Az ebben a kategóriában olvasható gondolatok a gyülekezeti élet és Krisztus egyháza szemszögéből beszélnek a hit megéléséről.

A TEKINTÉLY TRÓNFOSZTÁSA

INTELLEKTUALIZMUS ÉS ANTIINTELLEKTUALIZMUS: AZ ÉRTELEM SZEREPE A GYÜLEKEZETI ÉLETBEN

KÁLVINIZMUS VAGY KÁLVINIZMUSOK?

ELLENKULTÚRA VAGY ELLENZÉKI KULTÚRA?

KÁLVIN – AZ EVANGÉLIUMI EGYSÉG ZÁSZLÓVIVŐJE?

KARIZMATIKUS-KÁLVINISTÁK?

MI A KÜLÖNBSÉG AZ INDEPENDENS ÉS A SZEPARATISTA EGYHÁZTAN KÖZÖTT?

MI A LEGNAGYOBB BAJ A BŐVÖLKÖDÉS-TEOLÓGIÁVAL?

MISZTICIZMUS, SÁKRAMENTALIZMUS, KEGYELMI ESZKÖZÖK

MIÉRT PONT DECEMBER 25-ÉN ÜNNEPELJÜK JÉZUS SZÜLETÉSÉT?

VEZETÉSI NEHÉZSÉGEK MAGYARORSZÁGON ÉS AMERIKÁBAN

A STRUKTÚRÁKHOZ VAGY AZ ÉLETHEZ LEGYÜNK HŰSÉGESEK?

(Az anyagok feltöltése folyamatban van.)