Balavány György, író, újságíró:

Míg ezen a földi úton járunk, az öröm teljességét nem értük el. Szabados Ádám nagyszerűen megírt, katartikus esszékötetét szívből ajánlom. Kinek? Sorstársaimnak a végtelen Igazság és Szépség utáni folytonos, boldog-boldogtalan vágyakozásban… vagyis mindenkinek. Jó utat!

Visky András, író, dramaturg:

Vajon túlmutat-e önmagán a szerelmi vágy? És a szerelem, ez a gyönyörűséges és pusztító ragyogás vajon átváltozhat-e soha el nem fogyó széppé, jóvá és igazzá, amit a legteljesebben talán a szeretet szó jelöl? Vagy ez csak puszta elmejáték, aminek társas kapcsolatainkban semmi realitása nincs? A lezárt kijelentések helyett a kérdéseket előnybe részesítő könyv Erosz megismerésére hívja meg olvasóját. Azoknak ajánlom, akik nem receptre vágynak, hanem készek elindulni vagy tovább haladni az önismeret rettenetes útján. A szerző helyesen, szabadon és boldogan ismeri fel a saját korlátait, amikor maga helyett a titokzatos, ismeretlen-ismerős, kevés szavú Yeshua rabbit ajánlja társként.

Szalai András, igazgató, Apológia Kutatóközpont:

Régi igazság, hogy Isten hiányának jelei is Isten jelei, de hogy ez a hiányérzet kultúránk történetében milyen sokféle módon és váratlan formában jelenik meg, azon először ez a kis könyv gondolkodtatott el. A felismerés, a megértés élményén túl azonban más is történt: új szemet adott. Figyelni tanít. És irgalomra.

Jáger I. Szulamit, filozófus:

Miféle vágyak, óhajok, álmok űznek bennünket? Milyen kalandokra sarkall a bennünk lakozó EROSZ? Tudjuk-e valójában, miben rejlik igazi lényege? Milyen javak hiánya ösztönöz Erosz-űzte kalandozásainkban? Hányféle titkot tárhatunk fel Erosz birodalmából, ha van merszünk barangolni mélységeink ösvényein? Mi Erosz igazi ars poeticája? Tévútjaink, csalódásaink gyökere miben rejlik?
Ha az elveszettnek érzett és áhított EGYSÉGet szándékozunk létrehozni, érdemes követni ezt a különös szellemi kalandtúrát kínáló írást. A látszólag lazán, improvizáció-szerűen egymást követő eszmefuttatások felettébb feszes logikai ívet alkotnak. Ezeket olvasván elgondolkozhatunk életünkön, értékeinken és talán abban is segítséget kapunk, hogy létrehozhassuk gazdagságunk igazi tárházát.
A kérdések belőlünk erednek, a válaszok rajtunk kívül vannak. NÁLA. JHVH-Yeshua misztériumában.