A világ grádicsai az egyházban?

2021 júl. 11. | Divinity, Közösség, Spiritualitás | 18 hozzászólás

A fenti kép egy izlandi templom frissen festett kerti lépcsője. Ha jól látom, az Isten házába ott csak a szivárványos grádicsokon lehet feljutni, az egyetlen alternatíva a sziklamászás, ami idősebbeknek nyilván nem opció. Jegyezzük meg: ez nem egy tarkára kivilágított stadion, nem egy városházára politikusok által kitett szivárványos zászló, nem egy piactéren elhelyezett LMBTQ-szimbólum, hanem egy keresztény templom, amelynek 21. századi jelképe, üzenete és hitvallása a szexuális forradalom ideológiája. Az egyház a történelemnek pont azon az oldalán menetel, ahol a világ, maga is a hátán cipeli a zászlót, amit a környezete lenget és a magasba emel. Hite a világ hite, reménysége a világ reménysége, szeretete a világ szeretete. Egy másik történelmi kor másik zászlaja jutott erről az eszembe.

Utazzunk Izlandról néhány ezer kilométert délkeletre, a németországi Szászországba, Luther Márton tartományába, az időben pedig nagyjából kilencven évet visszafelé. 1933. január 30-án, délben, Paul von Hindenburg Adolf Hitlert nevezte ki Németország új birodalmi kancellárjának. Aznap a magdeburgi katedrális oltárát horogkeresztes zászlók lengték körül, és a szószékről a következők hangzottak el: „A szvasztika a német reménység szimbóluma lett. Aki ezt a jelképünket elveti, az Németországunkat veti el. A szvasztika az oltár körül a reménységet sugározza – azt a reménységet, hogy eljött végre a mi napunk hajnala.” Nem a két ideológiát hasonlítom most össze, pusztán azt a tényt, hogy az egyház akkor is magáévá tette egy világi mozgalom szimbólumát, mint most Izlandon és számos más helyen, akkor is beállt azok közé, akik egy új kor eljövetelét hirdették, akkor is magára öltött egy jelképet, amely teljesen idegen a keresztény hittől és reménytől.

Az eseményt követő napon Dietrich Bonhoeffer mondott rádióbeszédet a Podsdamerstrasse Voxhaus épületében. Beszéde címe: „A fiatalabb generáció megváltozott nézete a Führer (Vezér) fogalmáról”. Ebben a rádióüzenetben a fiatal evangélikus lelkész többek közt ezt emelte ki: „Az egyháznak egyetlen oltára van csak, a Mindenható oltára… mely előtt kell minden teremtménynek letérdelnie… aki bármi mást keres ezen kívül, annak távoznia kell: nem lehet velünk az Isten házában… Az egyháznak csak egy szószéke van, és erről a szószékről csak az Istenben való hitet hirdetjük, semmilyen más hitet, és semmilyen más akaratot, csak Isten akaratát, akármilyen jó szándékok is vezetnének másra.” A prófétai üzenetet a vége előtt elkapcsolták, de így sem maradt visszhang nélkül.

Mikor Ludwig Müllert, a szvasztikás „német keresztények” egyik képviselőjét választották birodalmi püspökké, a helyzet kezelése sürgetővé vált. Barmenben hívtak össze zsinatot. Ezen a zsinaton a német protestáns egyház számos lelkésze közös állásfoglalást fogadott el, ami Barmeni Nyilatkozatként vált ismertté. Tévtannak minősítették azt, ha Isten Igéje helyett más eseményeket, erőket, képeket vagy igazságokat isteni kinyilatkoztatásnak tekintenek, illetve ha az egyház küldetését és formáját az éppen uralkodó ideológiai vagy politikai nézetektől teszik függővé. Egyszerűen nem loboghat szvasztika a kereszt helyén, sem mellette. Amikor a Müller- (és később Zollner-) féle vezetés erőszakos eszközökkel is fellépett, hogy biztosítsa a protestáns egyháznak a náci hatalomhoz való kapcsolódását, a Barmeni Nyilatkozatot valló lelkészek létrehozták Dahlemben az eretnekké vált Reichkirche egyetlen legitimnek tekintett jogutódját, a Hitvalló Egyházat.

Ez a történet jutott eszembe az izlandi szivárványos grádicsokról, amelyek mellé természetesen odatehetnénk számos nyugati egyház tarkabarka megnyilvánulásait, állásfoglalásait, szimbolikus vallástételét az LMBTQ-ideológia mellett. A szvasztikás „német kereszténység” (Deutsche Christen) a német nép felemelkedésében hitt, ezért félretette az Ószövetséget és megváltoztatta Krisztus evangéliumát. A szivárványos kereszténység az emberiség etikai forradalmában hisz, ezért félreteszi az Ószövetséget és megváltoztatja Krisztus evangéliumát. A szvasztika nevében sokakat öltek meg, a szivárvány nevében egyelőre csak karaktergyilkosságok zajlanak, de mindkettő erőszakosan követeli magának a helyet, és mindkettő állásfoglalásra késztet.

Aki nem akar felmászni a szivárványos grádicsokon, és nem akar letérdelni az új oltárképek előtt, ma sem tehet mást, mint amit a német protestáns lelkészek tettek, akik elborzadva szemlélték a horogkeresztet a templomokban. A hitvalló keresztények ma sem tehetnek mást, minthogy távoznak, vagy maguk közül távolítják el azokat, akik idegen isteneket hoznak az Isten házába. Legyen az bármilyen zászló alatt. „Hogyan fér össze Isten temploma a bálványokkal? Mert mi az élő Isten temploma vagyunk, ahogyan Isten mondta: ’Közöttük fogok lakni és járni, Istenük leszek, és ők az én népem lesznek. Ezért tehát menjetek ki közülük, és váljatok külön tőlük, így szól az Úr, tisztátalant ne érintsetek, és én magamhoz fogadlak titeket, Atyátokká leszek, ti pedig fiaimmá és leányaimmá lesztek, így szól a mindenható Úr.’” (2Kor 6,16-18)

 

18 hozzászólás

 1. Turbucz István

  Nagyon jó ,időszerü írás. ?Csak az a gondom ,hogy a 2kor6,16-18 ra a szekták is hivatkoznak ha a valamely egyházból ,kimennek,és a családdal meg akarják szakítani a kapcsolatot.

 2. Bagdán Viktor

  Valóban nagyon jó írás. Annyit tennék hozzá, hogy nem csak ennyire világos esetekben történik meg a szószék csere. Nem csak ezekben a kirívó esetekben válik ízetlenné a só, és sötétté a világosság. Sokszor a langymeleg igehirdetések, vagy épp pont az ellenkezője, a külsőségekben keménykedő, de Isten szentségét ugyanúgy nélkülöző prédikációk teret engednek a világnak. Valamit oda kell dobni a híveknek, hogy jöjjenek, nem? Ha már nem Jezusért jönnek, akkor legalább érezzék jól magukat, nem? Jó nagy képmutatás ez! És sajnos az esetek többségében ez a helyzet. Nem újkeletű dolog:
  „TÁNCOL az EGYHÁZ
  Nem kell az Ige , sem a hit ,
  de mert adni kell valamit ,
  átadjuk a helyet a táncnak .
  S áll a bál , ünnepel a hús ,
  a protestáns és a katolikus .
  Táncban virrad meg a vasárnap .

  Táncol az egyház . Ördögöt
  ördöggel űzne . Ó a balga!
  A testnek kedvez, hízeleg,
  mert lelkeken már nincs hatalma .

  Szentség helyett paráznaság,
  hit helyett szenvedély lobog.
  Bor az Ige, prímás a pap
  s a báltermek a templomok.

  Táncol az egyház. Ennyi nép
  a templomokba kéne , – de
  „ Isten dicsöségére ’’ megy ,
  hát ki szólhatna ellene ?”

 3. abc

  Ádám, kérlek nézd meg a lenti oldalt, magyar pszichológusok, terapeuták és pszichiáterek kezdenek gyülekezni és kiállni az LMBTQ törekvések ellen. Nem vállalják egyelőre névvel (azt gondolom, lehet sejteni, hogy miért), de reményt ad, hogy egyre többen vannak és aktívak.

  http://www.pszichoertek.hu

 4. Szabados Ádám

  ABC,

  örülök a kezdeményezésnek! Sokatmondó, hogy név nélkül kell csinálniuk.

 5. naiv

  Nem lehet, hogy a fenti gyülekezet a noéi szövetség miatt használja a színeket?
  Akkor,ha felveszek a gyülibe a gitárhoz egy szivárványos gitárpántot (van), akkor rögtön lmbtq-s lettem?
  Vagy a szivárvány 2020-ra teljesen elfoglalta ezt a terepet, mint a kereszt szimbólumát a kereszténység?

 6. Bagdán Viktor

  naiv, ha 6 színű a gitár pántod, akkor kuka. 🙂 Az LMBTQ propaganda a 6 színű emblémát használ, és gonosz módon lopott el egy bibliai jelképét, ami 7 színű.Nem ugyanaz a kettő. A teljesség száma ( így Istené is) a 7-es, a gonoszé pedig inkább a 6-os.

 7. Bagdán Viktor

  Bocsánat, az utolsó két versszak lemaradt Bódás János – Táncol az Egyház c. verséből:

  „Dühöng a vallásos muri.
  Felhő ül Krisztus homlokán,
  És szól (s az arca csupa bánat):
  Ez az egyház hűtlen, pogány!

  Engem tagad meg, mert jogért,
  Igazságért küzdeni gyáva,
  S a sír szélén tántorgó népet
  Betáncoltatja a halálba!”

 8. András

  Vannak érdekes „árnyalatok is, melyek kevésbé, vagy alig-alig tűnnek ki az „Istentől eredő” dolgok közül. Pedig ez is Isten teremtési rendjét köpi szemen, akárcsak az lmbtq vagy stb.
  Pl. a „lapos Föld” mozgalom. / Meglepően, nem kis tábora van ! /
  Ismerek gyülekezeti presbitert is, aki rendesen szimpatizál ezzel.
  Ha az ember szóvá teszi, még a felesége is , hűségesen, a segítségére siet mondván: ” Miért, mi van ebben furcsa? Nem mindegy az ? „

 9. Dani

  Csak engem zavar, hogy az írás egyenlőségjelet tesz két dolog között?
  1) Beállunk a fasiszták közé a saját hajnalunkért, másoknak alkonyt hozva.
  2) Úgy véljük, a belső hajlamainkat Istentől kaptuk, ne rekesszünk ki senkit miatta.

 10. pytta

  @Bagdán Viktor: ezt a 6/7 színű különbséget a keresztényeken kívül más is tudja a világon? 🙂 Van bármi értelme ennek a színmágiának? Az én Bibliám nem azt írja, hogy „Ez a jele a szövetségnek, amit én szerzek veletek és minden élőlénnyel, amely veletek van, minden nemzedékkel, örökre: hétszínű szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök.”
  Egyébként bárhogyan modellezel le egy szivárványt, tökmindegy, mert abban nem 6, nem 7, nem 8, de még csak nem is 666, vagy 777, hanem az ÖSSZES szín benne van 🙂

 11. Bagdán Viktor

  @pytta Igazad van, fizikailag a szivárvány a teljes spektrum, így végtelen sok szín van benne. Ezek inkább szimbólumok, szokásos megjelenítési formák. És való igaz, én is abban látom a problémát, hogy az utca embere az LMBTQ logóról arra asszociál, hogy ez egy normális szivárvány. Mint ahogy azt próbálják belénk verni egyre nagyobb erőszakkal, hogy maga az ideológia is normális.

 12. Lima Rui

  Úgy érzem, ezen a blogon nagyon sok minden túl van gondolva:
  „A szivárványszínű zászló vált a meleg büszkeség legkönnyebben felismerhető jelképévé. A szivárvány számos, a nemhez és a szexualitáshoz kapcsolódó mítoszban, történetben szerepel a görög, a törzsi amerikai, afrikai és más kultúrákban.
  A meleg társadalom 1978-ban kezdte használni a zászlót, ekkor jelent meg először a San Francisco-i Meleg és Leszbikus Felszabadítási Nap felvonulásán. A hippi mozgalomtól és a feketék jogaiért küzdő csoportoktól kölcsönözve a szimbolikát, Gilbert Baker, San Francisco-i művész tervezte a zászlót, egy évről évre használható jelkép megalkotásának igényével. Baker és harminc önkéntes a felvonulásra kézzel megvarrtak és megfestettek két óriás zászló-prototípust. Nyolc sávból állt, mindegyik a társadalom egy-egy komponensét reprezentálta: a rózsaszín a szexet, a vörös az életet, a narancssárga a gyógyítást, a sárga a napot, a zöld a természetet, a türkiz a művészetet, az indigókék a harmóniát, az ibolya a lelket.
  A következő évben Baker megkereste a San Francisco-i Paramount Zászlótársaságot, hogy az 1979-es felvonulásra állítsa elő tömegesen a zászlókat. Az előállítási kényszerek folytán két színt, a rózsaszínt és a türkizt elhagyták, és az indigót királykékkel helyettesítették. A hatszínű változat San Francisco-ból elterjedt más városokba is, és hamarosan a meleg büszkeség és sokszínűség legismertebb, máig használt szimbólumává vált.”
  https://web.archive.org/web/20090719093537/http://www.hatter.hu/szimbolumok#

 13. dzsaszper

  Kedves Pytta,

  A dolog alighanem a szombati hetedik nap megszentelésével, , kontasztban a babiloni 6-os alapú rendszerrel.
  Azért ez talán több, mint érdekes a Jelenések könyve Babilonra való utalásai kapcsán, amelyek jellemzően paráznaságot és tisztátalanságot említenek.

  Azt gondolom, hogy nem csak a keresztények vannak ebben tisztában: egy olyan szellemi harc megy, ami ilyen szempontból nagyon is tudatosnak tűnik — még akkor is, ha a tömegek erről mit sem sejtenek.

 14. Bagdán Viktor

  Én azért az utóbbi időben inkább megszámolom a színeket a szivárványban, ha mesekönyvet veszek a fiamnak. 🙂

 15. Éva

  Egyszerűen ellopták a szövetség jelét https://www.youtube.com/watch?v=RmPyK15Lu5U és most mindegy, hány színt használnak … mert az biztos, h szivárvány „akar lenni” – ennyi.

  TÖBBEN gondoljuk, h a választásokat akkor, 2016-ban ez a prófétai tett fordította meg.

 16. Szalai Miklós

  Nem tudom, ezek ott kik voltak, vagy mit akartak ebben az izlandi templomban. Hogyha azt akarták vele kifejezni, hogy a kereszténység üzenete az LMBTQ ideológia, és csak úgy lehet valaki keresztény, ha elfogadja ezt – akkor ez egy hajmeresztő eretnekség, amelynek semmi keresnivalója a keresztény egyházban.

 17. Szalai Miklós

  Felháborítónak tartom azt, hogy olyanok, akik nem keresztények (hanem marxisták, LMBTQ-hívők, nácik, vagy nem tudom kik…) arra akarják kihasználni a kereszténység kulturális presztizsét és intézményeit, hogy a maguk nem-keresztény ideológiáját hirdessék és terjesszék.

Egy hozzászólás elküldése

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Facebook Pagelike Widget

Archívum

LEGUTÓBBI HOZZÁSZÓLÁSOK