk munkája.

Akármi is az oka annak, hogy Isten nem tekintett Kain áldozatára, az idősebb fiúból dacos haragot vált ez ki. Dühös Istenre is és a testvérére is. Féltékenység tölti ki a szívét és nem az égre, hanem a földre néz. A lehorgasztott fej (וַֽיִּפְּל֖וּ פָּנָֽיו) talán nem csak azt jelzi, hogy Kain el van keseredve, de azt is, hogy a szíve bezárult Isten felé és nem fentről várja a vigasztalást. A földre néz. Isten meg is kérdezi tőle: „miért horgasztod le a fejed?” (וְלָ֖מָּה נָפְל֥וּ פָנֶֽיךָ) Miért a földet bámulod, miért nem nézel fel? Kain metakommunikációja fontos, mert tükrözi a szívét. Egybecseng a szavaival is, amelyekből az Isten iránti keserűség árad.

Isten kérdésére először nem is felel. Sőt, pontosan az ellenkezőjét teszi, mint amire Isten figyelmezteti. Isten azt mondja: „a bűn az ajtó előtt leselkedik és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta”. Kainnak van tehát lehetősége arra, hogy ne nyelje el a bűn, hanem Ábelhez hasonlóan áldozatot mutasson be önmagáért, önmaga helyett. Kain azonban kihívja a testvérét a mezőre és megöli őt. Mikor Isten megint megszólítja és a testvére felől kérdezi, Kain cinikusan azt feleli: „Őrizője vagyok a testvéremnek?!” Mikor Isten jelzi, hogy tud a gyilkosságról, és büntetést helyez kilátásba, Kain sértődötten így felel: „Nagyobb a büntetésem, semhogy elhordozhatnám.” Sem megbánás nincs benne, sem annak elismerése, hogy Isten büntetése igazságos.

„Ezután elment Kain az ÚR színe elől, és letelepedett Nód földjén, Édentől keletre.” (4,16) Már Ádám is kelet felé húzódott Édentől, hiszen a kerúbok az Éden keleti oldalát védték, de Kain tovább vonul kelet felé. Ábrahámmal ellentétben ő nem azt a várost várta, amelynek szilárd alapja van, amelynek tervezője és alkotója az Isten (Zsid 11,10), hanem maga épített várost, „és a fia nevéről Énóknak nevezte el” (4,17). Kain eldöntötte, hogy ez a föld a végleges otthona. A menny bezáródott számára. Itt akar élni, itt akar letelepedni, az utódaiban képzeli el a folytatást. Reményeit a fia testesíti meg. Nem Kain utódja hívta segítségül az ÚR nevét (mint Sét utódja, Énós – 4,26), hanem Kain látta a segítséget az utódjában. Kain lehorgasztott fejjel tervezi a jövőt. Kain számára a földi város a maradandó, a fiába vetett reménység is egybefonódik a város csalóka szilárdságával.

Urunk, ha nem látjuk be a szívünk gonoszságát, nem hiszünk a véráldozat szükségességében sem, és a ránk vágyódó bűn eluralkodik rajtunk. Dacosan, keserű szívvel és lehorgasztott fejjel keresünk magunknak védelmet itt a földön, és nem hívjuk a nevedet segítségül. Végül tőled elszakadva halunk meg. Őrizz meg bennünket ettől!

2 hozzászólás a “Reggeli naplójegyzetek a Genezisről (6) – Kain keserűsége” bejegyzéshez

  • Bagdán Viktor says:

    Kedves Ádám! Nagyon megérintett az írás, talán a mai világunkban sokan járunk így, lehorgasztott fejjel, Istentől távol. Kell a szabadítás! Köszönöm a remek írást, Istené legyen a dicsőség! Viktor

  • Szilágyi József says:

    “Hit által ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot, mint Káin, és ezáltal nyert bizonyságot arról, hogy ő igaz, mert Isten bizonyságot tett áldozati ajándékairól, úgyhogy hite által még holta után is beszél.”

    (Zsidókhoz írt levél 11:4)

Hozzászólás

Moderálási elvek
Új hozzászólók kommentjei és a több linket tartalmazó kommentek automatikusan moderálósorba kerülnek. Moderálási elveimről a Magamról fül alatt lehet olvasni.
Archívum