Szabados Ádám, PhD (1973-) a European Leadership Forum magyar kezdeményezéseként 2007-ben indult Evangéliumi Fórum munkacsoportjának vezetője, a veszprémi Evangéliumi Keresztény Gyülekezet volt lelkipásztora, jelenleg egyik igehirdetője, a Fiúság Akadémia oktatója. Nős, két fiú apja. A budapesti Szent László Gimnáziumban érettségizett, majd a  Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetségnél eltöltött polgári szolgálat után tanulmányait 1994-1999 között a Pannon (akkori Veszprémi) Egyetemen (angol nyelv és irodalom szak), 2003-2007 között a Schloss Mittersill Study Centre-ben (Diploma in Biblical Studies and Culture), majd 2009-2010-ben a St. Louis-i Covenant Theological Seminary-n (ThM in Exegetical Theology) végezte. A Wheaton College Graduate School nyári ösztöndíjával 2013-ban további kutatásokat folytatott az Újszövetség és patrisztika területén, majd a Károli Gáspár Református Egyetemen doktorált. 1997-ben tudományos diákköri munkáját az MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpontja jelentette meg A reformáció bűnértelmezése címmel. 2008-ban a Harmat Kiadó gondozásában jelent meg Erosz nyomában című esszékötete. Cikkeit, publikációit többek között a ProPhilosophia, az El Mondo, a mindennapi.hu, a Theológiai Szemle, az Evangéliumi Fókusz és a Studia Universitatis Babeș-Bolyai szaklap közölte.