A progresszív cicaharcban a keresztények csak egy kávét kérjenek?

2022 nov. 19. | Divinity, Elmélkedések, Társadalom | 9 hozzászólás

Van egy új, szövevényes, de kifejezetten érdekes jelenség a világban, amit röviden a következőképpen tudnék összefoglalni. A radikális feministák egykor megalázónak tartották a patriarchális elveket valló kereszténységet, ezért összefogtak a melegmozgalommal és együtt, a kulturális intézmények elfoglalásával a világra szabadították a nemek binaritását és biológiai meghatározottságát tagadó transzmozgalmat. (A történelmi kapocs vitathatatlan, gondoljunk csak Simone de Beauvoir, Michel Foucault, Kate Millett vagy Judith Butler szerepére a queer- és genderelméletek születésében, vagy arra, hogyan vált a nőmozgalom az LMBTQ-ügy előzménytörténetévé és emocionális felhajtóerejévé.) Szóval a feminizmus különböző hullámai egy új kulturális hegemóniát alkottak, amely legyőzte és meghaladta a kereszténység patriarchális világát, és egy szürreális másik világot eredményezett. Ez az első felvonás.

Csakhogy a radikális feministáknak aztán a „nő” valóságát megkérdőjelező transzmozgalom vált megalázóvá (itt pedig gondoljunk mondjuk Lia Thompsonra, aki az úszásban évek óta férfi DNS-sel tarolja le a női mezőnyt, a kövér és csúnya fiú-lányra, aki a tini szépségversenyen vitte el a lányok elől a trófeát, vagy a női öltözők megnyitására biológiailag férfiak előtt), és ez a fejlemény (a nők újfajta megalázása) váratlan fordulatot eredményezett a kultúrharcban is. Mivel az új kulturális hegemóniát maximálisan kiélvező melegmozgalom nem vesz tudomást a nők friss sérelméről, hanem az egyre hosszabbra nyúló prájdokon továbbra is az LMBTQIA betűsorral bíbelődik (a T és Q betűk jelentik itt a kulcsot), sőt inkább megbélyegzi és fóbiával vádolja a transzmozgalmat kritizáló feministákat, a feministák az egyszer már meghaladott keresztényekben találnak hallgatólagos, valószínűtlen szövetségesekre (akik ezt megértő, beavatott mosollyal nyugtázzák: “been there”).

Tudjátok még követni? A lényeg, hogy a progresszív világnak most az a dilemmája, hogy a keresztényekkel egy platformra kerülő radikális feministák (a transzok szerint TERF-ök, vagyis Trans-Exclusionary Radical Feminists), vagy a T betűt is magába olvasztó melegmozgalom betűsora mellé álljon-e. Vajon merre halad innen tovább a szőrtelenített történelem? A teljes női önrendelkezés, vagy a szabad szexuális önmeghatározások felé? Ne becsüljük le a dilemmát, bármilyen abszurd cicaharcról is van szó, mert talán nincs ennél fontosabb törésvonal ma a nyugati kultúrában. A jövő számos húsbavágó kérdése e mentén dőlhet el egyik vagy másik irányba. J. K. Rowling és más TERF-ök vesszőfutása és a transzmozgalom forradalmi lobbiereje ellenére én talán most inkább a nőkre, pontosabban a feministákra fogadnék.

És itt jön az újabb csavar. Ha a transzmozgalom elbukik (ami a biológia makacs valósága és az őrület véges mozgástere miatt szerintem valószínűsíthető), a keresztények és a feministák kényszerszövetsége is minden bizonnyal fel fog bomlani. Nem „ez a harc lesz a végső”. A tapasztalat az, hogy a közös ellenség meggyengülésével az alkalmi szövetségek is megszűnnek. Antonius és Octavianus végül egymás ellen fordultak, az amerikaiak és a szovjetek frigye is csak Berlin elestéig tartott. Bár a keresztényeknek talán most egyfajta megkönnyebbülés, hogy az őrülettel szemben végre nincsenek egyedül, sőt, kifejezetten kényelmes a feministák és a transzok küzdelmét akár egy kávét kérve, fotelből is nézni, nem szabad elfelejtenünk Simone Weil sokat idézett szavait: „Ha korszerűek akarunk maradni, valami örökkévalót kell mondanunk.” Hallottuk azt is, hogy „aki a korszellemmel köt házasságot, hamar megözvegyül”, és ez igaz arra is, aki mindig csak a pillanatot próbálja uralni.

Ebben a sajátos egyenletben kizárólag a kereszténységnek van örökkévaló üzenete. A kereszténység üzenete a korszerű üzenet a nők, a feministák és az identitásukban összezavarodott emberek számára, no meg a férfiak számára is. Tegnap is, ma is, holnap is, és akkor is, ha megaláz vagy ellentmond a szabad önrendelkezés egyébként pokoli gondolatának. A keresztény üzenet azért releváns, mert a forrása is és a célja is örökkévaló, nem függ alkalmi szövetségektől. Nem is tehetjük azoktól függővé, mert akkor az evangélium az idő és a kulturális változás foglya lesz, és előbb vagy utóbb érvényét veszíti. Örökkévalót kell mondanunk. Olyat, ami holnap is releváns. Úgyhogy keresztények, nők és férfiak, ha ki is kértétek már azt a kávét, legyetek inkább éberek, álljatok meg a hitben: ἀνδρίζεσθε! (1Kor 16,13)

 

9 hozzászólás

 1. Szilágyi József

  „Nem a keresztényekhez tartozik az igazság, hanem ők tartoznak az igazsághoz, ezért bízzák rá magukat.”
  (Földesi Barnabás – internetről)
  .
  „Az igazság nem a miénk – mi szolgáljuk az igazságot.”
  (Pietro Parolin – internetről)

 2. Szabados Ádám

  Ez a 9 perces interjú tökéletesen illusztrálja a fentieket:

  https://youtu.be/y8nViKYmEhU

 3. Erzsébet Gergely

  „………… Úgyhogy keresztények, nők és férfiak, ………….., legyetek inkább éberek, álljatok meg a hitben: ἀνδρίζεσθε! (1Kor 16,13)  ” 

  Elolvasva a posztot, majd annak konklúzióját, egy figyelmeztetés zeng szívemben, ami a királyi széken ülőtől (Jelenések 21:5-6) hangzik évezredek óta, aki az Alfa és Omega, a kezdet és a vég: 

  „A ki igazságtalan, legyen igazságtalan továbbra is; és a ki szennyes, legyen fertelmes továbbra is; és a ki igaz, legyen igaz továbbra is; és a ki szent, maradjon szent továbbra is.” (Jelenések 22:11) 

  „”He that is unjust, let him be unjust still: and he which is filthy, let him be filthy still: and he that is righteous, let him be righteous still: and he that is holy, let him be holy still.” (Revelation 22:11) /King James for./”

 4. Miklós

  Az ördög célja az emberiség lecserélése, olyan test megalkottatásával, amiben tud létezni. A nemváltás a robotok természetes világa, az emberek csak modellezik ezt a világot, mi csak kísérleti nyulak vagyunk. Azt gondoljuk, hogy ez a „felszabadító” mozgalom rólunk szól, de ez tévedés, egy tragikus tévedés. Itt semmi sem rólunk szól. Az emberiség bódultan rohan a pusztulás felé, amíg ezt az ámokfutást valaki meg nem állítja, mert jön majd valaki, aki megállítja mielőtt túl késő.

 5. Steve

  @Ádám – ez a video rendkívül szórakoztató volt! 🙂

 6. Szalai Miklós

  Sosem volt az jó, amikor a keresztények összefogtak az egyik keresztényellenes állásponttal azért, hogy a másik ellen hatékonyabban tudjanak harcolni. A német keresztények azért támogatták Hitlert, mert ugye Hitler antikommunista volt, anti-liberális és persze német hazafi. Von Galen érsek, aki pedig bátran elítélte – például – a fogyatékosok kiirtását, azt mondta az egyik náci vezetőnek: „Bármilyen bajaink is legyenek Önökkel, mindig el fogjuk ismerni az önök hazafiságát.” Ennek pedig tragikus következményei lettek.
  Ha most a feministák valamiért a transzneműek ellen fordultak, az semmit sem változtat azon, hogy a kereszténységgel mindkét álláspont összeegyeztethetetlen. A kereszténység szerint a nő feleség- és anyaszerepe, és az, hogy a közdolgokban (Pál szerint is), lehetőleg ne vegyen részt – az Isten által akart természetes rend része (amely természetesen megengedhet kivételeket – például ha egy hölgy alkalmatlan fizikai okokból az anyaságra, és ezért az orvosi hivatásának él, akkor azt nem hiszem, hogy a keresztényeknek kifogásolniuk kell).
  A feministák azt állítják, hogy a nő női hivatása, az, hogy elsősorban gyermeket szülnie és gyermeket nevelnie kell, egy „társadalmi konstrukció” , amely az „elnyomó viszonyok” eredménye és azokat szentesíti, aminthogy szerintük minden tény (legalábbis minden társadalmi tény) társadalmi konstrukció és „valójában” az uralmi viszonyokat kifejező ideológia (ez a marxizmus tanításának a félreértése és torz módon való „radikalizálása” – Marx és a klasszikus marxizmus ugyanis nem állította azt, hogy nincsenek tények és törvényszerűségek az emberi társadalomban – és az például, hogy a nők és a férfiak testfelépítése eltér egymástól és ezért más szerepük van az emberiség életében, egy ilyen tény.) A transzneműek továbbviszik ezt a gondolatot: szerintük nem csak a nemi identitás és a nemi identitásra épülő társadalmi szerepek, hanem maga a nemek fizikai különbözősége is társadalmi konstrukció – és ezért megkérdőjelezhető, és lebontható/lebontandó. MIndkét álláspont összeegyeztethetetlen a kereszténységgel, amely szerint a nemek közötti különbség, a nemek különböző szerepe a társadalomban, és az apára-anyára-gyermekre épülő hagyományos család Isten akarata – amely nem csak a Bibliából, hanem (vö. Róm. I. 20. ) a természet rendjéből is kiolvasható.

 7. Lona

  „És mivel nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, Isten kiszolgáltatta őket az erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodásnak, hogy azt tegyék, ami nem illik.” (Pál levele a rómaiakhoz 1.28.)

 8. Benchmark

  Tacit agreement. Hallgatólagos megállapodás. Nem is igazi megállapodás, csak egy egybeesés. Egy témában – a nő fogalma – közös érdekeink vannak, és közös ellenség támad, tehát taktikai megfontolásból célszerű a keresztények és a feministák közötti konfliktus felfüggesztése. Mivel a társadalmi viszonyokban agresszív térfoglalásra törekvő transzlobbi nagyra nőtt, értelemszerűen létrejönnek olyan helyzetek, amikor egymással másban egyet nem értő felek hallgatólagos taktikai szövetségre lépnek.

  Van még ilyen, például a szólásszabadság ügye. Itt Elon Muskkal kerültek egy platformra a keresztények, ez is megérne egy misét … izé … áhítatot 🙂

  Még két pikírt megjegyzés:

  Örülök, hogy arról, amit sokan hitvallási helyzetnek (status confessionis) gondoltak, kiderült, hogy valójában micsoda: egy társadalmi konfliktus, kultúrharc, amit nem teológiai eszközökkel, hanem taktikai, szakmai eszközökkel (kommunikáció, jog) kell megvívni. Én már korábban szóltam 😉
  „Szőrtelenített történelem”. Na, erről van szó! Kultúrharcban így kell odacsapni, gratulálok, csak így tovább!

 9. Szabados Ádám

  Mindkettő. Társadalmi konfliktus (kultúrharc) és status confessionis. A társadalom változása miatt jött létre az egyházban hitvallásos helyzet. Az egyházban teológiai eszközökkel is védekezni kell, mert a kulturális térfoglalás teológiai formát is öltött.

Egy hozzászólás elküldése

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Facebook Pagelike Widget

Archívum

LEGUTÓBBI HOZZÁSZÓLÁSOK