Keresztény nézőpontból Päivi Räsänen pere az egyik legfontosabb ügy ma Európában, a következményei ugyanis minden hitvalló keresztényt érinthetnek. A finn hölgy 2011 és 2015 között Finnország belügyminisztere volt, de akkor került igazán a figyelem középpontjába, amikor egy két évvel ezelőtti Twitter-posztja miatt perbe fogták. Miután a finn lutheránus egyház több nyilatkozatban kiállt a Pride mellett, Päivi Räsänen a Római levél elejéről vett idézetet posztolt, szembesítve egyháza vezetőit az apostoli tanítással. Päivit a bibliai idézet miatt gyűlöletbeszéddel vádolták meg, beperelték, januárban lesz a tárgyalása. Ha elítélik, több év börtön vár rá. A per kimenetele európai szinten is precedensértékű: az ítélet döntő befolyással lesz a keresztények szólás- és vallásszabadságára. (Mindenkit bátorítok, hogy nézze meg ezt a 20 perces – magyarul is érthető – interjút a finn hölggyel.)

Számomra azért különösen megrendítő ez a történet, mert az a finn evangélikus ébredés, amelyhez Päivi Räsänen tartozik, és amely most is támogatóan áll mögötte, lényegében gyerekkorom óta fújja a szabadság szent levegőjét a lelkembe. Emlékszem, ahogy otthon az ebédlőasztalnál ülünk, édesapám a kezébe vesz egy zsírpapírra gépelt, durva barna borítású könyvet, és elkezdi olvasni. A könyv Marttiról, egy finn árva gyerekről szólt, akit egy Sipi apó nevű uradalmi szolga vett maga mellé a szegény tupájába. Emlékszem, ahogy a történet bekúszott a lelkem gyűrődéseibe, felkapott, magasba emelt, és sodort az északi tájak felé, ahol bár metsző szelek fújtak, a bűnbocsánat és a remény evangéliuma melegíti fel a szíveket, pont mint ahogy az apó kopott kabátja takarta be az árván maradt kisfiút. Az egész történetet az elesettek, számkivetettek, marginalizáltak iránti szeretet járja át, és a Krisztus gyönyörű evangéliuma.

Aztán emlékszem, hogy volt egy ének, ami megtérésemkor ugyanezeket a húrokat pendítette meg a lelkemben. Az éneket Oskari Heikki Jussila finn prédikátor írta, aki egy időben parlamenti képviselő is volt, és a finn ébredés egyik legismertebb alakja. A szöveg így szól: Van még számomra is bocsánat! / Van Jézusom, ő az enyém! / Nem mardos a bűn, sem a bánat, / Mint a fecske ujjongok én. / Halálba’ hevertem, de ő felemelt, / Az életem ára, a szíve vére lett. / A bűnöm, ó, Jézus, a bűnöm, ó, Jézus, / Nem vádol többé engemet. / Ha kísértés hulláma tör rám, / Szembe velem Jézusom jő. / Roskaszt, tövises a keresztfám, / Hű vállára átveszi Ő. / S hazám felé utamat ha nem tudom, / Előttem jár Jézus mint tűzoszlopom. / A véred, ó, Jézus, a véred, ó, Jézus / felhőként vezet utamon. / Az ég alját fürkészve nézem, / Hajnalcsillag felkel-e már? / Vigyázom és hallgatom ébren, / Hárfák hangja zendül-e már. / És én is elkezdem az én énekem, / Repesve, új hangon zeng dicséretem, / Mikor az Úr Jézus, az én Uram Jézus / Jön, hogy engemet felvegyen.

Ennek az éneknek a tiszta csengését a szívem mélyén Sipi apó neveltjének a szájából hallom, az árvafiú örömteli kiáltásaként, akit örökbe fogadott a mennyei Atya is, és már lelki otthona felé tart. Saját magamat látom benne, akinek van még bocsánat. Magamat, aki az ég alját fürkészve nézem, hogy a hajnalcsillag felkel-e már – és közben ujjongva várom Jézust, aki meghalt értem, hogy vele éljek örökké. Ez az ének lemegy a szív dohos, undok tárnáiba, le a mélybe, majd felszáll a magasba, és engem is magával repít, mint egy vérrel megfestett papírsárkányt, hogy az ég vöröslő hasát én is hamarabb megpillanthassam. A finn ébredés erről a szabadságról szól. Nem a bűnösök megbélyegzéséről, elvetéséről, gyűlöletéről, hanem arról, hogy van még bocsánat, mert Jézus hű vállára átveszi a bűneinket. A legnagyobb bűneinket is. Ezért lehetünk szabadok, igazán szabadok!

Amikor ezt az ébredést Päivi Räsänen posztján keresztül perbe fogják, Sipi apót látom magam előtt a dohányfüstös tupában, meg Kustaa apót, a megkeseredett, két káromkodás közt sűrű bagólét köpködő öregembert, aki halála előtt megérti, hogy Jézus őt, a kemény szívű uradalmi cselédet is szereti. Meg az árvákat, akiket Martti később maga is örökbe fogad, kiterjesztve Krisztus szeretetét a világ számkivetettjeire. Őket fogják most perbe. A világ megint azokat feszíti keresztre, akik készek meghalni is érte. Nem, ez a történet nem a befogadásról és a szexuális kisebbségek jogairól szól. Ez a történet most arról szól, hogy lesznek-e még olyan krisztusi emberek, akik kiállnak a lelkük üdvösségéért. Lesznek-e olyanok, akik áldozatot is vállalva küzdenek azért, hogy ők is átélhessék a bűneik bocsánatát, hogy mint a fecske, ujjonghassanak, várva a hajnalcsillag eljövetelét.

De ami számunkra talán ezúttal még fontosabb: ez a történet arról is szól, hogy kiállunk-e a testvéreink mellett. Volt idő, amikor a finn testvérek álltak ki értünk. A gépelt könyvmásolatok kacskaringós útja végén az ő hitük és szeretetük virrasztott. Precedenst teremtettek, hogy ma pedig mi álljunk ki őértük. Ha Päivi Räsänen börtönbe kerül, sokan követhetik őt a rácsok mögé. Talán köztük lesz Leif Nummela, finn evangélikus teológus barátom is, akinek egyik könyve magyarul is megjelent (Benne lakozik a teljesség), és ugyanaz a felébredt lelkület jellemzi, mint Päivi Räsänent. Leifet nem egyszer láttam sírni az elveszettekért, majd elszántan küzdeni a hitért, amely egyszer s mindenkorra a szentekre bízatott. Mert ő is egykor elveszett volt, de megtaláltatott, és ma ő is a hajnalcsillagot lesi az égen. Ezt a cikket egy kicsit érte is írom.

Testvérek, álljunk szilárdan, hittel, vállalva akár a szenvedést is, és álljunk ki nyugati testvéreinkért, akik fölött sötét árnyak gyülekeznek! Árnyak, amelyeket szüleink és nagyszüleink jól ismertek, hiszen hasonló dühös indulatok vetették a világra a negyvenéves kommunista kísérletet, amelynek sötétségében ők éltek. Akkoriban a finn hívők értünk imádkoztak. Legyünk most mi társai azoknak, akiket a hitükért megszégyenítenek (vö. Zsid 10,33)! Az ő társaik legyünk, ne az üldözőiké.

 

59 hozzászólás

 1. Lupták György

  Azt az éneket, édesapám, néhai Lupták Gyula evangélikus lelkész fordította magyarra… Finnországban volt ösztöndíjas, ott ismerkedett meg a leastadianus ébredési mozgalommal (Lars Levi Laestadius lelkészhez fűződő ébredési mozgalom).

 2. Aranyoss Péter

  Ádám ! Köszönöm szépen a meghatódást kiváltó sorokat! A finn hölgy története visszavisz a múltba. Emlékeztet nagyszüleim beszélgetéseire a háborút követő első évtizedben, anikor a koholt perek és az iskolák államosításával járó lelki terror miatt a félelem minden napos volt. A Pócspetri-i provokációt /amiből halálos ítéletek is születtek/ a keresztények megfélemlítésére követték el és az ÁVH a templomkertekből kergette szét az embereket. Azért említem ezt, mert megéltem! Azt hiszem, a hite mellett kiálló finn hölgy elleni vádak ugyanezt a megfélemlítést szolgálják. Imádkozzunk a történet jobbra fordulásáért, mert különben ez is csak egy lépcső lesz a folyamatban!

 3. Szabados Ádám

  Itt maga az ének. Ezt a feldolgozást találtam a legszebbnek. https://youtu.be/n3OVybUxkHw

 4. Gergely Erzsébet

  Köszönöm Szabó Kálmán testvérnek az éneket, mely feldolgozást Ádám a legszebbnek talált. Mennyei Atyánk további áldását kívánom mindkettőjük életére, szolgálatára!

 5. jobbagyp

  Kedves Ádám!

  Köszönöm a cikket! Nagyon kedves számomra is ez az ének, amelyet idézel, rendre könnyekig meghat. Az eredetét nem ismertem, de így, hogy elmondtad a gyökereit, még sokkal erőteljesebbnek érzem. Hálás vagyok a magyar fordítónak is, elsöprő erejű művet adott ki a kezei közül.

  Amennyiben van/lesz valamilyen petíció, amihez csatlakozhatunk, kérlek, tedd közzé.

  Péter

 6. Szilágyi József

  Nekem is van egy másik, kedves régi énekem. Megunhatatlan.

  “Ó, boldog nap, amelyen én,
  Megváltóm elfogadtalak!
  Örvend szívem, s ujjong elmém,
  hogy elnyertem irgalmadat!

  Nagy napom, szép napom,
  lemosta Jézus bűnömet!
  Éberséggel imádkozom,
  benned örvendek Jézusom!
  Nagy napom, szép napom,
  lemosta Jézus bűnömet!… (stb.)”

 7. Szilágyi József

  Vigasztaló, bátorító levelet küldenünk a Vádlottnak: lehetne-e?

 8. Anna

  Természetesen nem mindegy a per kimenetele, de már maga az eset is egyértelművé teszi, hogy Finnország nem demokrácia többé. Jól tudom-e, hogy a jelenlegi szocialista/ szocdem miniszterelnöknőt leszbikus anyák nevelték? Ő viszont férjezett és gyermeke is van.

 9. Kovács László

  Isten áldása legyen
  Päivi Räsänen asszonyon;
  az igazságért való nyílt, egyenes és bátor kiállása miatt ! Amen !

 10. Benchmark

  “Päivit a bibliai idézet miatt gyűlöletbeszéddel vádolták meg, beperelték, januárban lesz a tárgyalása. ”

  Ádám, én megértem a felindultságodat, meg a személyes érintettséget, de maradjunk a tényeknél: nem a bibliai idézetek miatt vádolják meg.

  Úgy korrekt, hogy a finn ügyészség közleménye is itt legyen, csak finnül és svédül találtam meg:

  [URL=https://syyttajalaitos.fi/-/paivi-rasaselle-ja-luther-saation-juhana-pohjolalle-syytteet-kiihottamisesta-kansanryhmaa-vastaan]A finn ügyészség közleménye[/URL]

  A Google fordítóval zavaros szöveg jön ki, de a hölgy írt, mondott olyanokat, hogy “a homoszexualitás a pszichoszexuális fejlődés tudományosan bizonyított rendellenessége”, illetve “ha a homoszexualitás genetikai eredetű, akkor ez egy genetikai degeneráció és egy genetikai betegség”. Ez kicsit meredeknek tűnik, nekem beleférne, de az én szólásszabadságra vonatkozó felfogásom elég szélsőséges: nem kérek és nem adok kegyelmet 🙂

  De tudományosnak tűnő állításokkal mindig problémás minősíteni másokat.

  Az viszont biztos, hogy átüt a szövegből, hogy az ügyészség meg akarja leckéztetni a hölgyet, alig van tőle idézet a szövegben, inkább az ügyészség minősítése van benne, mely szerint becsmérlő és diszkriminatív a szöveg. De például kiemelik, hogy ilyet is írt: “Férfiként és nőként teremtette őket. A meleg kapcsolatok megkérdőjelezik a keresztény férfifelfogást.” Na, hát ha ezért elítélik, én személyesen láncolom magam a finn nagykövetséghez!

  Érdekes ügy, figyelemmel fogom kísérni.

 11. Benchmark

  nem megy át a szöveg?

 12. EKB

  Tényleg megrendítő, hogy ide jutottunk 30 évvel a sötét Szovjetúnió bukása után.
  A videointerjút megnézve gondolatébresztő volt amit a gyűlöletbeszédről, mint definiálatlan és valójában definiálhatatlan bűncselekményről mondott és nem is csak azért mert épp ma kapott Magyarország értesítést kötelezettségszegési eljárásról pontosan ebben a témakörben (ami szerint már van ilyen EU-s keretszabály ami a gyűlöletbeszédet szankcionálását erőlteti!), hanem mert valahol ugyanez a témakör, a szólásszabadság indokolhatatlan korlátozása indította el 5-6 éve Petersont is a saját útján. Ő mondta valahol, hogy a woke ideológia mögötti kulturális marxisták számára a fő célpont éppen a szólásszabadság, mivel értelmezésükben az egyén önkifejezése szükségszerűen relatív és mint ilyen különösebb védelmet nem érdemel. Ezért bármely más emberi jog (akár egy közösség vélt sérelme is) előrébb való az egyén szóláshoz való jogánál. Ez a gondolat fordult cselekvésbe.

 13. Benchmark

  Tecnikai kérdés: ebbe a fórumba, hogy kell linket beszúrni? Valamiért nem sikerül.

 14. Benchmark

  Én érzékelem az ügy fontosságát, de mivel nem tudok finnül, nem találom meg azokat a szöveget, amelyek a vádban szerepelnek, az általad adott link is a vád interpretálása, ami már a védelem álláspontja, nem a konkrét szövegek, amik a vád tárgyát képezik. Az mondjuk elég gyanús, hogy az ügyészség közleményében sem szerepel a teljes leirat, ami max. 1-2 oldal lehet, pedig elvileg publikus szövegek. Bocs, nem szőrszálhasogatás, csak hát egy büntetőügyben a vád alapján dönt a bíróság, és azt tényleg érdekes lenne tudni, hogy egy finn ügyésznél pontosan mi lépi át az ingerküszöböt. Ahogy korábban írtam, ha harc van, akkor profik kellenek, profi jogászok, profi teológusok, profi kommunikátorok és mindenki a maga dolgát csinálja.

 15. Szabados Ádám

  Benchmark,

  minden erről szóló hír elmondja, hogy Päivi Räsänent a bibliai versek idézéséért fogták perbe (most újra rákerestem, kb. 50 szalagcím után hagytam abba a számolást), az AFD pedig egy komoly jogvédő szervezet, rengeteg pert nyernek meg, nem hiszem, hogy éppen a per tárgyát illetően hazudnának. Én viszont nem a jogi védelmet képviselem, hanem egyszerűen csak hírt adok az ügyről. Ezek fényében nem szőrszálhasogatásnak tűnik a kommented, hanem felesleges kötözködésnek.

 16. Cypriánus

  Rendkívül fontos per, megtanulhattuk, ami Északon van, hamarosan az az európai mainstream. ( Lásd történelmileg: abortusz, pornográfia liberalizáció, ” melegházasság” stb.stb). Úgyhogy ha a Biblia kriminalisztikai bizonyíték lesz, akkor érdemes lesz előszedni a kommunista idők túlélési tapasztalatait….

  Érzelmesebb szál: a minket közvetlen érintő következményeken túl az északi testvérnép sorsa sem közönyös sok magyarnak, így nekem sem. Számos ismeretség, barátság fűződik Suomi népéhez, több ismerős járt csak azért finn tanfolyamra, mert az EU -ban a finn és az észt nyelv rokon,- amit mostanában sokan fogalmatlan módon tagadnak, mintha a nyelvrokonság egy kívánságműsor lenne, (meg teljesen félreértik a finnugor őstörténetet is, amiről ma már tudjuk hogy egy közép-ázsiai eredetű nyelvcsalád, egyáltalán nem véletlen hasonló a török és mongol nyelvcsaládokhoz, ezt a Helsinki Egyetem Finnugor és Skandináv tanszéke ezt már hivatalosan is vállalja! )

  A finn szó az Atyára: Isä, ami a magyar ” ős” szónak felel meg.( A Halotti Beszédben még : ” isemüköt” az ” ősünket” szó! ) De az Ősöreg szó az Ószövetségi szentírásban is előfordul. 🙂

 17. Kodácsy Tamás

  Az alaphírnek korábban igyekeztem utánanézni. Päivi Räsänen híreszteli azt magáról angolul, hogy a finn főügyész (Raija Toiviainen) azzal vádolja, hogy a homoszexualitással kapcsolatban a Róm 1,24–27 verseit idézi, amiért 6 év börtönt kaphat. Ezt a narrítívát vette át a külföldi sajtó, közük számos magyar orgánum is. Ebből sokan azt a következtetést vonják le, hogy Päivi Räsänen keresztyénüldözésnek van kitéve Finnországban, mert a Bibliából idézett.

  Ám ha jól értem, egyrészt a főügyész megelőző vizsgálata nem vádemelés, hanem egy folyamatban lévő eljárás, amiből egyáltalán nem biztos, hogy vádemelés lesz, így eleve óvatossággal kell kezelni a hírt. Másrészt a főügyész a politikus több megnyilatkozását elemzi, ahol a homoszexuális emberekkel szembeni viselkedése és ítélete van terítéken, és nem a homoszexualitással kapcsolatos vallási meggyőződése. Például kiemeli a politikus gondolataiból, hogy „Isten nem teremtette a homoszexuálisokat, ahogyan a heteroszexuálisokat”. A Római levélről vagy személyes vallási meggyőződésről szó sincs az ügyészi közleményben! Ami pedig a homoszexuális személyeket érinti, a református egyház így nyilatkozik erről (2004): „Őket az emberi méltóságot sértő, mindenfajta diszkriminatív magatartással szemben kötelességünk megvédelmezni.” Ha helytállóak a főügyészi feltételezések, akkor Päivi Räsänen éppen ezzel szemben cselekedett. Nagyon fontos, hogy megfelelő különbséget tudjunk tenni a homoszexualitás jelenségéről és a homoszexuális emberekről! (Ez a különbségtétel is talán leírható az individuális és kollektív teológiai etika szintetikus eszközeivel, amivel a kortárs teológia elég nehezen birkózik meg.)
  Ügyészi közlemény: https://syyttajalaitos.fi/sv/-/paivi-rasanen-samt-lutherstiftelsens-juhana-pohjola-atalas-for-hets-mot-folkgrupp

 18. Kiss T.

  Egyetértek az előttem szólóval.
  A szólasszabadság, mint alapjog nem sértheti mások alapjogát.
  Az egyház és az állam különváltan kell, hogy működjön az alkotmányos demokráciákban. Egy állami főtisztviselő pedig ne keverje a vallást a szakmával.
  Nekem furcsa, amikor a szószékről politizálnak, az állami főtisztviselők meg teológizálnak.. Utána meg mindenki magyarázkodik…
  Természetesen elfogadom,ha ezt valaki másképpen látja.

 19. Szabados Ádám

  Kedves Tamás,

  több oldalról is hadd válaszoljak a kommentedre. Először is megdöbbent, hogy nyilvánosan meghazudtolsz egy köztiszteletben álló keresztény hölgyet, aki ráadásul Krisztusban testvéred, és éppen komoly vádak alatt áll, amely a hite, meggyőződése és ezek melletti kiállása miatt éri. Szinte rosszhiszeműbbnek tűnik fel a megszólalásod, mint a főügyészé, aki „csak” gyűlöletbeszéd miatt fogta őt perbe, hiszen azzal is megrágalmazod Päivi Räsänent, hogy csak ő híreszteli, hogy perbe fogták, pedig valójában még vádemelés sem történt. Vagyis hogy hazudik (is).

  Ezzel szemben a valóság az, hogy olyan szervezetek állnak ki mellette, akik tisztában vannak a jogi viták természetével, és szinte biztosan nem állnának be olyan ügy mögé, ami nem ügy. Ilyen szervezet például az Alliance for Defending Freedom (AFD), amely az elmúlt évtizedekben több ügyet az amerikai Legfelsőbb Bíróság előtt is képviselt és megnyert, tehát egy komoly presztízzsel bíró, patinás szervezet. Ők egyébként kifejezetten a keresztényeket érő jogsértésekkel foglalkoznak szerte a világon. Az a tény, hogy beálltak Päivi Räsänen mögé, számomra azt bizonyítja, hogy van ügy. Itt van az ő oldalukról egy beszámoló a perről: Court date set for Finnish MP charged over Bible-Tweet.

  Az AFD összefoglaló szövegéből kiderül, hogy a finn főügyész három vádat is emelt a finn képviselőnő ellen, és ezek egyike a bibliai vers posztolása. Idézek: “In April, the Finnish Prosecutor General brought three criminal charges against her. The former Minister of the Interior now faces two years imprisonment or a fine. The medical doctor, mother of five, and grandmother of seven is accused of having engaged in “hate speech” for publicly voicing her opinion on marriage and human sexuality in a 2004 pamphlet, for comments made on a 2019 radio show and a 2019 tweet directed at her church leadership.”

  Hasonlóan zavarba ejtő az a mód, ahogy Päivi Räsänen megszólalását értelmezed. Utalsz arra a mondatra, hogy szerinte „Isten nem teremtette a homoszexuálisokat, ahogyan a heteroszexuálisokat”. Majd ezzel szembeállítod azt a református állásfoglalást, amely a homoszexualitás jelenségét megkülönbözteti a homoszexuális emberektől, és az utóbbiakkal kapcsolatban hangsúlyozza, hogy kötelességünk megvédeni őket a méltóságukat sértő, diszkriminatív magatartástól. Levonod a következtetést: „Ha helytállóak a főügyészi feltételezések, akkor Päivi Räsänen éppen ezzel szemben cselekedett.” Vagyis ha jól értem a gondolatmenetedet, azt sugallod, hogy még magyar református standardok szerint is helyes a vele szemben való fellépés.

  De még abból a kiragadott mondatból sem következik ilyesmi, amit idézel. Az a R. Spitzer, aki annak idején a homoszexualitás betegségként való megszüntetése ellen lobbizott az APA-ben, később maga írta, hogy „a heteroszexualitás programja szerint vagyunk felépítve”. A pszichológus ezalatt feltehetően nem azt érti, hogy aki nem heteroszexuális vágyak szerint él, azt nincs felépítve, vagy valami hasonló badarság, hanem azt, hogy ezekben az esetekben a program valamiért kisiklott. Ha Päivi Räsänen azt írta, amit idézel tőle, miért nem jóhiszeműen értelmezed a mondatot? Miért nem azt feltételezed, hogy ő azt a progresszív tételt akarja cáfolni, hogy maga Isten teremti homoszexuálisnak azokat, akik ilyen vágyakkal élnek? Standard, több ezer éves tanítás, hogy Isten jónak teremtette az embert, és a bűn az, ami céltévesztetté tesz bennünket. Ha szerinted ez a homoszexualitással kapcsolatban téves tanítás, akkor is történelmi keresztény tanítás. Miért nem azt feltételezed, hogy Päivi Räsänen ezt a történelmi keresztény tanítást foglalta szavakba, látva, hogy saját egyháza vezetői ettől eltérő dolgokat kezdtek képviselni?

  A hozzászólásodból számomra nem derül ki, hogy helyesled-e, hogy perbe fogjanak és esetleg börtönbe vessenek olyan keresztényeket, akik úgy gondolkoznak a szexualitásról és a házasságról, ahogy Päivi Räsänen. Csak remélni tudom, hogy a válaszod egy határozott, egyértelmű NEM lenne.

 20. Kodácsy Tamás

  Kedves Ádám, annyit jeleztem csak, hogy más a köztiszteletben álló főügyésznő vizsgálatának tárgya, mint amit a köztiszteletben álló politikusnő kiposztolt. Ezt kritikátlanul átvtette az ADF, az Evangelical Focus, és számos nemzetközi ls hazai orgánum, és olyan nonszensz címet adtak az esetnek, hogy Finnországban elítélnek valakit azért, mert a Bibliából idézett. Ad fontes! Üdv, Tamás

 21. Szabados Ádám

  Kritikátlanul átvette? AZ ADF? Egy hazugságot? Amit Päivi Räsänen terjeszt?

 22. Kodácsy Tamás

  Evangelical Focus cím: “Finnish Christian MP under incitement investigation for quoting the New Testament” (https://evangelicalfocus.com/print/4715/Finnish-Christian-MP-under-incitement-investigation-for-quoting-the-New-Testament)
  A Te posztbeli hivatkozásod a Hetek-től: “Bibliai verset posztolt a homoszexualitásról, börtönbe is kerülhet a volt finn belügyminiszter”
  ADF cím: “Court date set for Finnish MP charged over Bible-Tweet”
  (…)

  Holott nem arról van szó, hogy azért folyik a vizsgálat ellene, mert a Bibliából idézett a Twitteren, hanem azért, mert számos publikus megnyilatkozásában (röplap, rádióinterjú, internet) a GYŰLÖLETBESZÉD gyanúja áll fenn.
  A Róm 1:24-27 posztolása mint feltételezet “vád” nem az ügyésznőtől, hanem a politiksnőtől származik.
  Bízom benne, hogy érthető a különbség aközött, hogy ha vizsgálat indul valaki ellen gyűlöletbeszéd miatt, és aközött, hogy valaki azt állítja magáról, hogy korlátozni akarják a vallásszabadságában.

 23. Szabados Ádám

  Tamás,

  éppen arról van szó, hogy az ügyészségi vizsgálatot a bibliai versek posztolása miatt kezdték, majd belevettek mást is a vizsgálatba – és a vádba. Ezt írja az ADF is, akiknek a szakmai kompetenciáját nincs okom megkérdőjelezni.

 24. Kodácsy Tamás

  Az ügyészi közleményben (2021.04.29) az áll, hogy három eset miatt indul vizsgálat. Ebből a finn televízióban MTV3 műsorában (Yökylässä Maria Veitola) elhangzott állításaival kezdik a sort. De nem találtam az általad hivatkozott ADF cikkben sem, hogy az ügyészi vizsgálatot “a bibliai versek posztolása miatt kezdték”. Melyik mondatra gondolsz?

 25. Szabados Ádám

  “Police investigations against Räsänen started in June 2019. As an active member of the Finnish Lutheran church, she addressed the leadership of her church and questioned its official sponsorship of the LGBT event ‘Pride 2019’, accompanied by a Bible passage from the book of Romans. Räsänen has already attended several lengthy police interviews about her views and had to wait over a year for the General Prosecutor to decide whether to continue with the prosecution. That decision was made in April. ADF International will continue supporting Räsänen’s defence and the right for everyone to freely share their beliefs.”

 26. Szabados Ádám

  A Christian Post ezt írja: “In 2019, Räsänen wrote a tweet questioning the leadership of her church for sponsoring the LGBT event “Pride 2019,” it was accompanied by an image of a Bible verse. As a result, she was accused of hate speech and interrogated by the police.”

 27. Kodácsy Tamás

  Itt a rendőrségi nyomozásról van szó, ami júniusban kezdődött. Utána arról írnak, hogy mi történt a 2019 Pride-dal kapcsolatban ami Helsinkiben JÚNIUS végén volt.
  Írtam is, hogy az ügyészi közlemény korábban, ÁPRILISban született (három esetet megvizsgálv, amiben az első az MTV3 ügy.
  Itt Szó sincs arról, hogy az ügyészi vizsgálatot “a bibliai versek posztolása miatt kezdték”!

 28. Szabados Ádám

  A 2019-es Pride 2019 júniusban volt, a nyomozás utána kezdődött, az ügyészi vádemelés pedig 2021 áprilisában. 2021 áprilisa nem lehet korábban 2019 júniusánál.

  Engem továbbra is megdöbbentenek a kommentjeid. Ijesztő aránytalanságot látok bennük.

 29. Tónibácsi

  Most már kíváncsi vagyok, hogy @Kodácsy Tamás mire szeretne kilyukadni….

 30. Kodácsy Tamás

  Igen, előbb volt a Pride mint az ügyészi vizsgálat. Ugyanakkor sem az ADF, sem az ügyészi közlemény nem állítja, hogy “az ügyészségi vizsgálatot a bibliai versek posztolása miatt kezdték”. Három eset miatt indították azt, ami tartalmazza azt is, hogy interneten (FB, Twitter, Instagram) is posztolt olyanokat, amelyeken a homoszexuálisokról lekicsinylően beszélt. De ebben nincs megnevezve sem a Pride, sem a Biblia. Tehát nem azért indult az ügyészi vizsgálat, mert a Bibliából (Róm) idézett.

 31. Prózsa István

  @Tónibácsi, én már évek óta kíváncsi vagyok ugyanerre, de még nem jöttem rá. Illetve, sejtem, de a sejtés kevés, ő maga meg nem igyekszik tiszta vizet önteni a pohárba soha…

 32. Ifj. Prózsa István

  Ha már előkerült a Magyar Református Egyházhivatalos tanítása ebben a kérdésben, akkor idézzük az egészet, ne csak kiragadott részeket.

  “Ezzel a lelkülettel szólunk korunknak arról a jelenségéről is, amely a külön neműek élettársi és az egyneműek tartós kapcsolatát a házassággal egyenértékűnek kívánja feltüntetni.

  Ismeretes előttünk, hogy vannak embertársaink, akik öröklött, vagy szerzett hajlamként saját nemükhöz vonzódva képtelenek a teremtési rend szerinti házasságra.

  Magát a hajlamot erkölcsileg nem minősítjük. Ezen testvéreinket lelkigondozói tapintattal fogadjuk, mély emberi drámájukat megértéssel és diszkréten kezeljük. Őket az emberi méltóságot sértő, mindenfajta diszkriminatív magatartással szemben kötelességünk megvédelmezni.

  Mivel azonban a homoszexuális gyakorlatot mind az Ó-, mind az Újszövetség elítéli, s azt a házasságtöréssel egyenlő súlyú bűnnek tekinti (3Móz.18;45. Róma 1,26k), ezért egyházunk az ilyen kapcsolatokat elfogadni nem tudja, ezek egyházi megáldását lehetetlennek tartja.

  Mindezekből az is következik, hogy az ilyen életvitel vagy annak propagálása a lelkipásztori és vallástanári hivatással, valamint az e hivatásokra felkészítő képzéssel és mindennemű egyházi szolgálattal összeegyeztethetetlen.

  A házasság és a család védelme érdekében egyházunk kötelessége tiltakozni az ellen is, ha a törvényhozás a házassággal azonos értékűnek kívánja tekinteni a homofil párok együttélését, lehetővé téve számukra gyermekek örökbe fogadását.

  E tekintetben a magyar Alkotmánybíróság házassági értékeket védő állásfoglalásával (14/1995. (III. 13.) AB határozat, Magyar Közlöny 1995/20 (III.13.)) és a jelen hatályos családjogi törvény vonatkozó rendelkezéseivel (A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. sz. törvény 10. §) értünk egyet.”

 33. Ifj. Prózsa István

  @Tamás Kodácsy, Päivi Räsänen általad idézett mondata („Isten nem teremtette a homoszexuálisokat, ahogyan a heteroszexuálisokat”) az én meglátásom szerint, a kontextus és a helyzet figyelembevételével nem diszkriminatív kijelentés, inkább arra a jelenségre utal, hogy a progresszív “kereszténység”, melynek a finn egyházon belüli tevékenységére reagált a képviselő asszony, azt tanítja, hogy a homoszexuálisokat Isten teremtette homoszexuálisnak – ezért kötelességünk őket az életmódjukkal együtt(!) elfogadni, mivel, amit Isten teremt, az nem lehet bűnös. Ez viszont a Biblia alapján egy hamis narratíva. Meglátásom szerint az általad idézett mondat értelme inkább ez lenne “Isten senkit sem teremt homoszexuálisnak senkit úgy, ahogyan [más embereket] heteroszexuálisnak.”

  Nem igazán értelek. Ez nem gyűlöletbeszéd és ez teljes összhangban van a keresztény tanításokkal. Ha ugyanis valljuk, hogy a Biblia Isten igéje, akkor igenis azt is el kell fogadjuk, ami abban áll. Ez alapján pedig nem csak ki lehet, de ki is kell mondani, hogy Isten nem teremt senkit homoszexuálisnak. A homoszexualitás hajlama a bűnre való hajlam egy formája, mely nem Isten teremtése, hanem az ember bűnesete folytán jelenik meg egyesekben. Ha pedig bárkire azért, mert ezt ki mondja, hat év börtön vár, akkor igenis kutya kötelességünk mellé állni. Azért is, mert testvérünk a hitben, s azért is, mert a szólás- és véleménynilvánítás sárbatiprása és a totalitárius világ felemelkedésének jele az, amikor bárki egy Twitter-bejegyzés, vagy nyilvános megszólalás nyomán börtönbe kerülhet.

 34. Kodácsy Tamás

  Annyit jeleztem, hogy Finnországban nem azért indult vizsgálat a politikusnő ellen mert a Bibliából idézett, hanem azért, mert több megnyilvánulásában is a gyülöletbeszéd gyanúja áll fenn. Azt nem tudom, hogy a gyűlöletbeszéd gyanúja mennyiben áll meg, és nem is tisztem eldönteni. Az egy fontos téma, hogy a gyűlöletbeszéd értelmezése és a hit kifejezésének szabadsága hogyan függ össze, ami egy komplex etikai probléma, főleg a monoteista térítő vallások esetében. De ennek kifejtésére szerintem nem alkalmas ez a felület.
  Mindenesetre érdekesek és tanulságosak voltak a reakcióitok, köszönöm!

 35. Márkus Tamás András

  “Három eset miatt indították azt, ami tartalmazza azt is, hogy interneten (FB, Twitter, Instagram) is posztolt olyanokat, amelyeken a homoszexuálisokról lekicsinylően beszélt” – írja Tamás.

  Igen, ez a mondat utal többek között arra a konkrét esetre, amikor (intelligens módon) számon kérte a finn evangélikus egyházon, hogy az támogatja a pride-ot, és részt vesz a felvonulásukon, valamint ekkor posztolta a vonatkozó részeket is a Római levélből. Ezért precedens értékű ez az eljárás. Merthogy a “homoszexuálisokról lekicsinylően beszélni” kategóriát kimeríti a finneknél már a Római levél egyes passzusainak idézése is! A lényeg az, hogy ha a homoszexuális életvitelt, aktust bűnnek nevezed, az ennek a kategóriának a szerves része már.

  Ezek után azt mondani, hogy konkrétan nem szerepel a szövegben, hogy “a Római levél idézéséért fogják perbe”, a probléma elég furcsa megkerülése. Aki ezt kifogásolja, nem olvasott még jogi szöveget. Mégis mit várnánk, hogy beleírják, hogy “jogsértő a Bibliát idézni”? Tehát még egyszer: többek között a Biblia egyes passzusainak idézése = a homoszexuálisokról lekicsinylően beszélni.

  Az előbb beidézett hivatalos MRE nyilatkozat egyes passzusainak nyilvános hangoztatása ugyanígy kiverné a finneknél a biztosítékot – több esetben találkoztam vele online platformokon már itthon is, hogy a homoszexuálisokra nézve kirekesztőnek, diszkriminatívnak bélyegezték prof. Szűcs Ferenc szavait, bár itthon egyelőre ennek jogi következménye reméljük még nincs.

  Szerintem érdemes lenne arról is beszélni itt, hogy egy magát keresztyénnek nevező egyházi alakulat/közösség milyen megfontolásból áll be a Pride támogatói közé. Kicsit meglep, hogy nem ez üti át egyesek ingerküszöbét, hanem az, hogy ezt szóvá teszi egy hitvalló, aki meri kritizálni a hitehagyó “egyházat.”

 36. Ifj. Prózsa István

  @Kodácsy Tamás, én ebben “minimalista” vagyok. Magyarán, úgy gondolom, hogy egy demokratikus jogállamban a gyűlöletbeszéd, mint bűncselekmény, csak akkor létezhetne, ha konkrétan a mások vagyonában való károkozásra, vagy emberek / embercsoportok bántalmazására / meggyilkolására hív fel. Ez esetben is csak akkor tartom elfogadhatónak, hogy a megnyilvánulásáért valakit felelősségre vonjanak, ha az valós fenyegetést jelent (pl. teszem azt, ha egy ateista influenszer a híveit templomrongálásra szólítja fel és tényleg lesznek olyanok, akik elkezdenek templomokat rongálni, vagy ha mondjuk egy vallási vezető dzsihádra / keresztesháborúra szólít fel, s tényleg elkezdenek a hívei embereket bántalmazni, vagy akár gyilkolni).

  Jelen helyzetben ez egyértelműen nem történt meg. Sőt, Päivi Räsänen tudomásom szerint egyáltalán nem hívott fel arra senkit, hogy a melegeket bántsa, szidja, vagy meggyilkolja, hanem csupán hitvalló keresztényként az egyházában(!) folyó gyakorlatokat kritizálta. Értem én, hogy emiatt gyűlöletbeszéddel vádolják, de ez szerintem nem egy komplex etikai probléma (nyilván, ha nagyon akarunk, azt is lehet belőle csinálni, elvégre, nincs a világon semmi, amit ne lehetne annyira túlbonyolítani, hogy végül az érdemi tanulság helyett random szőrszálakat hasogassunk), hanem egy nagyon aggasztó politikai folyamat. A szemünk előtt játszódik le az a folyamat, mely során a kultúrmarxizmus és az azon alapuló progresszió csatát csatára nyer, mikozben egy olyan rendszert épít ki, ami egyre több kőkeményen totalitárius vonással rendelkezik. Lehet eközben elefántcsonttornyokban filozofálni a helyzet etikai vonatkozásairól – csak annak semmi gyakorlati haszna nem lesz. Főleg nem ebben a helyzetben.

 37. Szabados Ádám

  Annyit jeleztem, hogy Finnországban nem azért indult vizsgálat a politikusnő ellen mert a Bibliából idézett, hanem azért, mert több megnyilvánulásában is a gyülöletbeszéd gyanúja áll fenn.

  Kedves Kodácsy Tamás, mást is írtál. Azzal kezdted, hogy az alaphírnek igyekeztél utánanézni, és csak Päivi Räsänen híreszteli azt magáról angolul, hogy a finn főügyész azzal vádolja, hogy a homoszexualitással kapcsolatban a Róm 1,24-27 verseit idézi, vagyis a finn testvérünket azzal vádoltad meg, hogy nagy nyilvánosság előtt hazugságot terjeszt. Majd azzal az állítással folytattad, hogy a főügyész nem emelt vádat. Pedig a vádemelés idén áprilisban már megtörtént. Aztán egy kiragadott idézet alapján azt vélelmezted, hogy Päivi Räsänen még a magyar református standardok szerint is okot adott a vádemelésre. Majd azt állítottad, hogy az ADF jogvédő szervezet (!) kritikátlanul (!) vette át a hazug hírt, ahogy egyébként az összes hírforrás is. Majd szembeállítottad Päivi Räsänen megszólalását (amely az ő hitbeli meggyőződése) annak minősítésével (gyűlöletbeszéd), hangsúlyozva, hogy nem a posztja, hanem gyűlöletbeszéd miatt gyanúsítják. Holott egyértelmű, hogy magát a megszólalását tekintik gyűlöletbeszédnek, tehát a szembeállítás értelmetlen. Majd azt állítottad, hogy az ügyészi közlemény a 2019-es Pride előtt született (hiszen ahogy írod: ÁPRILIS korábban van, mint JÚNIUS), de amikor megírtam, hogy 2019 júniusáról és 2021 áprilisáról van szó, tehát természetesen a közlemény a későbbi, abba az irányba mentél tovább, hogy a közleményben nincs is benne sem a Pride, sem a Biblia. Szóval rengeteg dolgot „jeleztél”, csak egyre nem reagáltál: Te egyébként helyesnek tartod, hogy egy keresztényt a házasságról és a szexualitásról vallott hagyományos nézetei miatt börtönbüntetésre ítéljenek?

 38. Zsuzsa

  Ahhoz a gondolathoz csatlakozom, hogy mindent, a konkrét ügyet és a lehetséges fejleményeit is imádságban hordozzuk. Päivi megérdemli minden szeretetünket, tiszteletünket és támogatásunkat. Ezt mi itt leginkább az érte mondott imáinkkal fejezhetjük ki. Amint elolvastam a bejegyzést, rögtön felvettem a nevét a napi imatémáim listájába. Előbb is lehetett volna…

 39. Kodácsy Tamás

  Az ügyészi vizsgálat tárgya a gyűlöletbeszéd, a homoszexuális emberek lekicsinykése. A politikusnő pedig ezt a vallásszabadságának korlátozásának értelmezi, és feltételezi, hogy a Biblia idézése miatt fogják perbe. Az ügyészi iratok nem publikusak az első targyalasig, az ügy folyamatban van. Januárban talán többet tudhatunk majd, és a kérdés is egyértelműbb lesz, amire válaszolni kell. (Nem kapok emailt a hozzászólásokról, hiába adom meg az email címet, ezért ezt most úgy engedném el, hogy írjatok ha van valami új engem érintő hozzászólás. kodacsy.tamas kukac gmail.com. Köszönöm!)

 40. Szabados Ádám

  Köszi, Tamás a videót, tényleg érdemes megnézni. Remélem, Kodácsy Tamás is megnézi.

 41. EKB

  Csak annyit szeretnék még hozzáfűzni, hogy elkezdtem olvasni azt a 2004-es dolgozatot ami szinten a vádpontok közt szerepel és beigazolódott a feltevèsem, hogy nem törölni, hanem megosztani kellene minél több emberrel, különösen magát keresztényként azonosító emberrel.

 42. Steve

  Kissé frusztráló volt végigolvasni ezt a beszélgetést. Végig arra vártam, hogy kiderül, hogy az alapkérdés tekintetében mi Kodácsy Tamás álláspontja (többször rákérdeztek többen is) – a válasz pedig csak nem jött meg. Sokat segítene, ha ez megismerhető lenne, mert akkor érthetővé válna, hogy Tamás tényleg csak a jogi részletek korrekt megértése miatt aggódik és valamiféle félreértést sejt az ügy körül, vagy pedig azzal a gondolattal van baja, hogy a Biblia alapján a homoszexualitást bűnnek tartó hívők teljes szabadsággal képviselhessék az álláspontjukat és elvárhassák az egyházaik vezetésétől, hogy ezt a hagyományos álláspontot képviseljék (számon kérve, mint a helyes, biblikus álláspont, elvárva, hogy ne adjanak teret a “progresszív” nézeteknek amely ezen álláspont szerint káros).

  Ha ez utóbbival van baja, akkor sajnos feltételezhető, hogy emiatt tekint kritikus szemekkel Päivi Räsänen narratívájára és ezért nem tudja egyértelműen a történet hőseként látni. Ha viszont mégsem ez a helyzet, akkor nincs különösebb probléma – el kell ismernünk, hogy többen közülünk nem beszélünk finnül és egészen kicsi esélye annak is lehet, hogy Päivi Räsänen esetleg nem jól fejezi ki magát angolul, az AFD számára a peranyagokat fordító cég junior kollégákat alkalmazott és nem sikerült jól a fordítás, az ügyészség is félreértett valamit, nincs is ügy és majd mindenki jót nevet a végén az egészen – a nagyon óvatos beállítottságú Kodácsy Tamás pedig tartva egy ilyen eshetőségtől, bölcs módon óva int mindenkit attól, hogy idő előtt értelmezze a helyzetet.

  Nem ismerem a Magyar Református Egyház belső viszonyait, de érdekes lenne tudni, mennyire van jelen ill. mennyire erős a progresszív álláspont (eddig markánsan csak Monostori Tibort hallottam megnyilatkozni). A fiatalabb egyházi személyek ill. frissen teológiát végzettek hogyan gondolkodnak ebben a kérdésben, a konzervatív irány mennyire inkább az idősebb generáció álláspontja és mire lehet számítani ezen a téren a jövőben, ha a mostani trendeket extrapoláljuk?

 43. Steve

  Hmm. Ádám ezt követő következő cikke pont az utolsó bekezdésben levő kérdéssel foglalkozik, így ezt kissé redundáns volt megkérdeznem… elnézést, kissé le vagyok maradva az olvasásban… :))

 44. sifnomis

  A posztot olvasva rögtön megnéztem a húszperces interjút.
  A miniszterasszony kiállása a Biblia igazsága mellett tiszteletre méltó, a fenyegetettsége miatt testvéri együttérzés is jár neki. Viszont meglepett, hogy mennyire idealista (naiv) polgár és politikus. Arra buzdít minket is, hogy küzdjünk a jogainkért (ahogy ő is teszi), de ezen az úton legfeljebb pürrhoszi győzelmet lehet aratni. Kívánom neki a perben ezt a győzelmet, de többet nem fog elérni.

  Védekezését a perben a vallás- és szólásszabadság jogára alapozza, tehát az alapvető emberi jogok nyilatkozazára és az erre alapuló állami, EU-s jogszabályozásra. De erre építeni …?

  Jogra alapozni = homokra építeni
  Az élet legfontosabb területein is, de az alapvető emberi jogokra nézve mindenképp.
  A Nyilatkozatot 1948 végén elfogadta az ENSZ. Nagyon szép dolgok vannak benne leírva. Jó lenne, ha így lenne mindenhol. De! Már az aláíráskor sem ugyanazt értették alatta az aláírók. A saját helyzetük értékelésére pedig 2 példa. A SZU pártfőtitkára – a PB-bel és a KB-vel teljes egyetértésben – megállapította, hogy ezt ők már túl is teljesítették, probléma csak máshol lehet. Az USA is jónak értékelte a hazai viszonyokat, hiszen semmi érdemi intézkedést nem tett a déli államokban az apartheid ellen. Amikor később tett, más okok miatt tette. Elv kontra gyakorlat.
  Elmúlt közel háromnegyed évszázad. Az oroszok mai is nyugodtan likvidálnak egyeseket, aki élnek a “saját haza elhagyásának” jogával. Ahogy tették eddig is, főleg a kiugrott KGB-esek esetében, akár családtagot se kímélve. AZ USA pedig messzemenően tiszteletben tartja pl. a kínvallatás tilalmát, kivéve, amikor lebukik – manapság is.
  Genfi egyezmények (1949, 1951), különösen az ’51-es menekültekügyi egyezmény. Senki sem gondolta komolyan az első pillanattól kezde. Befogadni üldözött pl. nőket, vallási, nemzeti üldözötteket, politikai menekülteket, akár tömegesen, felső korlát nélkül? Ugyan. Ez a hidegháború korszaka. A Nyugat befogadta a Kelet politikai menekültjeit, és volt alap mutagatni a Keletre, vagy máshová a világban. A menekültek olykor beavatkotási hivatkozásként is szolgáltak.
  Vagy miért hezitálnak az egyezmény kiterjesztésén a klímamenekültekre? Azért, mert alsóhangon 50 millió várható, de inkább 2-300 millió (szerintem több). A klímamenekültek kérdését pedig biztonságpolitikai és nem humanitárius szempontból vizsgálják. Utóbbi megjelenése csak piár.
  Az “1984” a létező kommunizmus leírása volt, de egyben a “fejlett világ” disztópiája is. Csak az utóbbit Orwell még nem tudta. Ma viszont mi látjuk. Az “újbeszél” és a duplagondol” nem mindennapi realitás?
  A jogban a politikai akarat, a többség társadalmi értékrendje jelenik meg, és mindenkettőnek alapja az érdek. Aki a jogban bízik, illúziót kerget.
  Lényegi okból sem működhet a jogérvényesítés keresztyén szempontból
  A törvényből kell kiindulni. A Törvény (Istené) =/= a törvénnyel (jog). A kettőnek semmi köze egymáshoz. Minimális átfedés sincs. Más a forrásuk, más a tartalmuk, más az érvényesülésük módja, más a céljuk. Hosszabb lenne ezt kifejteni.
  Isten törvényének (és igazságának) megélését, megvallását a (világi) jog nem tudja sem korlátozni, sem megakadályozni. Ha igen, akkor a mód megválsztásában vagy bennünk van a hiba.
  Másik oldalról nézve pedig: a jog Isten törvényének érvényesülését, védelmét semmilyen módon nem tudja segíteni.
  Nem lehet a világ fegyverével a világ ellen harcolni. Ez akkor is igaz, ha a jog mögötti elvek hasonlítanak bibliai értékekre. A hasonlóság itt sosem jelent azonosságot, a legkisebb mértékben sem. Ezt nagyon szépen szemlélteti a kereszténydemokrácia változása, működésképtelnesége bibliai szempontból nézve.
  Ez a kérdés van Ádám és Pálffy Miklós polémiájának mélyén is. A különbség csak annyi, hogy Miklós az állami (politikai) segítség – esetleges – negatív hatását egy társadalmi (piaci, gazdasági) jelenség, szemlélet átvételével korrigálná.
  Terep-e a Twitter, FB, Youtube és társai a bibliai igazságok kinyilvánításának?
  Ma még lehet. Feltehetőleg egyre több kicenzúrázás mellett. Meglehet, maholnap a teljes kitiltás is jöhet, akár jogilag alátámasztva. Ahogy az 1. pont alapján akár a Biblia betiltása is bekövetkezhet. Igény van rá.
  De szerintem ma sem kellene. Ha nem jó, hogy “ugyanabból a szájból jő ki áldás és átok”, akkor az sem jó, ha a bibliai igazságot az emberi “gazság” folyamába elegyítjük. Nem fog belőle kitűnni. Elsodorja a többségi hang.
  Nem terep ez. Lehet próbálkozni, de nincs, nem lesz ennek gyümölcse.
  Tamás (Márkus)! Emlékszel még a ’16-os beszélgetésre az egyetemisták alkalmán? Amit akkor mondtam jó hosszan, ma is fenntartom. 🙂 Van másik pár hónappal későbbről, az is hosszú, a 2-eshez illik. 🙂

 45. Tom

  Kanada: Az un C4 törvény értelmében tilos konverziós terápia alkalmazása a törvény megszegése esetén 5 év börtönbüntetés is kiszabható…….természetesen ez csak arra az esetre vonatkozik ha a heteroszexuális identitás helyreállítása vagy fenntartása a cél minden más szexuális orientáció érdékében végzett tevékenység ehhez képest nincs korlátozva és nem is büntethető……ez nyílt támadás a bibliai emberkép ellen de támadás a zsidó és a muszlim emberkép ellen is …..kezdődik…..akkor most a monoteista – ábrahámi vallások lesznek a kultúrharc célkeresztjébe? Ma a gender és mi következik holnap?Ma Kanada és holnap USA majd az Európai Unió?

 46. Fernando

  @ Tom, ez a C4 kanadai törvény brutális. Olyan mintha betiltanák pl. szívleállás esetén a defibrillátor alkalmazását. Hiszen az alkalmazandó terápia orvos-szakmai döntés kell, hogy legyen.
  Az ábrahámi vallásokra hivatkozásod kapcsán gondoltam arra, hogy akár az is lehetséges, hogy a betelepült muszlimok lesznek a keresztények szövetségesei az őrültség elleni küzdelemben.

 47. Tom

  Kíváncsi vagyok a progresszív keresztény teológusok és az un felszabadítás teológia képviselői mit szólnak ehhez. Tapsolnak? Ezentúl a hitvitákat a bíróság előtt kell lefolytatni mert ők és világi szövetségeseik feljelentik a másként gondolkodó keresztényeket ? Fundamentalizmus vádja olyan lesz mint az 50- es években a reakció vádja volt? Egyébbként a progresszió természeténél és működésénél fogva – mivel nem áll meg – könnyen a társutasnak tartott – régi kommunista retorikai kifejezéssel élve progresszív keresztényeket is odasorolja majd ahova ma a fundamentalistákat: eltörlendő ellenségnek. Van és lehet ennek az egész jogalkotási folyamatnak ha az egész nyugati világ követni fogja egy pozitív következménye a bíróság előtt lehet igéthirdetni és tanúságot tenni és ha a Szentírásra hivatkozunk akkor a bíróságnak meg kell vizsgálni a Szentírás álláspontját a gender kérdésben tudományos igényességgel és elfogulatlan szakértok bevonásával hogy mit is mond :ha elítélnek minket az azt jelenti nekünk van igazunk. Mert azt képviseled amit az Írás tanit és ki is állsz mellette….Adjon az Úr kegyelmet hogy ellen tudjunk állni az új kísértetnek , kísértésnek és kísérletnek!

 48. Fernando

  Ádám felszólított, hogy imádkozzunk a kanadai keresztényekért. Azt hiszem ez most az egyik legfontosabb, de nemcsak őértük hanem azért is, hogy ez a “rákfekély” ne terjedjen hanem szoruljon vissza. Istenfélelemmel írom:
  ” Íme a Bíró az ajtó elött áll “

 49. Szilágyi József

  Lukács evangéliuma 21:13
  Filippi levél 1:12-14

 50. Szilágyi József

  János evangéliuma 12:27-28a
  “Most megrendült az én lelkem, és mit is mondjak? Azt kérjem: Atyám, ments meg ettől az órától engem?
  De hiszen azért jutottam erre az órára, hogy ezt kérjem:
  Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet!”

 51. Tom

  Nincs értelme az igehirdetésnek a bűn fogalmának keresztény önértelmezése nélkül. Ha ezt nem lehet megtenni akkor a kereszténység- ha hiteles akar maradni – és a keresztények számára a hit szempontjából megszűnt a szólás és vallásszabadság…..

 52. Benchmark

  Részletes összefoglaló az ügyről

  https://www.evangelikus.hu/hireink/nagyvilag/minden-ami-paivi-rasanen-pererol-eddig-tudhato

  Mivel az ügyész konkrétan leírja, hogy nem önmagában a bibliai idézetek képezik a vád tárgyát, hanem azok interpretálása, illetve pénzbüntetést javasol, ezért ” bibliai idézetek miatt börtönbe kerülhet” fordulat túlzás. A per jogi tárgya a szólásszabadság keretei Finnországban, ami kétségtelenül így is súlyos kérdés.

 53. Szalai Miklós

  Ádám posztja szívbemarkoló és gyönyörű. És én – mint ateista ember – ostobaságnak és felháborítónak tartom azt, ami Räsinen asszonnyal történt. Hogyan lehet valakit “gyűlöletbeszéddel” vádolni azért, mert hangot ad annak, ami évezredek óta a keresztény egyházak – a Bibliában és a keresztény teológiai hagyományban egyértelműen megalapozott – álláspontja? A kereszténység tanítása szerint a homoszexualitás bűn. Bűn a teremtés rendje ellen, amelyben Isten az embert férfinek és nőnek teremtette, arra, hogy gyermeket nemzzenek és neveljenek. A homoszexuális embert az egyház megközelítheti szeretettel, megértéssel – ahogy Jézus is a bűnösöket (bármilyen bűnöst). De az egyház nem fogadhatja el a homoszexualitást.
  A polgári jog, a polgári állam NEM a kereszténység alapján áll, és nincsenek is olyan keresztények – tudtommal – amilyenek az iszlám fundamentalisták, akik azt akarják,hogy a jog, az állam a valláserkölcsi elveken, a vallás tanításán alapuljon. Aki azt követelné, hogy a világi jog bélyegezze meg, üldözze a homoszexuálisokat (ahogy ez történt például a náci Németországban), azt teljes joggal ítélnék el gyűlöletbeszédért, a törvényes rend elleni izgatásért. De a keresztényeknek a maguk hitéhez joguk van. Joguk van megvallani, joguk van terjeszteni. Akinek nem tetszik, az nem fogadja el. Örülök, hogy Räsinen asszony felmentésével a bíróság igazságot szolgáltatott a vallásszabadságnak.

Egy hozzászólás elküldése

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Facebook Pagelike Widget

Archívum

LEGUTÓBBI HOZZÁSZÓLÁSOK