Eszmék ellen csak eszmékkel lehet harcolni

2017 ápr. 10. | Divinity, Társadalom | 63 hozzászólás

Ha valamit a kereszténység története megtanított az emberiségnek, az az, hogy politikai eszközökkel nem lehet eszméket legyőzni. A kereszténység az üldöztetések ellenére terjedt el az egész Római birodalomban egyetlen generáció alatt. Az egyház Kínában az után nőtt korábbi méretének sokszorosára, hogy a kommunista hatalom kiűzte az országból a misszionáriusokat, a gyülekezeti vezetőket pedig bebörtönözte vagy kivégezte. Iránban jelenleg a síita diktatúra és az akasztógépek árnyékában él át robbanásszerű növekedést a kereszténység. Mi tanítottuk meg a világnak, hogy a legerősebb eszmék nem függnek a politikai akarattól, sőt, időnként éppen akkor válnak kiirthatatlanná, amikor megpróbálják kiirtani őket. Sokszor elmondtuk, hogy a mártírok az egyház magvetése. Eszmék ellen csak eszmékkel lehet harcolni, ezért amikor egy eszme politikai eszközökkel küzd egy másik eszme ellen, gyengének látszik, ellenfele pedig erősnek.

Az ateizmus alkonya c. remekművében Alister McGrath leírja, amit most nagyon észben kellene tartania mindenkinek, aki Soros György hitetlenségétől (vagy hitétől) félti az országot. „Azok, akik úgy látják, hogy a vallás elnyom, behatárol, megfoszt és korlátoz, valószínűleg az ember nagyobb fokú szabadságát remélik az ateizmustól. De ha a vallás otthonra lel a hétköznapi ember szívében és lelkében, érzékenyen viszonyul szükségleteihez és gondjaihoz, és jobb jövőt kínál számára, szertefoszlik a kevésbé hihető ateista kritika. A hívőknek meg kell érteniük, hogy – még ha ez furcsának tűnik is – az ateizmus jövője elsősorban rajtunk múlik.” McGrath felismeri azt, amire a keresztény értékek nevében fellépő magyar kormány jelenleg teljesen vaknak tűnik. Ha a keresztény eszme elnyomónak látszik, éppen azt erősíti meg, ami ellen fellép. A CEU elleni harc politikai racionalitását nem kérdőjelezem meg (elemzők sok helyen kifejtették, hogy a kormánypártok bázisa megerősödhet a mostani döntéstől), azt viszont igen, hogy ideológiai háborút meg lehet-e így nyerni.

Nem látok a színfalak mögé, ezért csak feltételezésekbe tudok bocsátkozni, miért érzi helyesnek a magyar kormány, hogy politikai harcot kezdeményezzen egy ikonikussá vált egyetemmel. Azt feltételezem, hogy a kormány eszmei céljait meghatározók szerint Trump elnökségével eljött a megfelelő pillanat, hogy néhány bátor lépéssel elszakadjunk a nyugati világot roncsoló ideológiai trendektől. Inkább most lépjünk egy merészet, hogy húsz év múlva ne legyen olyan hely Magyarország, ahol az áltudományosnak tartott genderelmélet és vele rokon eszmék veszik át a józan ész és a hagyományok helyét, ahol liberális véleménydiktatúra van, ahol a múltat valami bizarr ideológia nevében megint végképp eltöröljük, és belefogunk egy újabb embertelen utópia felépítésébe. A kormány még most, az utolsó utáni pillanatban megpróbálja elpusztítani a „keltetőt”, ahonnan a jövő társadalommérnökei bújnának elő. Ha valaki egy kicsit is ismeri, mi zajlik az amerikai liberális kampuszokon, tudja, hogy Orbánék félelme egyáltalán nem alaptalan. (Elég megnézni mondjuk ezt az aranyos kis videót.)

Csak ez így akkor is kontraproduktív, ha a CEU valóban az, aminek látják. Gál András, a CEU-n működő keresztény diákkör vezetője mondta felszólalásában: „A tény, hogy jól érezzük magunkat egy olyan intézményben, ahol sem az akadémiai, sem pedig a közösségi munkánk nincsen ideológiai nyomás alatt, attól függetlenül igaz, hogy az egyetemen kisebbségben vagyunk, és éljük a mindennapjainkat olyan emberekkel közösen, akik radikálisan különböznek tőlünk. De hiszem, hogy ez a különbözőség nem kell, hogy megingassa a saját hitünket, hanem ellenkezőleg, meg kell, hogy erősítse.” A CEU ezek szerint nagyvonalúbban viselkedik az ottani keresztényekkel, mint ahogy most a keresztény világnézetre hivatkozó kormány viselkedik a CEU-val. András azt is elmondja, keresztényként miért nem bánja, hogy másként gondolkodókkal tanul együtt. „Ahol nincs meg az a kényelem, hogy a többségi állásponthoz tartozom, elengedhetetlen, hogy őszintén megválaszoljam magamnak azt, hogy miért hiszek abban, amiben.” Pont ez tette a kereszténységet mindig erőssé. Ennek ellenkezője pedig az, ami a kereszténység ellenfeleit tette erőssé.

G. K. Chesterton szerint „az igazi katona nem azért harcol, mert gyűlöli azt, ami előtte van, hanem mert szereti azt, ami mögötte van.” Ha a gyűlölet vezet, és a gyűlölet hatalommal is párosul, éppen azoknak árthatunk, akiket szeretünk. A kormány CEU-val kapcsolatos döntései a Soros által támogatott céloknak akarnak keresztbe tenni, de attól tartok, akaratlanul éppen a kereszténység ügyét fogják gyengíteni. A valódi kereszténység ragaszkodik az igazához, de megengedi a másiknak is ugyanezt. Tudja, hogy a szelídek öröklik a földet. Ha az a kép alakul ki a kereszténységről, hogy elnyom, behatárol, megfoszt és korlátoz, éppen azt fogja megerősíteni, ami ellen küzd. Eszmét csak erősebb eszme tud legyőzni. Ha egy eszme halántékhoz szorított stukkerrel akar egyetértést kicsikarni, roppant erőtlennek látszik, és egyáltalán nem vonzó. Ha a kormány és a CEU közti jelenlegi felállást nézem, Soros és a genderideológia áll nyerésre, hiába nyeri meg a kormány a politikai csatát. Bevallom: én ezt rettentően sajnálom.

63 hozzászólás

 1. Éva

  Politikától függetlenül, lassan mégis körvonalazódik az először meglepetést jelentő „illiberális” kifejezés messze mutató jelentése (elhangzott Tusnádfürdőn a nyári szabadegyetemen). Majd tovább folytatva így, nem módosítva még a német kancellár nagy bosszúságára sem, a miniszterelnök a kifejezéshez nagyon ragaszkodott és most már értem :).
  Fontos alapvetés LETT – ahogy Ádám kiderítette számomra – hogy a liberális oldalon érhető tetten a türelmetlenség, sőt, az erőszakos fellépés (lásd a CitizenGO busz elleni erőszakos fellépést). Most persze támadásnak TŰNIK a CEU ellen-hadjárat 🙁 pedig szerintem ez a cikk http://valasz.hu/itthon/itt-a-nagy-gendervita-konzervativ-aktivista-meccsel-a-ceu-professzorral-123143 erősítette fel nemcsak az érzelmi kérdést (ami mögött az eszme áll) hanem a szeretett hátország védelmét: a normális családot, anya-apa-gyerekeket.

  A cikkben, és a köztudatban egyik oldalon a tudomány embere – milyen tudomány (?) – a professzor, a másik oldalon pedig csak egy aktivista. És tudva, hogy azon az oldalon mennyi a pénz – miközben a CitizenGO hetenként bombáz minket kis összegekért csak a fennmaradásért (tudjuk, hogy mi ez a „szint”)- akkor azt kérdezi a tudomány embere, hogy ki pénzeli őket ?!

  Majd, ahogy lenni szokott, egyre kaotikusabb a helyzet már a tanszabadsággal, a kormány politikáját illetően, PEDIG az ÉLETRŐL van szó.

  A beteg gender-elmélet http://valasz.hu/itthon/elkepeszto-kep-csokolozo-kisfiukrol-a-hollandok-beleorultek-a-genderbe-123207 aztán követőre talált az ELTE-n, ezzel szemben lesz majd „családtudományi szak” (egy másik egyetemen)… Szemben ? Ha a gender-elmélet „nyer” – vagy, fertőz tovább – hiábavaló lesz a családi élet védelme, ha a családok állhatnak – talán, majd, liberális-tudományos eredményként – két egynemű „szülőből” ?!

 2. Bálint

  Ádám, nagyon köszönöm ezt a posztot, reméltem, hogy megszólalsz az üggyel kapcsolatban. Alapvetően egyet is értek veled, viszont szerintem a kérdésnek csak az egyik aspektusát vizsgálod. A kormánynak jóindulatúan tulajdonított utilitárius megfontolásokat (a CEU ellehetetlenítése visszaszorít káros ideológiákat) a maguk nemében, utilitárius módon kritizálod (a CEU ellehetetlenítése rossz képet fest a kereszténységről).

  Azonban szerintem van itt egy másik probléma is, ami csak áttételesebben kapcsolódik a kereszténységhez, de a jelenlegi körülmények között legalább annyira alapvető jelentőségű, mint az utilitárius megfontolások. Ez pedig az, hogy egy jogállamban egyszerűen nincs helye felsőoktatási intézmények bezárásának azon az alapon, hogy az ideológiájuk eltér az aktuális kormányétól. Míg a konzervatívabb ideológiák terjedését vágyó polgárok és politikusok ezt hagyományosan jogállami kereteken belül szerették volna megvalósulni látni, a jelenlegi kormány látszólag magát a jogállamot látja liberális, és így elpusztítandó, konstrukciónak. Ez pedig a legnagyobb jóindulattal is a teonomizmus radikálisabb formáihoz vezet.

 3. Szabados Ádám

  Bálint,

  nem vagyok jogász, úgyhogy nem akarok butaságot mondani, de nekem az a benyomásom, hogy a történet pont jogi oldalról védhető, hiszen a kormány nem zárja be a Közép-európai Egyetemet, csak a jövőre nézve változtat egy korábban kialkudott egyezségen a CEU nevű amerikai jogi formáció és a magyar állam közt. Ami persze lényegében ellehetetlenítené az egyetemet, hiszen pont a nemzetközi jellegét, és így a vonzerejét szüntetné meg.

  A jogállamiság magyarországi megszűnéséről szóló érvet azért sem tudom annyira komolyan venni sorosék oldaláról, mert Amerikában éppen a progresszív oldal él vissza nagyon durván a joggal, amikor a jogértelmező bírákat kvázi jogalkotókként használja (lásd aktivista vs. originalista bírói gyakorlat). Ezzel nem azt állítom, hogy itthon minden rendben van, csak azt, hogy egyáltalán nem fekete-fehér a kép.

 4. Bálint

  Ádám, köszönöm a válaszodat. Nem akarom feltétlen elnyújtani ezt a nem különösebben teológiai témát, de azért válaszolnék.

  „Ami persze lényegében ellehetetlenítené az egyetemet, hiszen pont a nemzetközi jellegét, és így a vonzerejét szüntetné meg.” Plusz a külföldi oktatók magyarországi munkáját is drasztikusan megnehezítené. De én nem elsősorban a törvény betű szerinti jogellenességére gondoltam, hanem a nyilvánvaló szándékának és a demokratikus értékeknek az ellentmondására.

  „A jogállamiság magyarországi megszűnéséről szóló érvet azért sem tudom annyira komolyan venni sorosék oldaláról, mert Amerikában éppen a progresszív oldal él vissza nagyon durván a joggal, amikor a jogalkalmazó bírákat kvázi jogalkotókként használja… .” Ennek a második felével teljesen egyetértek, viszont nem értem, hogy következik belőle az első fele. Illetve itt a tiltakozóknak olyan széles köréről beszélhetünk, hogy szerintem nem intézhetjük el annyival, hogy „sorosék oldala”.

 5. Szabados Ádám

  Mindkét pontodban igazad van. (Közben a jogalkalmazó szót jogértelmezőre cseréltem.)

 6. Éva

  Megint mondanám, mint a biológiai/ökológiai témánál, hogy „a tudomány kettőben van”. Nincs közös rész a gender elmélet és a természet adta, Isten teremtette, normális család „modell” között.
  A politikai káosz elfedi majd ezt a problémát szerintem.

 7. Marci

  Azt gondolom, hogy ez már talán pont az egyik megnyilvánulása annak, amire a bejegyzés végén van utalás, mint lehetséges következmény:
  http://index.hu/kultur/2017/04/10/passio_xxi_alfoldi_robert_stohl_andras_szekely_csaba_szabo_kimmel_tamas_jezus_szuperprodukcio/

  Vajon ez egy stratégiaváltás vagy egyszeri eset, reakció? Elhallgatni nem nagyon érdemes most a kereszténységet, ha ennyire fősodratúvá vált a rá való hivatkozás a közéletben. Ráadásul a tegnapi egyiptomi terrortámadásról sem hallgathatna már a média olyan egyszerűen, mert a kormányközeli média szívesen számol be a mai (valós) keresztényüldózésről, persze csak a saját céljai miatt.
  Mondjuk az elhallgatás helyett lehetne a karaktergyilkossággal is próbálkozni, ami emberek esetében még működhet is, de Jézuson nem tud igazságkereső, becsületre igyekvő ember fogást találni, ahogy régebben írt Ádám erről Ofőbával és Puzsér Róberttel kapcsolatban. Viszont adja magát az, hogy a virágvasárnapi populáris lendülettel Jézust megfosszák a Krisztusi mivoltától, váltsághalálától. A messiásvárás is megjelenik kritikaként, de az még igaz is lenne, ha arra hegyeznék ki az üzenetet, hogy Jézus nem földi királynak született, a csodákat nem ezért tette, hanem hogy felismerjék az Isteni hatalmát.
  Szóval olyan szerintem ez, mintha egy bloggerről, véleményformálóról lenne szó csak. Mint ahogy ma bizonyos bölcsességnek szánt gondolatokat, aforizmákat megosztanak a facebookon vmi homályos tájképre cifra betűkkel kiírva (tudom, igéket is meg lehet osztani ugyanígy)… Már az sem divat, de hasonlít ehhez amikor értelmiségi sznobsággal idéznek itt-ott pl. Einsteintől, Freudtól, Nietzsche-től, vagy más populárisabb gondolkodótól (akár Ferenc pápát is ide vehetném, az utca emberének nézőpontjából).
  A lényeg, hogy a szerző neve, vagy alakja ismert legyen, de a munkássága, valódi szándéka, eredményei véletlenül se. Nem is nehéz ezt megvalósítani, amikor sokan úgy kommentelnek, hogy nem olvassák a cikket, úgy természetesen őket is nyugodtan lehet a kontextusból kiemelve idézni, úgyse olvassa őket senki a célközönségből, még kötelezők röviden, vagy wikipédia szintjén se. Ahogy Bibliát is csak kevesen sajnos, főleg kutatva, hittel, kitartóan (bevallom én sem mindig, nem elégszer, nem elég kitartóan). Így aztán sajnos azt írhat az index Jézusról, amit csak akar, pl. hogy ószövetségi történet Jézus élete… Szóval könnyen lehet, hogy a kereszténység politikába, közéletbe citálásával, mögé bújással nem az üldöztetés kezdődik még el, csak egy másik szintre emelkednek a tévtanítások, újabb réteget érnek el, régi eretnekségek újraélednek, hamis jézusokat hirdetnek a post-truth szellemében. Ez is kicsit az USA-ra emlékeztet nem? Ahol sok sztár emlegeti Jézus nevét egy-egy interjúban, koncerten, még ha a munkásságuk és életvitelük ellent is mond neki nem egyszer (gondolom tudják, hogy a célközönségükben akadhatnak olyanok, akiket ez meggyőz, akik előtt ez legitimálja őket).

 8. Éva

  Marci, a stratégiaváltás mélyreható. Még az „ökumenizmusban” is, és idézőjelbe teszem, mert a RKE ún. Assisi folyamatában NEMCSAK keresztények gyűlnek össze 🙁
  A váltsághalált mellőzni antikrisztusi szándék. Olyan szomorú vagyok, hogy el sem mondhatom. PC lesz, Jézust emlegetni, ám, ahogy -jól hallottam egy beszélgetést (?) valszleg erről a produkcióról valamelyik rádióadón – a végén a NÉGY világvallás sejlik fel a színpadon?!
  A darabban Júdás is szép szerepet kapott ahogy a kritikában olvasom.
  Pont úgy van, ahogy írod: „hamis jézusokat hirdetnek a post-truth szellemében.”

 9. Éva

  A kereszténység nem is eszme. OBJEKTÍV bizonyítással rendelkezik, az előre kijelentések miatt – Ószövetség – a XX.századi történet miatt – zsidók visszajövetele a Szentföldre – a feltámadást illetően csak azért nem, mert nem megismételhető addig, míg mi fel nem támadunk,akkor pedig már nem lesz szükség tudományos bizonyításra 🙂

 10. svgy

  Én őszintén szólva nem látok tisztán ebben a kérdésben. Nem látom, hogy meddig mehet el egy állam abban, hogy védje magát általa a társadalom egészére nézve ártalmasnak ítélt ideológiák terjesztésével kapcsolatban. Persze nem vagyok jogász, szóval tényleg csak tapogatózok.

  Mindesetre kíváncsi lennék pl. az alábbi kérdésekre adható válaszokra:

  Tegyük fel, ha a CEU már létezett volna a múlt század 20-as éveiben is és ott mondjuk az USA-ban azidőtájt meglehetősen elfogadott eugenika tudományának dedikáltak volna egy tanszéket, akkor jogtiprás lett volna a Bethlen kormány részéről ellehetetleníti a CEU-t vagy inkább történelmi előrelátás?

  Vagy ne menjünk ennyire vissza az időben. Ha mondjuk egy napjainkban Németországban működő, USA-ban akkreditált egyetem dienetika tanszéket IS kívánna indítani (persze más egyéb, teljesen elfogadott fakultánsok mellett) annak érdekében, hogy végre Németországban is biztosított legyen hosszabb távon is a szcientológia eszméi iránt érdeklődő értelmiségi réteg kialakítása és felkészítése, akkor vajon Angela Merkel kormánya jogosan lépne fel egy ilyen egyetemmel szemben, vagy sem?

  Persze értem én, hogy a gender elméletek elfogadottsága nem ott tart, mint a dienetikáé, vagy egykor az eugenikáé (habár utóbbi talán még tovább is jutott anno ilyen tekintetben), de mégis: ha valaki ma a szcientológiát vagy az eugenikát próbálná hasonló eszközökkel a tudományos és akadémiai közegbe beemelni, akkor is igaz lenne az Ádám által említett elv, hogy eszmék ellen csak eszmékkel szabad küzdeni?
  Vagy pedig előbb meg kell várni, hogy bekövetkezzenek olyan katasztrófák, mint ami a II. világháborúban történt és csak már ezek UTÁN szabad egy eszme terjesztését politikai illetve jogi eszközökkel is ellehetetleníteni?
  Nade vajon észrevesszük e, amikor a gender ideológia már hasonló katasztrófát okozott? (Úgy értem: nem hogy előre észreveszi e a közélet, hanem akár UTÓLAG ráébred e, hogy mi mindenért volt felelős pl. ez az eszme?)

  Én azt látom, hogy itt most mintha mindkét oldal fehéren-feketén látná, illetve akarná láttatni az eseményeket, pedig azok – legalábbis számomra – nagyon nem azok.

 11. Szabados Ádám

  svgy,

  abban nincs vita köztünk, hogy a genderelmélet rendkívül ártalmas áltudomány. (Nem a nemi szerepek kutatása, melynek van létjogosultsága, hanem a Simone de Beauvoir, Robert Stoller és mások által kidolgozott genderelmélet.) A genderelmélet nem csak azért ártalmas, mert konkrétan emberek életét teszi tönkre (l. az Gyermekorvosok Amerikai Testületének állásfoglalása), hanem azért is, mert tagadva az egyik legmélyebb valóságot, a férfi és a nő egyenlőségét széppé tevő teremtésbeli különbözőséget, a társadalom legalapvetőbb szöveteit roncsolja szét.

  Azzal van problémám, hogy a CEU elleni fellépés szerintem most éppen erősíti és vonzóvá teszi ezt a rendkívül káros ideológiát. Mert a másik oldalon elnyomót látnak. Persze értem a példádat az eugenikával és a dienetikával, és államilag finanszírozott szak esetében szerintem ez a párhuzam helytálló is. De a CEU pont magánegyetem. Ha az államnak fontos ez az ügy, képezzen olyan szakembereket, akik érvekkel, valódi tudományos kutatásokkal mutatják meg, miért hamis és téves (és káros) a genderelmélet (és annak sokféle leágazása). Eszmékkel küzdjön eszmék ellen, mert az eszmék megerősödnek, amikor politikai eszközökkel lépnek fel ellenük.

 12. svgy

  Itt a ma reggeli hír az USA külügyének reakciójáról:
  http://index.hu/kulfold/2017/04/12/trumpek_a_ceu-torveny_felfuggesztesere_szolitottak_fel_az_orban-kormanyt/

  Mark C. Toner szerint: …
  „Őszintén szólva a szabad kutatás és gondolkodás ügye van itt a középpontban.”

  Szerintem igaza van a külügyi szóvivőnek, tényleg ez a kérdés van a középpontban.
  De akkor most mindenről szabad nyilvánosan gondolkodni és mindent szabad kutatni? Úgy értem: valóban ez lenne a kívánatos cél?
  Nem inkább az, hogy az a jelenlegi USA-ban érvényes „közmegegyezés” szerint megengedhető témákban kívánatos, hogy a világon mindenhol (így Magyarországon is) szabadon lehessen kutatni és gondolkodni?

  Pl. a nyugati világban arról nagyjából konszenzus uralkodik, hogy a holokauszt tagadás egy ártalmas kutatási terület, amiről nem hogy egyetemi fakultánsokon nem lehet kutatni, de sok helyen egyenesen törvénysértő már egy ilyen megnyilatkozás is. De ha ebben a krédésben (szerintem jogosan) elfogadjuk, hogy egy állam korlátozhatja a szabad gondolkodás és a kutatás szabadságát, akkor más területeken miért vitatjuk el ezt a jogot tőle?

 13. svgy

  Ádám,

  Igen, értem, amit mondasz. Sőt, bizonyos tekintetben egyet is értek veled.

  De mégis: Szerinted egy szcientológiával és mondjuk eugenikával IS foglalkozó magán egyetemet nem lenne szabad jogi eszközökkel korlártozni és/vagy ellehetetleníteni?

 14. Szabados Ádám

  Nem gondolod, hogy ezzel azt üzenné a hatalom, hogy 1) nincs véleményszabadság, 2) erőtlenek az érvei, amelyeket szembeállíthatna velük? A Scopes-per annakidején is rossz válasznak bizonyult a szociáldarwinizmusra.

 15. svgy

  Ádám,

  Érdekes, hogy éppen a Scopes-pert hoztad fel, de amúgy párhuzamként valóban találó itt megemlíteni.
  Hogy azt a pert már a résztvevők egy része is, de aztán főképpen az utókor milyen sikeresen magyarázta félre (és forgatta ki), azzal te biztos sokkal inkább tisztában vagy, mint én.
  A többi olvasó kedvéért azért itt van pl. a témában egy jó összefoglaló:
  http://www.apologia.hu/vilagnezetek/hit-es-tudomany/a-scopes-per/

  Ha tehát arra hoztad fel példaként, hogy lám, ott is ki tudták utólag bizonyos véleményformálók annyira forgatni a tényeket, hogy aztán a pereskedők eredeti szándékaitól teljesen eltérő témakörben is mintegy fegyverként használják fel egy eszmével (mondjuk pl. a Biblia tekintélyével) szemben, akkor teljesen osztom az aggályaidat a most zajló eseményekkel kapcsolatban is.
  Nem is kérdés, hogy a CEU-val szembeni fellépés egészen könnyen értelmezhető a véleményszabadság korlátozásaként, akkor is, ha a konkrét tárgyban a „felperes” szerepkörben tevékenykedő magyar kormány célja én szerintem nyilvánvalóan nem elsősorban ez, hanem egy általa (és ebben azt hiszem nincs köztünk vita, hiszen a cikkedben is utalsz rá) kifejezetten ártalmasnak ítélt ideológia és eszemrendszer térnyerésének megakadályozása.

  Viszont az én kérdésem mögött az is áll, hogy mi a fontosabb: a „szerzői szándék”, vagy annak egyfajta értelmezése? Melyik a nagyobb veszély: ha ezzel a lépéssel azt üzeni a kormány, hogy nincs véleményszabadság, vagy az, ha továbbra is zöld utat enged egy olyan ideológiának, ami embergyilkossá válhat (vagy talán már ma is az)?

  A konkrét esetben a „szerzői szándék” mögött szerintem felseljik az általad is említett G. K. Chesterton katonája is, aki valóban azt szereti, ami mögötte van. De az is igaz, hogy ugyanezen fellépés egy másik nézőpontból elrettentő és valóban azt mutatja, hogy az erőszak alkalmazója nem biztos önmagában, nincs meg benne a győztesek nagyvonalúsága.

  Én tartok tőle, hogy ebben a tekintetben is jól látod a dolgot: mem áll sajnos ez a kormány kellően biztosan a kereszténység eszmei alapjain ahhoz, hogy megengedőbb és nagyvonalúbb legyen. Ennek már nem egyszer adta tanúbizonyságát. És éppen ezért sokszor volt már rossz illetve hiteltelen szószólója a saját zászlajára tűzött eszmének. így talán épp most is.

  De ez a felismerés számomra még nem válaszolja meg a korábban feltett kérdést. Ha nem elég felkészült és magabiztos a kormány ahhoz, hogy valóban keresztény legyen (és nem tudom, hogy egyáltalán mint politikai szerv lehetne e…a politika és az emberi hatalomgyakorlás sajnos rendszerint piszkos ügylet, Jézus nem véletlenül hárította el magától, hogy emberek tegyék őt királlyá), akkor ne is lépjen fel a keresztényéggel ellentétes ideológia térnyerésével szemben a maga hatalmi eszközeivel?
  Mi a nagyobb baj: ha farizeusnak bizonyul a kormány (és ezáltal kárára van a kereszténységnek) vagy ha még inkább teret nyer egy újabb kártékony és embergyilkos ideológia – és ezáltal van belőle kára a kereszténységnek, meg úgy általában az embereknek is.

  Én ezekre őszintén nem tudom a választ, mert ha pl. a történelmet vizsgálom (a magam korlátozott ismeretei szerint), akkor azt látom, hogy ez is, meg az is bajt okozhat.

 16. Idealista

  Örülök ennek a posztnak.

  Engem csak az szomorít el, hogy még mindig vannak emberek, akik teljesen komolyan tudják venni, hogy a kormány bármiféle keresztény értékeket képvisel (most nem itt a blogon lévő emberekről beszélek, hanem általában.)

  Csak nézzük meg a vasárnapi boltzár történetét. Először melldöngetve keresztülvitték, hogy márpedig mi húdekeresztény, húdecsaládbarát húdenagyon aztán végképp!!!!!!!

  Aztán mikor már nem sikerült kvázi maffia eszközökkel megakadályozni a népszavazást, gyorsan visszavonták az egészet és beseperték a szőnyeg alá – a gerincükkel meg szavahihetőségükkel együtt.

  Ennek a kormánynak nem az ideológia a fontos, hanem a hatalom (ez nem persze sajnos nem csak erre a kormányra igaz, hanem a legtöbbre). Az ideológiát csak addig használja, amíg az praktikus és kényelmes. Ha fontos lenne neki az ideológia, kiállt volna mellette, amikor azt a legkisebb valódi kihívás fenyegette.

 17. Szabados Ádám

  svgy,

  nagyon fontos kérdéseket vetsz fel. A Scopes-perről szóló cikk tanulságos, köszönöm, hogy belinkelted. Megerősít abban, hogy a percepció dönt, és hogy eszmék ellen nem lehet akárhogyan harcolni. Jézus konkolyról szóló példázata is eszembe jutott. Jézus arra tanított bennünket, hogy sokszor az a valódi erő, amikor a másik arcunkat is odafordítjuk annak, aki pofon vág bennünket. Mert azt a pofont már mi adjuk oda neki. Ebben erő van. A Scopes-perben akárkinek is volt igaza, az a percepció alakult ki róla, hogy az egyik oldalon a véleményszabadság volt, a másik oldalon az elnyomás. Az igazság vesztett. Most is ettől tartok. Az elnyomó konzervatív gondolat képe egy egész generáció retinájába ég megint bele, nagyobb kárt okozva, mint amekkorát a CEU legradikálisabb „genderfasisztái” (vö. Puzsér) valaha el tudtak volna érni.

 18. Szabados Ádám

  Idealista,

  csak annyit tennék hozzá, hogy vannak azért a kormányban olyanok, akiknek az ideológia vagy valamiféle keresztény elvekre épülő társadalomkép fontos, és családügyben például rengeteg ennek megfelelő jó döntés született az elmúlt években.

 19. F Barni

  „A mai világ erről a két dologról szól: progresszivizmus és konzervativizmus. A haladó gondolkodásúak folyton hibákat követnek el. A konzervatívok pedig meggátolják e hibák kijavítását.”
  G. K. Chesterton

  Több előfeltevéssel is találkoztam a cikkben és egykis látens posztmillenizmust szimatolok😊
  Az egyik előfelvetés, hogy ideológiai okok állnak a CEU elleni fellépés hátterében. A kormány – Németh Szilárdot – leszámítva jogegyenlőtlenségekről, zavaró privilégiumokról beszél. Főleg miután lepattant az ügy az USA-ról. Tehát azt mondja, ha CEU betartja a frissen hozott szabályokat, akkor okés, helye van a felsőoktatási palettán. Ettől persze lehet ideológiai indíték a háttérben, de ez nem nyíltan vállalt.
  A másik előfeltevés, hogy a kormánynak, valamint a CEU-nak van lezárt és ismert ideológiája. Valamint, hogy ezek ellentétben állnak egymással.
  A CEU alapító Sorosnak kétség kívül van határozott világnézete, de hogy az egyetem munkáját ez mennyire befolyásolja vagy határozza meg az kétséges és nehezen kimutatható. A CEU nem hasonlítható az észak-amerikai egyetemek PC terrorjához. A magas fokú szakmai munka vitathatatlan és az is, hogy a tudományos materializmus, mint vezérelv jelen van. De melyik egyetem, ahol nem? A szekularizált világ már nagyon régóta így dolgozik. Elég csak arra hivatkozni, hogy gender kutatás az állami fenntartású ELTE-n kapott helyet.
  A kormány ideológiája sokak ellenkező véleményével szemben szerintem jobboldali és nem csupán pszeudo-jobboldali. De annak nagyon gazdag és mély (feudalizmus) rétegéiből is merít elsősorban pragmatikus és hatalomtechnikai megfontolásokból. Ha a jobboldaliság alapjáig megyünk vissza, ami arra épít, hogy az emberek nem egyenlőek, tehát feltételezi a tekintélyeket és a hierarchiát, akkor valóban jobboldali hagyományokat folytat a kormány. Ez a jobboldaliság politikai értelemben erősebb és tágabb brand, mint a kereszténység vagy a konzervativizmus, amit járulékos komponenskét vett fel a Fidesz. A Fidesz történetében is későbbi betoldások ezek, bár habitusában kezdettől fogva tekintélyelvű volt. Hogy a kereszténység mennyire nem nélkülözhetetlen és lényegi eleme a kormány jobboldaliságának, arra példa a sajátos illiberálos rezsimekkel való együttműködése és szimpátiája.
  Tehát azt gondolom, hogy ha ideológiai terminussal kell leírni ezt a konfliktust, akkor nem a kormány tágabb értelmében vett jobboldaliságának konzervatív vagy keresztény oldala csapott össze a liberalizmussal. Hanem illiberalizmusa a liberalizmussal. Még egy hard posztmillenista érdek mentén sem tudnám a kormány lépését a jóért való harcként értelmezni, annyira sportszerűtlen és bárdolatlan.
  Egyrészt mert a kereszténység felől a liberalizmusban körülbelül annyi jót és rosszat látok, mint a konzervatívizmusban. Nincs egyik oldalon sem erkölcsi többlet és mint a történelem bizonyítja (a liberalizmus esetén talán épp napjainkba) mindkét áramlat vége elnyomás és erőszak. Másrészt, ha valaminek le kell győzni a liberalizmust az nem a konzervativizmus hovatovább illiberalizmus, hanem az, akiben ez a két egyoldalúság egy magasabb szinten egyesülni tud. A XX. század nagy ideológiai harcai e tengely mentén pont azért voltak meddők, mert két hiány eszme találta meg mindig egymás gyenge pontjait. A konzervativizmusból valójában egy dolog hiányzik a liberalizmus, a konzervativizmusból pedig a liberalizmus. Ha egy körrel kellene az igazságot szemléltetni akkor a centrumról elszakadt, egy átló két végpontjába szorult eszmét látunk, melyek csak az egymástól való távolságukat érzékeleik, de a másik centrummal való kapcsolatát nem.
  Azt sem érdektelen megemlíteni, hogy a kereszténység történelmi és népegyházai általában a jobboldali konzervativizmust keresztelték meg, a szabad és frissen alakult egyházak pedig a progresszivitást. Ezt kiválóan példázza a Hit Gyülekezete által bejárt út is. Míg az elismertségért küzdöttek a liberálisokban látták szövetségeseiket, most a népegyházasodás után jobbra tolódtak. Mindig úgy érzem, hogy a regnáló keresztényeknek választási kényszerben vannak és azt kell eldönteniük, hogy melyik oldal bibliaibb. Jó lenne erről egy átfogó tanulmány, amit szerintem Ádám a maga látókörével meg is tudna írna. Ez csak egy tipp volt😊
  Mélyen egyetértek Ádámmal abban, hogy egy eszme nem vehet egy másik eszmén hatalmat politikai eszközökkel úgy, hogy el ne veszítene valamit saját hiteléből is. De egy másik tengelyen is hordozhat veszélyeket ez a harc. Harcolhat e egy eszme egy intézménnyel, úgy, hogy ne válna szükségszerűen maga is intézménnyé, veszélyes fenevaddá? Egy támadott intézmény még ha erősen kollektivista is nagyon különböző egyénekből áll saját üdvtörténeti utaikkal, ahogy ezt Ürge-Vorsatz Diána esete is mutatja.

 20. Szabados Ádám

  F Barni,

  zseniális a Chesterton-idézet, és tetszik a hozzászólásod is. Trump jutott eszembe, akinek „Make America Great Again” programját sokan úgy értelmezik, hogy a jobboldali eszmeiség nemzeti vonulatát domborította ki, az cipelni a hátán a társadalmi konzervatív és a gazdasági konzervatív eszméket. Orbánnál (és az általa vezetett Fidesz-KDNP erőnél) is mintha hasonló történne: a nemzeti érdekérvényesítés szempontjai cipelik a hátukon a keresztény világnézeti elemeket. No meg a hatalommegtartás időnként machiavellista technikái.

  Nem vagyok posztmillennista.:) Amillennista vagyok. Bibliaértelmezésem szerint ezekben az utolsó időkben (Jézus első eljövetele óta) a világ tud javulni is, romlani is, de a jó és a gonosz együtt növekszik az aratásig. Semmilyen utópia nem tud valóra válni, a világ kereszténnyé sem lesz (Jézus második eljöveteléig legalábbis), de a keresztények (ha igaziak) a föld sójaként és a világ világosságaként jó hatást tudnak gyakorolni már most a társadalmakra, amelyekben élnek. Meg nagyon el is tudják baltázni…

 21. Szabados Ádám

  Belinkelek néhány anyagot, amelyek szerintem fontosak a CEU körül zajló események, valamint az okok és lehetséges következmények megértéséhez:

  Török Gábor beszélgetése Rónai Egonnal
  Gál Andrásék beszélgetése Rónai Egonnal
  Böcskei Balázs: CEU-tüntetők: új Putyin-ellenzékiség?

  Bayer Zsolt (igen, Bayer Zsolt) cikksorozata:

  Soros György és birodalma 1. rész
  Soros György és birodalma 2. rész
  Soros György és birodalma (Befejező rész)

  Tamás Gáspár Miklós (igen, Tamás Gáspár Miklós) írásai:

  Áder János nem számít
  A gyűlölet

 22. Idealista

  Ádám, természetesen a kormány nem egy személyben testesül meg (egyelőre). Volt szerencsém a kormánynak dolgozni. Vannak lelkiismeretes emberek, még magas pozíciókban is. Akiket sajnos legtöbbször ellehetetlenítenek a még magasabb pozícióban lévő lelkiismeretlenek. Vagy talán nem is lekiismeretlenek, csak megtévedt gondolkodásúak, akik néha ijesztő módon meg vannak győződve saját igazságukról. Akik egyetlen telefonnal vonnak meg milliókat helyes ügyektől, mert a pénz történetesen olyan szervezethez ment volna ami jó kapcsolatot ápol egy másik kormánykritikus szervezettel. Az ügyintézőnek meg ég a bőr a pofájáról meg a nyálkahártya a gyomráról. Aztán vagy felmond, vagy végleg búcsút vesz attól a becsülettől és lekiismerettől amire hivatala felvételekor felesküdött.

  És ez végül senkinek nem jó.
  … Nyilván ez az téma engem sokkal személyesebben érint ezért hevesebbek az indulataim. De sarkos hasonlattal élve nekem ez a kormány egyre inkább olyan, mint Sodoma. Keresgéljük benne az igaz embereket, mert hát 10 igazat csak nem ítélünk el a bűnösök miatt, de talán jobb lenne ha az igaz Lótok nem gyötörnék többet magukat és kifutnának a városon kívülre. (Persze mindig kérdés, hogy nem gyávaság és megfutamodás-e ez? de ez messzire vezet a cikk témájától)

 23. Szabados Ádám

  Idealista,

  köszönöm, hogy leírtad a szomorú tapasztalataidat. Az jutott eszembe, hogy a politikai szerepvállaláskor talán azt is szem előtt kell tartanunk, amit egy bölcs ember mondott: minden kiábrándulás mögött egy ábránd van. A politika kapcsán ne legyenek túlzott elvárásaink, mert szükségszerűen csalódni fogunk. De ne is vonuljunk ki a társadalomból, mert a sónak ott a helye, ahol a romlottság van, a világosságnak pedig a sötétség közepén. Keresztényként a politikai céljaink mindig csak nagyon korlátozottak lehetnek.

  A baj szerintem akkor van, ha a kompromisszumainkat teljesen rossz célokért hozzuk. Hogy keresztény szempontból melyek a jó célok, arról nem biztos, hogy mindig egyet fogunk érteni. Szerintem például a vélemény- és tudományos szabadság korlátozása egy pluralista társadalomban eléggé megkérdőjelezhető politikai cél. Keresztényként nem támogatom. A melegházasság és a genderideológia meghonosítása, vagy a nemzeti szolidaritás szétrombolása talán még rosszabb cél. Keresztényként támogatom azokat, akik ennek (nem a véleménynek, hanem a jogi kodifikálásnak) gátat szabnak. Támogatom azt is, hogy legyenek tudományos és kulturális projektek (pl. házasság hete, családtudományi szak, könyvkiadás, szellemi műhelyek létrehozása és támogatása, internetes jelenlét, blogok, vlogok), amelyek megfelelő válaszokat tudnak adni romboló ideológiai törekvésekre.

  A legnagyobb baj szerintem az, ha keresztényként nem teszünk világos különbséget az evangélium és a társadalmi céljaink között. Ez utóbbi miatt különösen nehéz keresztényként a politikai szerepvállalás. De talán nem lehetetlen.

 24. Cypriánus

  Bár semmi rokonszenv nincsen bennem a CEU iránt, a precedens veszélyes lehet.

  Mi van ha egy 2022-ben hatalomra jutó baloldali kormány egyszerűen megtagad minden állami normatíva a keresztény iskolák, szociális intézmények és kórházak felé, magániskolává és fizetős privát egészségügyi szolgáltatássá nyilvánítva őket?
  Simán hivatkozva arra: ” ezek vallási célú intézmények, fizessenek a hívek. ”

  Nem lenne példátlan sem, François Miterrand a katolikus iskolák elleni nagyon durva támadással kezdte az elnökségét, megjegyezném az sokkal keményebb volt, mint az amit fönt leírtam, igaz az sikertelen volt végül ( maga Miterrand pedig megtért a rákkal küzdve később) . Azaz mérő önáltatás lenne azt gondolni, hogy egy ilyen a francia laïcité mintájára hozott intézkedés az EU ellenezne.
  Valószínűleg jóval kisebb nemzetközi hullámokat keltene, mint most a CEU….hiszen simán mondhatná a baloldali bosszú kormánya : a lakosság kb 10% a gyakorló keresztény, az egyházi iskolák sem betiltva sem államosítva nincsenek, „csak” nem kapnak adófizetői pénzt….

  Ráadásul ne felejtsük : a baloldali körök tele vannak bosszúvággyal és gyűlölettel.
  Ha valaki nem hiszi, olvassa el miként nyilatkoznak pl Ürge- Vorsatz Diána kapcsán. A Hölgy egy CEU -n dolgozó jobboldali kutató, aki most kiállt a CEU mellett, és kifejezte mély csalódását a Fideszben.

  Meghökkentőnek tűnő módon nem a jobboldali, hanem a balos média esett neki hisztérikus utálattal.
  Pl így :
  https://www.nyest.hu/hirek/vigasztalo-level-urge-vorsatz-diana-elvtarsnonek

  Amúgy a liberális Szily László is őszinte szomorúsággal írta meg, hogyan látja a kutatónő elleni baloldali kampányt. Szily átlátja, mennyire taszító üzenet a kiábrándult Fidesz szavazók számára a baloldali ” késő ti orbánista mocskok, sohasem bocsátjuk meg nektek, az eljövendő baloldali kormány idején csak naponta megalázott csicska lehettek, mind a 2 millióan ” üzenet.

  Ebben az megdöbbentő, hogy Ürge -Vorsatz Diána nem egy Fidesz oligarcha, aki 3 stadion-mutyit zsírozott le Mészáros Lőrinccel, meg csak nem is politikus, hanem egy sokgyerekes családanya, elismert tudós, akinek a megbocsáthatatlan bűne az, hogy korábban a Fideszre szavazott. Mint szavazó.
  Hiába áll most egy olyan tüntetés mellé, ami elvileg baloldali projekt, soha nem tudja letörölni a bélyegét : volt Fidesz szavazó.

  Hát, ez a „semmiből sem tanultunk, de mindenért bosszút fogunk állni , ha újra hatalomra jutunk, a legegyszerűbb embereken is ” mentalitás tényleg úgy hiányzik ennek a szerencsétlen országban, mint egy falat kenyér…vagy talán nem is hiányzik….

  Szóval a keresztény iskolák és jótékonysági intézmények kicsinálása egyáltalán nem lenne olyan nehéz, mint azt sokan hiszik. Lenne ellene persze sok tüntetés, de eleve úgy kalkulálnának, hogy ezek úgysem az ő szavazóik jórészt, így lényegtelenek. ” tüntessenek, majd megunják és hazamennek ”
  Szóval nem csak a Pázmány vagy a református egyetem, de akár az falusi iskolák jó része, a Bethesda Kórház stb is mehet a lecsóba, ha nagyon bosszút akarnak állni.

  Mindez persze egy gondolat kísérlet, remélem nem lesz igazam. Ráadásul az elképzelhető legrosszabb verzió, nem pedig a leginkább valószínű.
  De attól még tény : az ellenzék egy része elképesztően militáns lett, főleg a naiv fiatalok. A mostani tüntetések vulgáris és alpári hangneme akkor is sokkolna, ha erősen baloldali lennék. Ráadásul ez szinte válogatás nélküli bosszúvággyal keveredik. A világképük szerint : Nekik, akik szépek, okosak, tiszták és fiatalok, Európa és demokrácia hívei , könyörtelenül le kell számolni a lábszagú, Balkáni, mucsai korrupt Fidesszel és annak ostoba szavazóival. Ez kifejezetten nyomasztó számomra. Főleg ez a ” bűnrészes minden Fidesz szavazó ” hozzá állás. Valamint elég sokszor elő kerül a ” szentfazék ” motívum is.

  Szóval nem biztos, hogy ezért nem lehet visszavágó.
  Pedig amúgy egyáltalán nem szeretem a CEU-t.

  Meglátjuk mi lesz.

 25. Idealista

  Köszönöm a választ, Ádám. Megszívlelem.

 26. Éva

  Nem is a legsötétebb jövőt írtad le Cyprianus, sajnos.A CEU történet nélkül is látszott már, persze ez olaj volt a tűzre. A templomok előtt például „gyűlölet-aláírásgyűjtés” volt a menekültekkel kapcsolatban… Főleg az aggasztó, ahogy írod is, hogy milyen naivak a fiatalok és bevesznek minden „haladó dolgot” köztük közönséges témaként, evidenciaként a gender-elveket.
  Ezt hallom át már akkor, amikor családi életre nevelés, közösségi nevelés lesz választható tárgy az egyetemeken: mikor mondják majd, hogy „nekik is jár a családi élet”? Egy ilyen műsor már volt az elmúlt egy-két hétben, egy délelőtt nem-kormánypárti rádióban (nagyon meglepődtem). „Vannak megoldások” mondták az előzetesben 🙁

 27. Cypriánus

  Kedves Éva, sajnos nem tartom teljesen kizárhatónak, jöhet a Fidesz után olyan baloldali kormány, amelyik a radikális laicitást próbálja behozni.

  Amúgy mivel a saját szavazói között alig lenne akit ez sújt, továbbá nem kéne semmi nagyobb jogi trükk, egyszerűen csak nem ad költségvetési pénzt az egyházi intézményeknek, nem lenne kivitelezhetetlen.
  Simán lehet, hogy a MoMo vagy valamelyik szépreményű liberális titánokból álló mozgalom már ötletel hasonlókon. Ráadásul simán a francia mintára hivatkozva tehetnék.

  A kérdés csak a politikai haszon. Ha csak úgy ítélik meg, hogy semleges, már megléphető lenne bosszúból.
  Ha pedig még is éri a baloldali erőknek hosszú távon…hát….az nem sok jót ígér.

  Nem akarok semmit a falra festeni, de ha valaki olvas balos sajtót és blogokat, elég sok jelét látja a megsemmisítő ellencsapás iránti őszinte sóvárgásnak.

  A történelmi keresztény egyházak ellen is erős az ellenszenv, mert a „fasiszta feudális kurzus” támaszának látják őket. Persze hogy ez tényleg annyira kifizetődő lenne e számukra hosszú távon, abban kevésbé vagyok biztos : Magyarországon alapvetően inkább a jobboldali kurzusok stabilak, ha az ország nincs idegen megszállás alatt.
  De ettől még egy próbát tehetnek, hiszen a keresztény iskola és szociális hálózat akár csak átmeneti összeomlása is hájjal kenegetné sokuk lelkét.

 28. taliesin

  „Ahol nincs meg az a kényelem, hogy a többségi állásponthoz tartozom, elengedhetetlen, hogy ő
  szintén megválaszoljam magamnak azt, hogy miért hiszek abban, amiben.” Véleményem szerint bármiben hisz bárki is, mindenkor – aktuálisan élete során többször is – meg kell ezt a kérdést válaszolnia. Ez nem kényelem kérdése, hanem valszeg intellektuális tisztességé.

  Épp ezért a magam részéről nem balldali, jobboldali, ilyen vagy olyan oldali embereket látok – vagy hogy az ún. jobboldal idején mennyivel jobb, mint amennyivel az ún. bal idején rosszabb: épp elég sajnálatos, hogy ezt a társadalmat sikerült ilyen besorolások kategóriájába kényszeríteni -, hanem tisztességes vagy tisztességtelen embereket. (Isten nem pártoknak, oldalaknak, eszméknek, hanem embereknek mutatja meg magát, azokat hívja, éri el, ha jól értem 🙂
  Ami ma folyik ebben az országban, nemcsak a képmutatás miatt tisztességtelen, hanem a hamis alapokra helyezett különbségtétel miatt: aki nekünk hisz, az csak jó lehet, aki másnak/másban, az csak rossz. Holott maga a megosztás politikája a rossz, még ha perpillanat van is politikai racionalitása és hozadéka…
  Szerencsére azonban a hétköznapi emberek a manipulációk ellenére is bonyolultabbak annál, hogy csak sémák alapján éljenek, tegyenek, gondolkodjanak, éppen ezért a gender elmélet sem lesz hosszúéletű. A _valóban_ felnőtt nők és férfiak pontosan tudják, mi a helyzet e téren – épp a minap volt egy cikk valahol, ahol a női és férfi agyműködés különbségeit igyekeztek népszerű formában is ismertetni -, nem félteném emiatt sem az emberiséget, sem a kereszténységet. Ahogy az ún. baloldaltól se: közelebb állhat az a keresztény eszmékhez, mint a gondolnánk. (Gondoljunk csak a keresztényszociális eszmékre.)

  Köszönöm a cikket, tanulságos, elgondolkodtató, miként a hozzászólások is!

 29. Börni

  Kedves Cypriánus!

  Bár nem szeretek politikáról vitázni, beszélgetni, mert úgy vélem, megosztja az embereket, és nem feltétlenül intellektuálisan, most írnék pár gondolatot, főként rád reagálva.
  Szerintem az egyik tévedés több oldalra osztani az itthoni pártokat, mivel úgy vélem, látom, tapasztalom, hogy nincs több párt. Főleg nem baloldali, jobboldali. Egyetlen párt van Magyarországon a rendszerváltás óta, ahogy előtte is x évig. Az, hogy ugyanannak a halmaznak más-más színe van nézőpont függvényében, és hogy milyen ruhát hordanak,hogy hívják magukat, nem számít. Hívhatjuk Fidesznek, Mszp-nek, satöbbinek, mit sem számít, ez csak a cirkusz miatt van, és az illúzió kedvéért. Nem számít abban a folyamatban, amiben jelenleg az egész világ benne van. Sajnos nem tudom megmondani pontosan mikor, de a Kapu című folyóirat a 90-es évek elején lehozta annak az MSZMP tanácskozásnak a jegyzőkönyvét, ami a későbbi MO politikai pártjait, a vagyonkimentést, ésatöbbit nagyjából meghatározta. Ezt később aztán végre is hajtották. Így lett Fidesz, Mdf, stb. De ezek a pártok csak külsőre harcoltak(harcolnak) egymással eszmeileg, ideológiailag, a gyakorlatban és a háttérben a mai napig is igen erős az összetartás közöttük. Ezt egyszerű ellenőrizni, az elmúlt évtizedek felelősségrevonásain keresztül, (de sok személyes példát is tudnék írni). Vagyis, annak hiányán keresztül, leszámítva néhány gumicsontot, amit pontosan annak is szántak. Ide kapcsolódik egy egyszerű gazdasági példa is, ennek alátámasztására, éspedig egy interjú Fekete Jánossal, pár éve( talán az rtl-en), aki elmondta büszkén, hogy Kína gazdasági fejlődését azok a fiatal közgazdászoknak köszönheti, akik a 70-es években itt tanultak, többek között tőle, és akik itt dolgozták ki azokat a gazdasági stratégiákat( előre kb. 50 évre), amiket a mai napig is alkalmaznak. Felvetődik bennem a kérdés, hogy ilyen stratégiákat miért nem dolgoztak ki itthoni viszonyokra?(Ez persze nyilván nem ilyen egyszerű, de lehetne.) Miért vett fel inkább hitelt attól az IMF-től, aminek magyarországi kormányzója volt? Hogy elmondhassuk, a kommunizmus idején bezzeg nálunk volt banán? ÉS ez hogyan vezetett el akár egészen odáig, hogy ez a függőség a Fidesz kedves közreműködésével eltüntette a nyugdíjamat?
  Vagy hogyan nyitották meg a kapukat(köszönhetően az Mdf-nek, és azóta is az összes pártnak) a privatizáció, a nemzeti vagyon szétosztása előtt. Nagyon könnyen felejtünk, pedig ahol most járunk, ugyanannak a folyamatnak a része.
  Ahogy én látom( persze, könnyen meglehet, nincs igazam), ennek a folyamatnak az igazi vesztesei nem elsősorban, de elsők között a keresztények lesznek, és már vannak is, és ez nem tűnik megállíthatónak, erre csak „felkészülni” lehet. ÉS nem azért, mert keresztények, hanem mert értékrendet, világnézetet tükröznek, és olyat, amit pont ki akarnak lúgozni az emberekből, hogy irányíthatóak, uniformizáltak legyenek. Ez már az antikrisztusi szellem, és annak a működése. A forgatókönyv pedig világos, le van írva a bibliában.
  Amit most láthatunk, egy pontos, jól kidolgozott „terv”, elég, ha a hazai viszonyokra tekintünk. Oszd meg, és uralkodj. Régi szlogen, kiválóan működik. Mit látunk? Egymásnak feszülő pártokat( már ha az ellenzék feszül egyáltalán), felháborító ügyeket, ahol a húr mindig az utolsó előtti pillanatig van feszítve, amikor is jön a gőzkiengedés, de olyan csatornákon keresztül, amik számomra kérdőjelesek, és az is amit képviselnek. (Gondolok itt pl. a Momentumra, akik most levezették a gőzt, de amit tudni róluk, az pontosan azt a szellemiséget képviseli, amivel a későbbiekben tovább lehet leépíteni minden maradandó értéket.) Az, hogy a Fidesz ennyire pofátlan lehet, köszönhető az előtte kormányon lévőknek is, és amit ők befejeznek, azt nem ők kezdték el, hanem az ún. baloldal. Felmerülhet az emberek, a választók felelőssége, gondolkodásra való képessége, fejlődésre való képessége is, de én ebben nem bízok, nem cinizmusból,hanem realizmusból. Az embereknek pont mindegy, ki kormányoz( kivéve, ha irigykedésre, meggazdagodásra, bármiféle látszólagos előny megszerzésére lehet használni), ha a hitelt vissza tudják fizetni, ha van mit enni, és ha épp nem döglik meg a kórházban. Azok az értékek, amik ezt megváltoztathatnák, mint pl. az összefogás, együttműködés, rég kiölték belőlünk, tisztelet a kivételnek. Az emberek java csak magával foglalkozik, pont letojja az értékrendet, világnézetet. És, ami még szomorúbb, hogy az elmúlt 25-30 évben egyetlen párt sem tett egyetlen lépést sem ennek az erősítésért. A civileknek pedig vagy dobnak pár koncot, vagy igyekeznek befogni a szájukat, a lényeg, hogy a nagy többség elé nem kerülnek ezek az értékek, vagy ha igen, ők maguk teszik tönkre.Pedig itt az élő példa előttünk, a cigányok. Minden hibájuk ellenére is nagyjából összetartóak, én még hajléktalan cigányt nem láttam, pedig sokat dolgoztam közöttük. Nem tanulunk semmiből. A saját „statisztikám” szerint, az itthon élőkből 10 emberből legalább 6-7 pontosan ugyanazt tenné, amit most elítél, hiszen most is ezt teszik. Nem az a bajuk, hogy lopnak, hanem, hogy nem ők tudnak annyit lopni, mint a vezetőik.( Elég a munkahelyemből kiindulni, ahol a 180 000 ft-os fizetés mellett is ellopják még a folyékony szappant is a mosdóból, ésatöbbi) Ha majd „nemesebb”, értékeikre vigyázó, felelősségteljes emberek adják a többséget, akkor talán lesz olyan vezetés is, addig pedig minden, amit kapunk, pont ahhoz mért, amit megérdemlünk. Hogy ez megváltozzon, ahhoz pedig nekünk kell megváltozni, de ebben segítséget nem várhatunk felülről, sőt, onnan pont az ellenkezője történik.
  Mindezekből kiindulva szerintem a keresztényekre semmiképp nem várnak szép kilátások, de ez nem is baj, hiszen ezt eddig is lehetett tudni. 🙂

 30. Kelemen

  A blogbejegyzesben szerepel:

  > A valódi kereszténység ragaszkodik az igazához, de megengedi a másiknak is ugyanezt.

  Ez a mondat tobb szempontbol is gyonyoru.

  1] Legfokeppen azert, mert elvonatkoztatva a velt vagy valos igazsagtartalmatol, nyelvtanilag ketfelekeppen, jelenteseben gyokeresen eltero modon ertelmezheto:

  (a) A valodi keresztenyseg ragaszkodik az igazahoz, de megengedi a masiknak is ugyanezt (vagyis a keresztenyseg igazahoz valo ragaszkodast engedi meg).

  (b) Az (a)-val ellentetben (es ezt az ertelmezest sejteti a „de”) megengedi a masiknak is a sajat igazahoz valo ragaszkodast.

  2] Ha elfogadjuk a mondat allitasanak igazat, vagyis azt, hogy a valodi keresztenyseg megengedi masok szamara, hogy masok ragaszkodhassanak a sajat igazukhoz, akkor ebbol logikailag kovetkezik: hosszu evszazadokon at maga a romai egyhaz sem volt valodi kereszteny egyhaz (kereszteshaboruk, eretnekuldozes, bunpartolas a II vilaghaboruban) vagy a kozelmultbol emlithetjuk az aktiv politikai agitalast. Ez utobbira termeszetesen valaki mondhatja, hogy a vallasos embereknek is van politikai meggyozodese (nagyon helyesen!)… de ha a valodi keresztenyseg valoban megengedi masoknak a sajat igazukban valo hitet, akkor esetleg azon vallasos emberek szamara is megengedheti ezt, akik tortenetesen nem az egyhaz altal preferalt politikai formacioval szimpatizalnak.

  > Mi tanítottuk meg a világnak, hogy a legerősebb eszmék nem függnek a politikai akarattól,…

  Ebben is ne’mileg elter a velemenyem Adametol. Az eszmek terjedese, felemelkedese es hanyatlasa
  nem hiszem, hogy keresztenyseg- vagy egyaltalan vallas specifikus lenne. A keresztenyseget megelozoen es azota is volt jopar olyan eszme, ami teret nyert, es amikor szerettek volna eltorolni, elnyomni, akkor eppen megerosodott. Ez leginkabb az emberi pszichologiaban gyokerezhet es nem a keresztenysegben.

  > Eszmék ellen csak eszmékkel lehet harcolni…

  De miert szukseges harcolni? Nem ervelni kellene? A harc hogyan ferhet ossze azzal a mondatoddal, hogy a valodi keresztenyseg megengedi masok szamara, hogy ok higyjenek a sajat igazukban es ragaszkodhassanak azokhoz?

 31. Éva

  Ha megengeded, Kelemen, hogy soraidhoz részben válaszoljak, akkor írnám:
  A kereszténység nem „megengedi” hanem elfogadja, tisztességgel, hogy más jóakaratú ember véleménye vagy meggyőződése más legyen, amint mindannyiunké változott/változik, mélyül azáltal hogy több szempontot vonz be, stb. De mondhatnám is bibliai alapon (levél a laodiceai egyháznak Jelenések 3.15-16): „Ismerem tetteidet, hogy se hideg, se meleg nem vagy. BÁRCSAK HIDEG VOLNÁL VAGY MELEG. De mivel langyos vagy, se hideg, se meleg, kivetlek a számból.”

  Eszünkbe juthat Pál apostol, aki elkötelezetten üldözte a keresztényeket, „hévvel, forrón” több mint melegen: Jézus első tanítványait. Meggyőződése volt, hogy hazudik aki „tanít ebben a névben”! Teljesen megváltozott a damaszkuszi úton való találkozás után és hatalmas apostol lett, levelei ugye a Biblia részei …

  A harcról pedig annyit, hogy azon kívül, hogy mindenkinek lelkiismereti kérdése kell legyen, hogy a LEGJOBBAT amit felismert, aminek igazáról meggyőződött, a többiek felé kommunikálja, mi megbízást, biztatást és felhatalmazást kaptunk személyesen Jézustól. Szavai szerint: „menjetek el az egész világra, és tegyetek tanítvánnyá minden népet”.

  Úgy gondolom, meggyőződésem, hogy az evangélium – rosszul írtam fenn, „kereszténységet”, ezennel javítom – az evangélium, mindaz a lényeg, ami fontos az életre és az ÖRÖK ÉLETRE nem eszme hanem bizonyított tények összefüggő láncolata. Alkalmas, hogy az embert jobbá tegye, pl. mások szolgálatában, de egyéni életét is boldoggá (lásd Assisi Szent Ferenc indítása, megváltozása elején: „boldog akarok lenni”)

  de ez(ek) csak következmény(ek). Fontosabb, hogy ebben a káoszban, ami jelenleg a fejekben – is – van, rendet tud(na) tenni. Mint iránytű, amelyik MINDIG északra mutat, ahhoz tájolhatjuk utunkat és nem tévedünk el.

  Végül, kedves Kelemen – miközben, sajnos, az olvasatod nem a legjobb hiszemű volt szerintem – a harcot illetően:

  SAJÁT MAGÁVAL is harcol az ember akkor, amikor pl már hallott érveket saját meggyőződése ellenében, ezt elraktározza, aztán egyre többet, és végül „megadja magát” annak az igazságnak amit végül, sallangoktól, rátapadt fölöslegtől megszabadítva, a legtisztábban felismert.

 32. Ágnes

  Sajnos, a liberális oldalnak is megvan a maga merev erkölcsi kódexe, amihez ragaszkodik is. Elsősorban ezt sértette meg Ürge-Vorsatz Diána. Mentségére legyen mondva, valószínűleg – a legtöbb konzervatívval, sőt, sok liberálissal egyetemben – sejtelme sem volt arról, hogy ilyen létezik. Ez a kódex nagyon eltér a konzervatívtól. Például a szexuális kihágások nemigen szerepelnek benne, de annál nagyobb hangsúlyt kap például a függetlenség. Ebből a nézőpontból Ürge-Vorsatz Diána nagyon alattvaló, nagyon kiskorú. Ezek ebben a gondolkodásban nagy bűnök.

 33. Szabados Ádám

  Kelemen,

  az idézett mondatom szerzői szándéka természetesen a b). Ebből következik, hogy szerintem az igazi (Jézus szerinti) kereszténységre nem jellemző a társadalomban a más vélemények politikai eszközökkel való üldözése. A középkori hatalmi konglomerátum sokszor valóban egyáltalán nem hasonlított a Jézus szerinti kereszténységre.

  Ami meg a harcot illeti: az igazság mindig harcban áll a hazugsággal. Bizonyos értelemben a kommentedben te is harcolsz a szerinted téves vélemények ellen. Ez rendjén is van. A cikkben azt akartam hangsúlyozni, hogy a rossz, káros eszmékkel (amilyen például a genderideológia) nem tudunk politikai eszközökkel hatékonyan harcolni. A hazugság és kártékony tévedés elleni harchoz megfelelő eszközökre van szükség. Eszméket csak eszmék tudnak legyőzni.

 34. Lima Rui

  Kedves Ádám,

  Csakhogy a kormány nem is kívánt a genderideológia ellen harcolni, ezt csupán azért illesztette a CEU-elleni támadás retorikájába, hogy a konzervatívok és keresztények jelentős részét maga mögött tudhassa. Az ELTE-t nem támadták a társadalmi nemek mesterszak miatt, valamint a visszakozást rögtön azzal kezdték, hogy a CEU megtarthatja a képzését, így a gender szakot is. A kormányunk álkeresztény és álnemzeti, és ebben az álcában állítja sikeresen maga mellé a társadalom egy jelentős részét. Rengeteg tevékenysége mutatja, hogy mindez csak manipuláció: 1) a migránsok elleni uszítás, gyűlöletkeltés, a menekültekkel való bánásmód, 2) a magyarok pofátlan manipulálása és a rengeteg hazugság, elhallgatás és tévhír a közmédiában és a felvásárolt magyar médiában, ahol az ellenzéki lapokat államilag eltaposták, 3) a hatalmas korrupció, pofátlan lopás, földmutyi, trafikmutyi, Simicska, aki hirtelen már nem tehetséges üzletember miután összeveszett Orbánnal, Mészáros, aki 10 év alatt megezerszerezte a vagyonát, 4) a minisztérium várba költözése, stadionok fűtött gyeppel, felcsúti kisvasút, mintha nem lenne mire másra költeni a pénzünket, 5) a magyarok agymosása az EU ellen, „Állítsuk meg Brüsszelt!”, mintha ennek lenne értelme, főleg, hogy amire gondolnak, ott ők is ott vannak, mindez úgy, hogy az EU pénz miatt működik ez az ország, a saját szavazóikat nézik hülyének. az októberi érvénytelen népszavazás 20 milliárdja, amiről minden épeszű ember tudta, hogy manipuláció, de 3 millió emberben sikeresen felkeltették a gyűlöletet, hogy igennel szavaztak. 1600 válogatott menekült családot nem hajlandóak ezek az emberek befogadni, akár fizetve milliárdokat, amikor még arról volt szó, miközben több ezer gazdag bevándorlót, köztük bűnözőket hoztak be letelepedési kötvényekkel, melyeknek a hasznát haverok offshore cégei zsebelték be, míg Magyarország ráfizetett pár milliót 5) Magyarország orosz hitelbe verése Paks 2-vel, miközben a közmédiára és stadionokra annyit költünk el, hogy abból 20 év alatt megépíttethetnénk azzal, aki a legjobb árat mondja. Orosz kód fut a nemzeti konzultációs honlapon, a 3-as metró nem működik a felújított orosz szerelvényekkel. (Még jó, hogy az olimpia meghiúsult). 6) az egészségügy és oktatás szétzúzása. a magyar 15 évesek 30%-a funkcionális analfabéta. Valószínűleg a 17 éveseknél is hasonló az arány, akik jövőre szavazni fognak, nagyrészt Orbán primitív, az ember alantas ösztöneire ható beszédeire, az agymosómédiára hallgatva. 7) Orbán etnikailag homogén országot akar. Mint annó Hitler.
  Ádám: remélem nem hiszed, hogy a kormány keresztényi elveket, értékeket követ. Az országot hazugságban tartják, kirabolják, elhülyítik és erkölcsi mélységekbe taszítják. Hol van ehhez képest a gender-ideológia?

 35. Lima Rui

  Kiegészíteném azzal, hogy a CEU ellen újonnan hoztak egy törvényt, hogy ellehetetlenítsék ezt a közel 25 éve itt működő egyetemet. Ez a döntés túlmutat a CEU.n. Ilyen erővel bármi ellen létrehozhatnak egy törvényt, bármikor.
  Cypriánus ettől fél: „Mi van ha egy 2022-ben hatalomra jutó baloldali kormány egyszerűen megtagad minden állami normatíva a keresztény iskolák, szociális intézmények és kórházak felé, magániskolává és fizetős privát egészségügyi szolgáltatássá nyilvánítva őket?” Vizionálsz egy jövőbeli, hipotetikus baloldali kormányról, miközben a jelenlegi kormány épp ezt csinálja, csak éppen nem a számodra kedves intézményekkel. Ürge-Vorsatz Diána is keresztény, nemzeti érzületű, 7 gyermek anyjaként maga a megtestesült női princípium, hűséges Fidesz szavazó, a kormány mégis kiszúrt vele. Talán neked is van a kereszténységen kívül kedves dolog, ami prédájául eshet a kormány elvtelenségének. A kereszténységet nem kell félteni, hisz a kormány is kereszténynek állítja be magát (persze nem csak mondani nem kell, nem igaz?), nem mehet ellenük. Most. Régen Orbán Viktor és a Fidesz liberálisnak mondta magát, akkor úgy tudtak érvényesülni. Most keresztényként és konzervatívként. Ha végleg Putyin érdekszférájába fogunk tartozni akkor vajon mi lesz? Inkább ettől kéne félni.

 36. Szabados Ádám

  Lima Rui,

  lényegesen összetettebbnek látom a helyzetet, amely a tiédnél ezért árnyaltabb diagnózist kíván, de csak egy dologra reagálnék a nekem írt hozzászólásodból. A keresztény értékek nevében fellépő kormányról beszéltem (tehát nem foglaltam állást abban a kérdésben, hogy ez őszinte-e), mert a cikk írásakor engem elsősorban az ügy percepciója foglalkoztatott.

 37. Kotekedo Kazmer

  A bejegyzés mintha azt sugallná, hogy a „keresztény elemeket” hordozó kormány ugyan jó cél érdekében lépett, de ezúttal melléfogott, nem megfelelo eszközt választott.

  A választóvonal jó és rossz között most a genderelmélet? Soros bűnös és gonosz, más bűnök (pl. lopás, rágalmazás, hamis tanúbizonyság, személyválogatás, igazságtalansáag, stb.) viszont teljesen marginálisak lettek, mégha nagyüzemi méretekben folynak is a mindennapokban. Ezek nem mérgezik meg a társadalmat, ezek nem ártanak senkinek? A kormány mennyivel igazabb és keresztényebb Sorosnál?

  (Megjegyzés: abban teljesen egyetértek, hogy a genderelmélet bűn és káros, de azt naivitásnak és tévedésnek tartom, hogyha valaki a kormányra – jelen állapotában – partnerkent tekint a keresztény értékek képviseletében.)

 38. Lima Rui

  Ádám: „A keresztény értékek nevében fellépő kormányról beszéltem” Korrupció, manipuláció, átverés, lopás, embertelenség, etnikai homogenitás. Szerintem ezek nem keresztény értékek, de te jobban tudod. Ja, támadják a gender-ideológiát is, ezért a többi nem számít? A liberális métely elsöprése minden mást felülír? Gyurcsány fogadott be menekült családokat. Az irgalom is keresztényi érték. Őt is támogatod ezért, a többi nem számít? A cél szentesíti az eszközt? A gender-ideológia elsöprése fontosabb, mint az irgalom, becsületesség, őszinteség, alázat, emberségesség?

 39. Cypriánus

  Lima Rui, kissé naivnak hát, amiket írsz, mivel a politika lényege sehol és sohasem volt ilyen erények gyakorlása. …és Ádámmal szemben sem vagy igazából korrekt. Nem azt írta, ez egy keresztény kormány, hanem hogy arra hivatkozik.( A „menekültek” kérdése sem írható le két dimenzióval: jó részük meg nem is menekült, tudtommal Bangladesben pl nincs háború 1974 óta, ahogy Eritrea is elég vacak hely, de attól még háború ott sincs . Amúgy a korlátlan befogadás híveinek ajánlott a gótok történelmének tanulmányozása.
  Megkönnyítem: http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/gotok_vandalok_frankok/

 40. Cypriánus

  Kedves Lima Rui!
  Amúgy nyers és őszinte leszek : nekem ez a kormány nagyon visszataszító, amúgy 2010 óta nem
  is szavaztam senkire.

  De sajnos 27 év rendszerváltás után nem merném azt mondani, ennél nem lehet sokkal rosszabb. Pl a Fidesz alatt csiga lassúsággal csökkenő államadósság is sokkal jobb, mint a 2002-2008 között drámaian növekvő! 40 milliárd USD-ről 100 milliárd USD fölé!

  Valamint a stabil költségvetés is jobb, mint az, hogy 2006-ban a háború sújtotta Libanon után nekünk volt a legnagyobb hiányunk…a nemzetközi pénzbőség idején, még 2 évvel a válság kitörése előtt.

  A deviza hitelek sztori megvan?

  De a bukásuk után simán lehet rosszabb számomra is . Most önző, de érthető lista következik: eszem ágában sincs 15 %- al több adót fizetni, a ” mélyszegénységben elő ” segélyesek miatt sem. Jelentős részük megdolgozik azért a mély szegénységért. Nem kívánom a gadnai kocsma profitját tovább hizlalni.
  Szintén nem akarom veszni látni a családi adó kedvezményt. Tudom a social justice warrior- ő szerint ez igazságtalan, mert szegény mély szegénységben elő üldözött diszkrimináció áldozatául esett (roma) gyerekek segélyére kéne költeni.
  Gadnai kocsma, lásd fönt. Attól hogy idióta antiszociális családok plazma tv-t tudnak venni, több mehet italra meg kártyára, a gyerek ugyanúgy nem jár jól, hiszen ő csak eszköz.

 41. Lima Rui

  Nem állítottam, hogy korlátlanul be kéne fogadni a menekülteket. Úgy véled, hogy az 1 millió emberből csak pár száz érdemelte meg a menekült státuszt? Az 1600 emberből 1 sem, akikről állítólag szó volt októberben? Persze csak a menekültkérelem kötelező elbírálásáról volt szó. De több ezer gazdag arab, kínai és orosz milliárdos gazdasági bevándorló nyugodtan jöhet. Igen keresztényi.
  Az előző kormányt se sírom vissza. 7 év után talán nem kéne ennyit visszamutogatni. Attól még, hogy a Gyurcsány-Bajnai duó is bőven rossz volt az azt jelenti, hogy Orbán bármit megtehet? Az új pártokat vagy a régi pártok új embereit meg nem ismerjük, esélyt se adjunk nekik, Orbán legalább megbízhatóan romba dönti az országot, igaz, legalább nem engedi a gender szakot. Ja, de engedi, valójában szó sem volt az eltörléséről, csak belengették az arra fogékonyak kedvéért, az ELTE-n is maradhat a hasonló szak, sőt, a CEU képzés is maradhat már.
  Persze Ádám a saját blogján arról beszél, amiről akar. De talán célravezetőbb lenne, ha ez a CEU mizéria csak megihlette volna és egy képzeletbeli helyzetet vázolna fel, mert a CEU ügy nem arról szól, sose szólt arról, amiről Ádám itt ír. „A kormány még most, az utolsó utáni pillanatban megpróbálja elpusztítani a „keltetőt”, ahonnan a jövő társadalommérnökei bújnának elő.” Gratulálok. A rákos anyajegy elpusztítva az egyik beteg arcán azáltal, hogy felgyújtották a kórházat, benne mindenkivel. „Ha valaki egy kicsit is ismeri, mi zajlik az amerikai liberális kampuszokon, tudja, hogy Orbánék félelme egyáltalán nem alaptalan.” Bizony, Orbánék félnek a tájékozott, képzett emberektől, mert nagyobb számban kérdőjelezik meg a hatalmát. A gender szaktól egy cseppet se félt, nem is érdekli. Nőügyekkel sem foglalkozik, nemhogy a transzikkal.

 42. Lima Rui

  (A „transzi” jelző Orbán gondolkodásának kifigurázása akar lenni, ha esetleg valaki erre ugrana.)

 43. Cypriánus

  Kelemen, kissé megütötte a szememet a „római katolikus egyház II. Világháború alatti bűn pártolása ” szöveged.

  Milyen felekezeti / lelkiségi háttér alapján írsz ilyeneket?

  1) ha ez katolikus önostorozás, az elfogadható : a prófétai szerep mindig egy erkölcsi nézet alapján támad, a bonyolult összefüggések elhanyagolásával.

  2) ez egy protestáns nézet a részedről : most túl azon hogy ez így mennyire tendenciózus és elnagyolt vád lenne, rögtön fölmerül : és mi van a protestánsokkal? Hiszen Németország – papíron persze – de protestáns többségű ország volt. Az 1932-33 választások regionális eredményei pedig kevésbé támasztják alá a protestáns diadalérzetet….

  3) egyéni nézőpont, ami minden korábban élt keresztényt bírál: nyilván könnyű utólag látni ezeket, de nem tartasz attól hogy Te meg egy csomó mai dolgot látsz rosszul? Hogy egy anakronisztikus ítélkezés csak valahol egyfajta gőg?

  Természetesen vannak további lehetőségek is, mi alapján írtad.

 44. Szabados Ádám

  Lima Rui,

  szövegértésből egyes.

 45. Lima Rui

  Kedves Ádám,

  Ez tipikusan egy „nesze semmi, fogd meg jól” válasz. Gondolod, hogy akinek ilyen rossz a szövegértése az tudni fogja ebből, mire célzol? Ha meg válaszra sem érdemes az értetlenkedésem, akkor kár válaszolni vagy célszerűbb azt leírni.

 46. Szabados Ádám

  Lima Rui,

  nálam ott végződik (vagy nem kezdődik el) egy beszélgetés, ha valaki kísérletet sem tesz arra, hogy megértse, amit írok.

 47. jgabor

  Azért én eléggé el vagyok keseredve akkor is, amikor ilyen cikkeket olvasok: http://hvg.hu/elet/20170417_A_keresztenyseg_nem_a_szexrol_szol

  Szerintem ebben legalább annyi a csúsztatás, ferdítés, mint a kormány szövegeiben.

  Nemrég megkérdeztem egy (egyébként liberális érzelmű) keresztény újságíró ismerősömet, hogy szerinte melyik elhajlás veszélyesebb a kereszténységre nézve: a fundamentalizmus, vagy a liberalizmus? Azt válaszolta, hogy ha választani kellene, hogy akasszák, vagy főbe lőjék, talán inkább az utóbbit választaná, de a végeredmény szempontjából majdnem mindegy.

 48. Szabados Ádám

  jgabor,

  a cikk fonnyadt, groteszk kévébe köt nyilvánvaló rágalmakat és hazug igeértelmezéseket. Alig találtam igaz mondatot benne. Végtelenül szomorú. A szerző miatt is.

 49. Éva

  Ezen a cikken most … sírok. „Az anyaméh gyümölcse jutalom …”
  sorolhatnánk a bibliai üzeneteket

  és egyenként is lehetne korrigálni DE így, egy csomagban ?! Mi történt ?! egyre rosszabb … Diabolo micsoda munkát végzett 🙁 !

  Megint ez a tanítás jutott eszembe https://www.youtube.com/watch?v=OpQ3de50yHM melynek vezérmondata: „egy dollárost nem hamisítanak, ugye?” Hálát zenghetünk a Teremtőnek azért a csodáért amit a szexualitással – is – létrehozott, megszabva a működést mint az égitesteknek, de a mikrovilágnak is: mindennek az egész Teremtésben !

 50. Lima Rui

  „Ha a kormány és a CEU közti jelenlegi felállást nézem, Soros és a genderideológia áll nyerésre, hiába nyeri meg a kormány a politikai csatát. Bevallom: én ezt rettentően sajnálom.” „A kormány CEU-val kapcsolatos döntései a Soros által támogatott céloknak akarnak keresztbe tenni, de attól tartok, akaratlanul éppen a kereszténység ügyét fogják gyengíteni.” A 2 mondatodból azt összegzem, hogy vesszen a genderideológia, még azon az áron is, hogy a kereszténység gyengül. Nem értesz egyet a kormány által választott eszközökkel, de a förtelmes genderideológiában akkora veszélyt látsz, hogy ez sem nagy ár érte. Az valóban mellékes, hogy a kormány keresztényi e, ha a kereszténység ügyét szolgálják. De ha elfogadjuk, hogy nem keresztény, akkor az is belátható, hogy őt nem érdekli, hogy gyengíti e a kereszténység ügyét. (Az elég a kereszténységhez, hogy valaki annak vallja magát? mert a kormány csak ennyinek tesz eleget.) Mivel a kormány nem támadja az ELTE hasonló szakát (társadalmi nemek), illetve mivel már engedné a CEU-nak, hogy megtartsa a képzéseit, a gender studies-t is, ebből azt a következtetést vonom le, hogy nem a genderideológia eltiprása a célja, tehát nem gondolja a kormány, hogy ” Inkább most lépjünk egy merészet, hogy húsz év múlva ne legyen olyan hely Magyarország, ahol az áltudományosnak tartott genderelmélet és vele rokon eszmék veszik át a józan ész és a hagyományok helyét, ahol liberális véleménydiktatúra van, ahol a múltat valami bizarr ideológia nevében megint végképp eltöröljük, és belefogunk egy újabb embertelen utópia felépítésébe.” Soros ideái Orbán hatalmát veszélyeztetik, azért támadja. De Soros ideái nagyobbak Sorosnál és nem ő találta fel ezeket: szólás- és véleményszabadság, diktatúrák elleni harc, akármi, nem követem őt nyomon. Továbbá Orbán rengeteg keresztény szavazatot akar magának.
  „Eszmék ellen csak eszmékkel lehet harcolni” Egyetértek. Viszont a kormánynak nem feladata, hogy eszmék ellen harcoljon. Rengeteg eszme megfér egymás mellett ebben az országban. A kormány kifejezheti a saját értékítéletét (kereszténydemokrata pl), de ettől másokét nem csorbíthatja, hacsaknem az egyértelműen, szinte mindenki által elutasított eszme (nácizmusz, holokauszt-tagadás, bár a mi kormányunknak vannak rasszista és antiszemita megnyilvánulásai). A genderelmélet nem ilyen elmélet. A kormány nem szól be a homeopátiába (sajnos, de sok más átverés is engedélyezett), hihetsz az ufókban, ehetsz fényt (csak etess mást is a gyerekeiddel), alapíthatsz egyházat is. Valaki szerint a vallások károsak, számos példa van rá, pl a katolikus papok között magas a pedofilok aránya ( http://index.hu/tudomany/2017/03/29/miert_lesz_egy_pap_pedofil/ ), a cölibátus természetellenes, sok pénz és idő elmegy egyesek szerint értelmetlen dolgokra. Gondolom nem szeretné itt senki, ha betiltanák (ettől mondjuk nem kell félni egy kormánynál sem, bár Orbán szerint félázsiai nép vagyunk és Kínában kérdéses ugye a vallásszabadság). Valakinek a genderideológia fontos: hisz a feminizmusban, szeretné ha transzneműként elfogadnák, vagy hogy mindenki eldöntheti milyen nemű akar lenni (ami az emberek 99%-ának amúgy sem gond). Ha ez káros, bizonyítsd be tanulmányokkal, beszélgess el az oktatókkal és ha igazad van, esetleg belátják. A kormánynak viszont nem feladata ebbe beleszólni, hacsaknem tényleg a genderelmélettől elterjed a pedofília, mindenki homokos lesz és a nők csak mesterséges megtermékenyítéssel fognak szülni és apa nélkül nevelik a gyerekeiket (gondolom ilyesmiktől félnek azok, akik tartanak a genderelmélettől). Nyilván ha ez így lenne, jó lenne megelőzni, de az ezzel foglalkozó szakemberek szerint ez a szak fontos és hasznos, és hát ez valóban része a társadalmunknak, nem lehet elmenni mellette. De eddig inkább az a tapasztalat, hogy azonos nemű szülők ugyanolyan odaadóan nevelik a gyerekeiket (sőt, még jobban odafigyelnek, hisz nagyobb figyelem irányul rájuk) és a gyerekeik szexualitása, se a lelkük nem sérül ettől, csak nyitottabbak lesznek.

 51. Éva

  Rui, azonos nemű szülők a „gyermekeiket” ?! Biológus vagy, ez képtelenség ! Hacsak, valaki – kívülálló – elvett gyermekével, vagy másvalaki KIHASZNÁLÁSÁVAL (béranyaság).

  Találtam egy kitűnő videót a homoszexualitás gyógyításáról. Zseniális ez a pszichológus https://www.youtube.com/watch?v=K2vL8r6yq14&t=68s (megoldása a 37.perctől hallható): bebizonyítja, hogy a probléma nem szexuális. És milyen boldogok, akik rendbe jöttek, helyreálltak!
  Ez válasz Balavány Gyuri által írottakra …

 52. Lima Rui

  Éva, örökbe is lehet fogadni gyereket. Gondolod, hogy az árváknak jobb az intézetben felnőni, mint egyedülálló szülő vagy homoszexuális pár (házastárs?) gyermekeként? Hisz lehet saját gyerekként tekinteni olyat, aki vér szerint nem az, örökbefogadásnál, mostoháknál is. Az intézeti gyerekek közül nagyon sok elkallódik, bűnöző élet, prostitúció, emberkereskedelem áldozatai lesznek, vagy csak simán nem képesek elég szeretet adni, hisz az intézetben ők sem kaptak. Persze sokan normális felnőttek lesznek, de akkor sem árt, ha vannak az embernek szülei. De sok gyerek jobban járna, ha nem a biológiai szülei nevelnék (alkoholizmus, családon belüli és szexuális erőszak, elhanyagolás).

 53. Éva

  Nem vagyok intézet-párti Rui akkor sem, ha Böjte Csaba házaiban szép az élet. A homoszexualitást illetően kritikus kérdés, hiszen olyan természetesen emlegetik ahogy te is a „gyermekeiket” ! Hogy lehet magától értetődőnek venni az egynemű párkapcsolathoz tartozó (?) nevelt gyermekeket? Ez most nem intézet/örökbefogadás kérdése, hiszen már vannak példák, hogy pörgött fel a „gyermekrablás” állami, szörnyű gyakorlat szerint (Norvégia). Lett aztán komoly ideológia is belőle (lásd prof Marianne Skanland munkásságát ezzel kapcsolatban ti. hogy minél előbb vegyék el a gyermekeket, lehetőleg szülés után azonnal, NEHOGY kialakuljon „kötődés” vagyis a mindent éltető szeretet.)

  A másik kedvenc ebben a tárgykörben a „nyitottság”. Alkalmazzuk ezt arra a pszichológusra, aki nyitott volt a páciensei problémáit kitűnően megoldani 🙂

 54. Lima Rui

  Kedves Éva,
  Persze minden területen lehetnek hibák és visszaélések. A pedofil papok miatt sem kell megszüntetni az egyházakat, így önmagában az sem szól egynemű párok gyerekvállalása mellett, hogy ilyen gyakorlat van Norvégiában (bár amit leírtál inkább riogatásnak tűnik nekem, de mivel nem ismerem a helyzetet Norvégiában, ezért elfogadom).
  Amellett vagy, hogy inkább intézetben éljenek egyes gyerekek, mint homokos nevelőszülőkkel?

 55. Éva

  Hihetetlen a szöveg nemértésed, kedves Rui ! EZZEL KEZDTEM, hogy NEM VAGYOK intézetpárti akkor sem, ha … ha „csúcsszuper”.

  A gyermekekkel kapcsolatban a véleményem nem általad jelölt fenti két verzió közti választásról szól. Alapvetően arról, hogy MI szülők vagyunk azok, akik „felnövünk” a gyermekek nevelése KÖZBEN – lásd akár Csernus Imre „Ki nevel a végén” c.könyvét, melynek már a címe is … – és a férfi-nő páros+gyermekeik ÖSSZETARTOZNAK. Szociális szolgálatoknak dolguk az, hogy a szülők mindenféle problémáját segítsenek megoldani. Esetleg segítő családok … a család mellé rendelten, hivatásként, misszióként. Ezen kell dolgozni, hogy ilyenek legyenek. Miután ez a „jövő zenéje” fejezzük is be ezt a témát. Jó éjt 🙂

 56. Lima Rui

  Kedves Éva,
  Sajnos nem minden család akarja és tudja megoldani ezt a helyzetet, pl. mert meghalnak szülők és nincs senki, aki felnevelné a gyerekeket. Gyerekek millió nőnek fel intézetekben világszerte és sok esetben a legnagyobb jóindulattal és segítőkészséggel se lehet elkerülni az intézetet. Rengeteg esetben meg nincs elég jóindulat és segítőkészség sem, lásd a hazai cigányságot. Sok lány ki is köt a híres amszterdami Nyíregyháza utcában. Persze, kell azon dolgozni, hogy hatékonyabbak legyenek a családsegítő programok, de minden gyereken nem tudnak segíteni még jó ideig.
  Amúgy annyira jó a szövegértésem, hogy megértsem a kérdésem kikerülését. Mivel nem múlik semmi a válaszon, pl nem kap több gyerek ettől még nevelőszülőt,így nem ütöm tovább a vasat. Jó éjt.

 57. Éva

  A kérdést nem kerültem ki: azt mondtam,hogy nem az általad írt kétdimenziós választás létezik, tehát a kérdésfeltevés – sajnos – hibás ! A jó kérdés felér majdnem, egy jó válasszal 🙂
  A tényekre térjünk: az EU-ban ALÁÍRÁSGYŰJTÉS folyt, hogy a család anya-apa-gyerekek, http://www.mumdadandkids.eu/hu a természetestől igen eltávolodva, közeledve ahhoz, ami ilyen kérdéseket tétet fel 🙁
  Szociális területen dolgozva, láttam, micsoda fájdalom ha a gyerekeket elveszik, nálunk a legtöbbször kimondottan azért ami tilos lenne: a lakhatás elvesztése miatt! A szülők majd’ beleőrülnek … Az amsterdami utca pedig a Mo-i gazdasági helyzettel van szoros összefüggésben, százezrek hagyják el ezért az országot.

 58. Lima Rui

  Orbánnak és sok keresztény embernek (legalábbis Orbán szerint) viszket a tenyere a tüntetések miatt és amiatt, amiket ott skandálnak.
  http://gepnarancs.hu/2017/04/orbannak-viszket-a-tenyere/
  Ádám: te, aki sok keresztény embert ismer, mit tapasztaltál, ez tényleg így van? Vagy nem került szóba igazán a téma?

 59. Szabados Ádám

  Lima Rui,

  Jézus haláláról és feltámadásáról, meg az ebben rejlő szabadságról, bűnbocsánatról és reményről beszélgettem mostanában keresztényekkel.

 60. Kelemen

  Kedves Cypriánus,

  A hozzaszolasodban foltett kerdesedre igyekszem valamennyire felelni anelkul, hogy Adam bejegyzesetol tulzottan elternek.

  > Milyen felekezeti / lelkiségi háttér alapján írsz ilyeneket?

  Bevallom oszinten, hogy ezt a kerdesedet sem elsore, sem tobbedszeri olvasasra sem ertem. Nem a szo szerinti ertelmezessel van nehezsegem, inkabb avval az elofoltevessel miszerint egy teny leirasakor az en felekezeti vagy lelkisegi (?) hatterem a donto.

  A fontebbi mondatomban a teny szot azert hasznalom, mert maga a papa is szuksegesnek talalta errol szot ejteni meg 1998-ban, marpedig ha az egyhazat kepviselheti valaki, akkor foltetelezem a papa az egyik megfelelo szemely erre.

  Termeszetesen, ha protestans lennek akkor szememre vethetned (mint ahogy sorolod is), hogy esetleg egyoldalu volt a korabbi mondatom. Hidd el, nem tamadni kivantam egyik felekezetet sem, es nem ezert „szemezgettem”.

  Azonban szamomra a legfontosabb a 3) kerdesed, aminek az elejet levagva ide is masolok:

  > 3) …de nem tartasz attól hogy Te meg egy csomó mai dolgot látsz rosszul? Hogy
  > egy anakronisztikus ítélkezés csak valahol egyfajta gőg?

  Nemhogy csak tartok ettol, hanem teljesen biztos vagyok abban, hogy nagyon sokmindent rosszul latok. Sot, mi tobb, abban is bizonyos vagyok, hogy ez az allitasom minden emberre is igaz, vagyis, hogy minden ember hibasan lat sok-sok dolgot. De lehet tevedek es ezt is hibasan latom? 😉

  Mar amennyiben a „hibas” itt azt jelenti, hogy maskeppen, mint a tobbiek 🙂 Pontosan ezert nem is kepzelem, hogy az en vilagkepem jo, pontos vagy egyaltalan lenyeges lehet masoknak. Szivesen megosztom egy-egy szeletet masokkal, ha esetleg erdekli oket, esetleg ha masokkal valo kulturalt vitaban probara tehetem az elkepzeleseim erejet, de igyekszem nem elvarni masoktol, hogy egyetertsenek. Masokra raeroltetni meg vegkepp nem szeretnem, hiszen azonnal osszeutkozesbe kerulnek a fontebb irottakkal, marmint tudom, hogy szuksegszeruen hibas, pontatlan, toredekes, stb az ertekiteletem. Miert lenne hasznos, ha egy nyilvanvaloan hibas elkepzelest masokra szeretnek eroltetni? 🙂

  Nyilvan te is tapasztaltal mar hasonlot, de egyikunk sem tudja, nem tudhatja, hogy akar ugyanabban a hazban mi tortenik, mint amiben eppen tartozkodik, vagy akar a szomszed szobaban mifele parbeszedek zajlnak. Ebbol kifolyolag, ha azt nem tudom, hogy a tolem 10 meteren beluli kornyezetben nagyjabol mirol gondolkoznak, milyen almokat vagy terveket szovogetnek emberek, akkor hogyan lehetnek bizonyos abban, hogy meg tavolabbi esemenyeknek mi a helyes megitelese. Abban sem vagyok teljesen bizonyos, hogy ilyen „helyes” megiteles letezik-e egyaltalan.

  > Hogy egy anakronisztikus ítélkezés csak valahol egyfajta gőg?

  Errol szivesen elgondolkodom, csak nem ertettem az „anakronisztikus” mire vonatkozott. Cserebe te is megteszed, hogy ugyanezen elgondolkozol annak kapcsan, hogy esetleg az egyhaz mikeppen itelkezik sokmindenrol, amirol esetleg nem is esik szo a Bibliaban?

Egy hozzászólás elküldése

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Facebook Pagelike Widget

Archívum

LEGUTÓBBI HOZZÁSZÓLÁSOK