Sarjasztott az ÚRisten a termőföldből mindenféle fát, szemre kívánatosat és eledelre jót; az élet fáját is a kert közepén, meg a jó és a rossz tudásának fáját.” (1Móz 2,9)

A kert közepére Isten az élet fáját (עֵ֤ץ הַֽחַיִּים) helyezte el. Éc há-chájjím. Ez a fa a halhatatlanság szimbóluma. Onnan tudjuk, hogy amikor az ember vétkezett, Isten e szavakkal rekesztette el az élet fájához vezető útját: „Most azért, hogy ne nyújthassa ki kezét, és ne szakíthasson az élet fájáról is, hogy egyék, és örökké éljen…” (1Móz 3,22) Az élet fája nélkül az ember nem él örökké. A halhatatlanság feltételes: az élet fájától függ. Egyedül Istené a halhatatlanság (1Tim 6,16), az ember csak akkor nem hal meg, ha odajárulhat az élet fájához. Az éc há-chájjím-tól elválasztva az ember halálra van ítélve.

Ezért csodálatos hír, hogy Isten kész újra megnyitni az utat az élet fájához (Jel 22,12). A bűn zsoldja a halál (az éc há-chájjím-tól való elválasztás), Isten kegyelmi ajándéka az örök élet a mi Urunk Jézus Krisztusban (Róm 6,23). Az örök élet szimbóluma az, hogy újra járulhatunk az élet fájához. A vázába tett vágott virág elfonnyad. Ugyanígy fonnyad el az ember az élet fája nélkül. Az élet Isten maga. Tőle elszakadva hamar elhervadunk. Vele közösségben kivirágzunk. Lö-chájjím! – mondják a zsidók. Lö-chájjím! – mondja a Megváltó, amikor leteszi értünk az életét. Gyertek az élet fájához és fogadjátok az Isten ajándékát ingyen!

Az állatokat nem kellett eltiltani az élet fájától, hiszen fel sem merült a kérdés, hogy ehetnének arról. Az élet fája az ember és Isten közötti ügy volt. Isten csak az embert teremtette képmásának, csak ő élhet örökké. A billiárdnyi szúnyog, bögöly és más ízeltlábú a körfogásban nyeri léte értelmét. A növények és állatok számára a halál természetes. Amikor az emberek és állatok megettek egy zöld növényt, a növény meghalt. Az ember a kivétel. Az ember számára tragédia a halál, mert az ember hasonlít az örökkévaló Istenre. Az ember halhatatlansága azonban függő halhatatlanság. Csak akkor tud életet sugározni, ha mint a Hold, a Teremtő fényét sugározza vissza. A Nap nélkül elsötétül a fénye. Élete csak az Életből fakadhat.

Az állat halandó. Isten halhatatlan. Az ember Isten nélkül halandó, Istennel halhatatlan.

Urunk, ha nem öntöz bennünket az élet vize, elfonnyad a létünk és visszatérünk a porba. Halandók vagyunk, és csak benned van számunkra örök élet. Te vagy az örök élet!

4 hozzászólás a “Reggeli naplójegyzetek a Genezisről (3) – Az élet fája” bejegyzéshez

 • vándor says:

  Nem logikus hogy miért kellett megakadályozni az embernél hogy örökké éljen bűnös állapotában, ha bűneinek amúgy örökkévaló következménye van még halandóként is(örök kárhozat). Ennek így nincs értelme. Az egyetlen magyarázat az lenne ha a halállal megszűnne a bűn következménye: a kárhozat, ezért akadályozta meg Isten az embert hogy örökké éljen, más szóval az ember számára lett volna egy védelem. A judaizmusban van ennek alapja: azt tartják hogy ha egy gonosztevőt kivégeztek az lefizette a büntetést a bűneiért, sőt azt hiszem az USA alkotmányában is van ilyen kitétel, legalábbis elhangzik egyik filmben ilyen mondat miután villamosszékben kivégeztek egy gyilkost.

  A két fáról:

  1.mindkettőt Isten ültette, azt is amely az ember bukását okozta.

  2.Mindkét fa a kert közepén volt, mint a legfontosabb döntés szimbóluma.

  3. A szabad akarat nem elégszik meg a megismerés nélküli lemondással, tehát kikerülhetetlen volt hogy szakítson az ember a jó és gonosz tudásának fájáról. Ha nem szakított volna akkor gyakorlatilag szabad akaratból választotta volna a szabad akaratról való lemondást, de így nem vált volna erkölcsi lénnyé.

  4.El tudom képzelni – habár nincs rá bizonyíték – hogy az édeni kísértés 40 napig tartott, mert Jézus mint második Ádám szintén negyven napig kísértetett. És Ádám után Jézus volt a második akinek nem volt eredendő bűne, tehát ugyanaz volt a tét.

  Az ember és állat halhatatlanságáról/halandóságáról:

  “….Az emberek fiainak vége hasonló az oktalan állatnak végéhez, és egyenlő végök van azoknak; amint meghal egyik, úgy meghal a másik is, és ugyanazon egy lélek van mindenikben; és az embernek nagyobb méltósága nincs az oktalan állatoknál, mert minden hiábavalóság.

  Mindenik ugyanazon egy helyre megy; mindenik a porból való, és mindenik porrá lesz.

  Vajjon kicsoda vette eszébe az ember lelkét, hogy felmegy-é; és az oktalan állat lelkét, hogy a föld alá megy-é?…..” (Péld.3.19-21)

  Nekem úgy tűnik ebből a szakaszból hogy az állati lélek sem szűnik meg létezni a test halála után. A lélek nem anyagi természetű és szerintem nem is tud megsemisülni. Márpedig az Írás szerint az állatban is van lélek. Fruchtenbaumnál sem értettem miért mondja hogy megsemmisül.

 • Szabados Ádám says:

  vándor,

  az első bekezdésed igaz. Nem is az örök élet a bűn végső büntetése, hanem az örök halál (a második halál – Jel 20,14), amelyből nincs feltámadás, a lélek pusztulása a testtel együtt a gyehennában (Mt 10,28).

 • vándor says:

  Ádám

  No, ez meglepetés.

  Azt hittem hogy te a “hagyományos” teológiát vallod: az örök és tudatos szenvedést a gyehennában.

  Bevallom, a lélek és test egyetemes megsemmisülése “vonzóbb” perspektíva ha gáz van az ítéletkor, csak szerintem sok igevers ellentmond neki (“…távozzatok ti átkozottak az ÖRÖK tűzre……ahol férgük meg nem hal, tüzük el nem aluszik…..gyötrődésük füstje felszáll örökkön örökké….” stb).

  Az biztos hogy a pokollal való fenyegetéssel tömegeket lehetett az egyházba bevinni még néhány száz éve, ezért én nem feltétlenül bízom meg abban hogy nem volt Konstantin idején több betoldás is és nemcsak a Márk végén.

  Meg néha a próféciákkal is baj van pl. Ezékielnél ahol az armageddoni csatában elveszett sereg dárdáiból és nyilaiból, na meg a pajzsaikból fél évig fognak tüzelni. Ha majd megtörténik akkor sem így lesz mert ma tankokkal harcolnak meg vadászgépekkel. Tehát kissé elcsúszott a dolog.

 • Szabados Ádám says:

  Én csak bibliai igéket idéztem…

Hozzászólás

Moderálási elvek
Új hozzászólók kommentjei és a több linket tartalmazó kommentek automatikusan moderálósorba kerülnek. Moderálási elveimről a Magamról fül alatt lehet olvasni.
Archívum