Teológia

Az angol Divinity szó jelent Istenséget, de a teológia szinonimája is. Mit értek teológia alatt? A teológia Istenről való gondolkodás. A teológia tárgya szűk értelemben Isten személye, tulajdonságai, lényege, létezési formája, világgal való kapcsolata. Tágabb értelemben az, amikor a világot Istennel összefüggésben értelmezzük. Mindenkinek van teológiája, még az ateistának is, aki azt állítja, hogy Isten nem létezik. Különbséget tehetünk azonban jó és rossz, igaz és hamis, egészséges és hibás teológia között. Az itt található cikkeket az a meggyőződés vezeti, hogy a teológia mércéje Isten önmagáról és a világról adott kinyilatkoztatása, ennek a kinyilatkozásnak a foglalata pedig a Biblia.

A TEOLÓGIA címszó alatt olvasható írások négy kategóriában találhatók: hermeneutika, exegézis, bibliai teológia, rendszeres teológia. A hermeneutika a (bibliai) szöveg értelmezésének elméleti és filozófiai alapjait kutatja. Az exegézis a bibliai szövegek történeti és nyelvtani vizsgálata. A bibliai teológia az exegézis eredményeire támaszkodva egy-egy témát (pl. szövetség, helyettes áldozat, ígéret) követ végig az egész Bibliában vagy adott bibliai szerzők írásaiban. A rendszeres teológia a bibliai teológia kategóriáit és következtetéseit nagyobb és általánosabb rendszer(ek)be foglalja.

Az itt található írások jellege eltérő (a könnyedebb, személyesebb esszéktől, a vázlatokon át, az elvontabb, tudományosabb igényű tanulmányokig), mert különböző alkalomból és céllal készültek.

Hermeneutika

Exegézis

Bibliai teológia

Rendszeres teológia

Facebook Pagelike Widget

Archívum

LEGUTÓBBI HOZZÁSZÓLÁSOK