Kultúra

Keresztényekként az istenfélő életet nem a világtól elszigetelten, hanem valamely kultúra részeként, azzal kölcsönhatásban éljük. Mit értek kultúra alatt? Tágabb értelemben egy-egy embercsoport adott helyen és időben való gondolkodásának és viselkedésének összességét. Szűkebb értelemben azt, amikor emberek tudatosan reagálnak önmagukra és az őket körülvevő valóságra (pl. bölcselet, zene, irodalom, színház), mely tudatos reakciónak mások értéket tulajdonítanak.

A KULTÚRA címszó alatt olvasható írások négy kategóriában találhatók: filozófia, művészet, társadalom, tudomány. Mind a négy területet a keresztény élet szemszögéből közelítem meg.  A filozófia kategóriában olyan írások olvashatók, melyek a filozófiát mint a bölcsesség szeretetét hozzák összefüggésbe az istenfélő élettel; a művészet kategóriában magát a művészetet értelmezem, vagy egy-egy alkotást szemlélek a Biblia fényében; a társadalom kategóriában olyan írások olvashatók, melyek a tágabb (magyar, európai, nyugati vagy globális) közösségről, a közéletről, politikáról, társas viselkedésről, a bennünket körülvevő világról szólnak; a tudomány kategóriában pedig a természettudományok és a humán tudományok teológiával érintkező kérdéseivel kapcsolatban osztom meg a gondolataimat.

Az itt található írások jellege eltérő (a könnyedebb, személyesebb esszéktől, a vázlatokon át, az elvontabb, tudományosabb igényű tanulmányokig), mert különböző alkalomból és céllal készültek.

Filozófia

Művészet

Társadalom

Tudomány

Facebook Pagelike Widget

Archívum

LEGUTÓBBI HOZZÁSZÓLÁSOK